Slimdrive

Slimdrive SC-FR RC2 * Automatiskt system med böjd skjutdörr för utrymnings- och räddningsvägar med inbrottsskydd enligt motståndsklass 2

Slimdrive SC-FR RC 2 Enkla och dubbla dörrsystem i utrymnings- och räddningsvägar. Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav, representativa ingångar med stort ljusinfall. Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner. Glasfasader med högsta designanspråk.
 • Utrymningsvägsfunktion med redundant automatikutförande
 • Certifierat inbrottsskydd enligt motståndsklass RC2 (Resistance Class)
 • Funktionen RC2 är endast tillgänglig i driftsättet ”natt” då dörren inte längre behöver uppfylla krav på utrymningsvägar
 • Utrustad med stånglåsning och förstärkta profilkomponenter
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • 40 % större öppningsbredd än med linjära skjutdörrsautomatiker
Visa mer
 • Olika automatikvarianter möjliga, t.ex. dubbelingång, hörndörr, cirkelbåge, halvkrets
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

 • Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Vindfångsystem, i kombination med linjära skjutdörrar
 • Öppningsbredder från 800 till 3000 mm möjliga
 • Dörrbladsvikter upp till max. 120 kg

Produktspecifikationer

Slimdrive SC-FR RC2
För utrymnings- och räddningsvägar Ja
Barriärfritt Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja
Inställbar stängningsfart Ja
Öppningsbredd dubbeldörr 800 mm - 2500 mm
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 75 mm
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 120 kg
Radie (min.) 1350 mm
Utförande rörligt dörrblad 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Finish Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning vid variant med yttertak
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Möjligt beroende på takkonstruktion
Specialfunktioner på förfrågan Ja
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00