Slimdrive

Slimdrive SCR RC2 Perfekt kombination av design och kontrollerad säkerhet

Slimdrive SCR RC2 För representativa entréer till fastigheter med stort ljusinfall, dessutom har glasfasaderna högsta designanspråk. Certifierat inbrottshämmande enligt motståndsklass RC 2 (Resistance Class). Inner- och ytterdörrarna uppfyller högsta säkerhetskrav och har en utrymningsfunktion med redundant drivenhetsutförande.
 • Certifierat inbrottsskydd enligt motståndsklass RC2 (Resistance Class)
 • Funktionen RC2 är endast tillgänglig i driftsättet ”natt” då dörren är låst med stånglåsning
 • Utrustad med stånglåsning och förstärkta profilkomponenter
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • Systemet består av två automatiker som regleras separat
 • 40 % större öppningsbredd än med linjära skjutdörrsautomatiker
Visa mer
 • Många automatikvarianter och utrustningsalternativ
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
Kontakta oss

Användningsområden

 • Dörrsystem med dubbeldörrar
 • Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Öppningsbredder från 800 till 2500 mm möjliga
 • Dörrbladsvikter upp till max. 120 kg

Produktspecifikationer

Slimdrive SCR RC2
Barriärfritt Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja
Inställbar stängningsfart Ja
Öppningsbredd dubbeldörr 800 mm - 2500 mm
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 75 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 120 kg
Radie (min.) 1300 mm
Utförande rörligt dörrblad 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Finish Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning vid variant med yttertak
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Möjligt beroende på takkonstruktion
Specialfunktioner på förfrågan Ja
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00