Slimdrive

Slimdrive SL NT * Automatiskt skjutdörrssystem i låg höjd och stilren design

Slimdrive SL NT
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
Visa mer
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

 • Skjutdörrsystem för enkel- och dubbeldörrar
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Öppningsbredder från 700 till 3000 mm
 • Dörrbladsvikter upp till 125 kg per dörrblad
 • Lämpligt profilsystem är profilsystem med smala profiler med ISO- och monoglas, helglassystem (GGS), integrerat helglassystem (IGG) samt ram- och trädörrblad genom kund

Produktspecifikationer

Slimdrive SL NT
För dörrsystem med enkeldörrar Ja
För dörrsystem med dubbeldörrar Ja
ISO-glas med smala profiler Ja
MONO-glas med smala profiler Ja
Helglassystem (GGS) Ja
Integrerat helglassystem (IGG) Ja
Ramdörrblad (genom kund) Ja
Träblad (tillhandahålls av kunden) Ja
Höjd 70 mm
Djup 190 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 125 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 125 kg
Öppningsbredd enkeldörr 700 mm - 3000 mm
Öppningsbredd dubbeldörr 900 mm - 3000 mm
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Skyddsklass IP20
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Uppfyllande av standard DIN 18650, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, EN 16005

Nedladdningar

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00