Slimdrive

Slimdrive SCR-FR * Automatiskt rundskjutsdörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar för genomförande av 360°-lösningar

rundskjutdörrssystem Slimdrive SC, Beaufort House Det automatiska böjda skjutdörrssystemet Slimdrive SC kombinerar modern design med optimal tillgänglighet och enkelt tillträde
 • Utrymningsvägsfunktion med redundant automatikutförande
 • Mycket tyst likströmsautomatik med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • Systemet består av två automatiker som regleras separat
 • 40 % större öppningsbredd än med linjära skjutdörrsautomatiker
 • Många automatikvarianter och utrustningsalternativ
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Visa mer
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

 • Dubbel- och fyrflygliga dörrsystem i flykt- och utrymningsvägar
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Öppningsbredder från 800 till 2500 mm möjliga
 • Dörrbladsvikter upp till max. 120 kg
 • Lämpliga profilsystem är profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas och helglassystem (GGS)

Produktspecifikationer

Slimdrive SCR-FR
För utrymnings- och räddningsvägar Ja
Barriärfritt Ja
Inställbar öppningshastighet (ventilation) Ja
Inställbar stängningsfart Ja
Öppningsbredd dubbeldörr 800 mm - 2500 mm
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 75 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 120 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 120 kg
Radie (min.) 1100 mm
Radie (max.) 2000 mm
Utförande rörligt dörrblad 10 mm laminerat säkerhetsglas, Specialglas på förfrågan
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm panelfyllning, Specialglas på förfrågan
Finish Pulverbeläggning enligt RAL, Lättmetall eloxerad E6/EV1, Färgeloxering enligt mönster, Beläggning med polerat rostfritt stål, beläggning med rostfritt stål korn 240, Specialbeläggning på förfrågan
Utförande takkonstruktion Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast, glastak
Belysning vid variant med yttertak, ej möjligt vid glastak
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Möjligt beroende på takkonstruktion
Fasadanslutning ej i mitten Ja
Specialfunktioner på förfrågan Ja
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare TPS, styrning via fastighetsstyrteknik
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00