Slimdrive

Slimdrive SL-T30 * Automatiskt skjutdörrsystem för brandklassade dörrar i motståndsklass T30

Slimdrive SL-T 30 Brandklassade dörrar med motståndsklass T 30 är brandskyddsdörrar enligt DIN 4102 och röktäta enligt DIN 18095. Stängningsfunktionen är säkerställd även vid brand. Efter brandlarm och/eller avbrott i nätmatningsspänningen stängs dörren tvångsstyrt med lagrad energi. T30-skjutdörrsystemen levereras i samarbete med partnerföretag.
  • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
  • Automatisk felidentifiering och loggning
  • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

  • Skjutdörrsystem för enkel- och dubbeldörrar
  • Dörrbladsvikter upp till 120 kg per dörrblad
  • Öppningsbredder från 900 till 2500 mm möjliga

Produktspecifikationer

Slimdrive SL-T30
För dörrsystem med enkeldörrar Ja
För dörrsystem med dubbeldörrar Ja
Brandskyddsdörrblad T30 (Hörmann) Ja
Höjd 70 mm
Djup 189 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 120 kg
Öppningsbredd enkeldörr 700 mm - 2000 mm
Öppningsbredd dubbeldörr 900 mm - 3000 mm
Driftstemperatur 10 - 40 °C
Skyddsklass IP20
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Uppfyllande av standard DIN EN ISO 13849: Performance Level D

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00