Slimdrive

Slimdrive SL NT-FR * Automatiskt skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar i låg höjd och stilren design

Slimdrive SL NT
 • Utrymningsvägsfunktion med redundant automatikutförande
 • Mycket tyst likströmsdrivenhet med lågt slitage och en höjd på endast 7 cm
 • Kan nätverksuppkopplas via CAN-buss och integreras i styrsystem för fastighetsteknik
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
Visa mer
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Automatiskt skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar i låg höjd och stilren design

Användningsområden

 • Skjutdörrssystem med enkel- och dubbeldörrar i utrymnings- och räddningsvägar
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Öppningsbredder från 700 till 3000 mm
 • Dörrbladsvikter upp till 125 kg per dörrblad
 • Lämpligt profilsystem är profilsystem med smala profiler med ISO- och monoglas, helglassystem (GGS), integrerat helglassystem (IGG) samt ram- och trädörrblad genom kund

Produktspecifikationer

Slimdrive SL NT-FR
För dörrsystem med enkeldörrar Ja
För dörrsystem med dubbeldörrar Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar Nej
ISO-glas med smala profiler Ja
MONO-glas med smala profiler Ja
ESG-klämprofil Nej
Helglassystem (GGS) Nej
Integrerat helglassystem (IGG) Nej
Ramdörrblad (genom kund) Nej
Trädörrblad (genom kund) Nej
Brandskyddsdörrblad T30 (Hörmann) Nej
Djup 190 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 125 kg
Dörrbladsvikt (max.) dubbeldörr 125 kg
Öppningsbredd enkeldörr 700 mm - 3000 mm
Öppningsbredd dubbeldörr 900 mm - 3000 mm
Driftstemperatur -15 °C - 50 °C
Skyddsklass IP20
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Godkännanden DIN 18650, EN 16005, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, AutSchR

Nedladdningar

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00