Tjänster genom hela fastighetslivscykel – vi ger våra kunder utrymme att koncentrera sig på det viktigaste

GEZE:s mål är att erbjuda support för fastigheter under hela deras livstid. Från design och planering till installation och montering, inkl. fastighetsservice, service och fastighetssanering – vi levererar ett konsistent stöd till våra kunder. När vi gör det så stödjer vi alla involverade avdelningar och ansluter mottagare – alltid med målet att skapa byggnader värda namnet. Günther Weizenhöfer, chef för teamet Pre Sales Development vid GEZE, vår Sales Manager Christian Schulze Dieckhoff och VD vid GEZE Service GmbH, Katrin Höfer, diskuterar hur detta fungerar och vilka huvudfokusområdena är.

“Connecting Expertise – Building Solutions” – så lyder GEZE:s budskap och prestandautfästelse. Och rent konkret, vad innebär det för våra kunder?

Christian Schulze Dieckhoff: Det innebär att vi gör mer än att bara förse kunderna med enastående GEZE-produkter. Vi vill förstå kundernas behov och utmaningar och lösa deras problem. Vi betraktar oss själva som en heltäckande, holistisk tjänsteleverantör. Tack vare vår mångåriga tekniska och branschrelaterade expertis vet vi vad hopkoppling betyder i det aktuella objektet och vilka risker som man måste se upp med.

Katrin Höfer: Det stämmer precis. Vi vill alltid kunna erbjuda våra tjänster på ett flexibelt, tillförlitligt sätt, och vara en samarbetspartner som kunderna kan förlita sig på fullt ut. Vi möter våra kunder på halva vägen och hjälper dem att genomföra och övervaka sina byggobjekt med teknisk expertis. Detta stöd ges i alla faser av fastighetslivscykeln, och det fokuseras alltid på de specifika behoven i användningen av fastigheten och på användarna.

GEZE Building life circle infografic EN

I fastighetsplanering, under byggnation, under fastighetsanvändningen men även under sanering - våra tjänster ger dig stöd hela vägen.

Låt oss börja med planeringen. Vad kan GEZE:s kunder förvänta sig när det gäller planering?

Günther Weizenhöfer: Här är arkitekterna våra primära kontaktpersoner. Vi ger dem ett omfattande stöd i den tekniska planeringen av dörrar och fönster. Detta stöd är tillgängligt oavsett om det rör sig om en ny fastighet eller om sanering av en befintlig Vi ställer rätt frågor och vi jobbar med arkitekterna för att utröna vilka krav som produkterna måste uppfylla. Planering är A och O om vi vill undvika problem senare på byggarbetsplatsen. I synnerhet dörrplaneringen kan vara mycket komplex: det kan finnas motsägelsefulla krav, och det skall installeras många dörrar med olika funktioner i en och samma fastighet.

Vi vill göra mer än att bara sälja produkter till kund; vi vill ta fram rätt GEZE-lösning för varje specifik utmaning.

Christian Schulze Dieckhoff, Sales Manager vid GEZE

Christian Schulze Dieckhoff: När det gäller fastighetsautomation – integration av dörrar och fönster i fastighetssystemet – lönar det sig att planera proaktivt. En god planering kan eliminera en mängd bekymmer, och framför allt, spara pengar. Allmänt sett gör digitaliseringen och koncepten för smarta byggnader själva byggandet enklare och bekvämare men de gör planeringen komplexare och mer tidsödande. Vi levererar inte bara support till säljpersonalen och administrationen med vår planeringsexpertis, utan vi erbjuder också rätt produkter oavsett utmaningar – och vi hjälper kunden, t.ex. på vår webbplats med en mängd information om planeringsrelaterade frågor, med exempel och referenser och med specifika produktkunskapssidor. Planerare hittar snabbt rätt produkt med hjälp av vår produktsökning. Vi ger arkitekterna tillgång till tekniska detaljer, beskrivningstexter, produktspecifikationsblad och mycket mer i nedladdningssektionen. Tack vare vårt stora försäljningsnätverk är vi nära kunden, och kombinerar branschexpertis med teknisk kompetens för våra kunders mycket specifika behov – av proffs, för proffs.

Günther Weizenhöfer: Självklart erbjuder vi även verktyg och programvara, som erfarna planerare kan använda till sina egna objekt. Som exempel kan vi nämna våra BIM dörrobjekt som kan integreras i digital fastighetsplanering, vår interaktiva dörrkalkylator för Powerturn slagdörrsautomatik som beräknar användningsområdet för drivenheten, och vår WinCalc fönsterkalkylator som hjälper till att hitta rätt fönstermotor för de angivna kraven. Dessa och andra verktyg finns på vår webbplats och i kundportalen. Genom specialiserade arkitektkurser, ger vi information om aktuella ämnen såsom brandskydd eller tillgänglighet.

Vi bistår arkitekter med råd inom Green Building och produkter som bidrar till att göra fastigheter hållbarare, t.ex. koncept för naturlig ventilation.

Günther Weizenhöfer, chef för teamet Pre Sales Development vid GEZE

Det låter som ett omfattande stöd. Vad händer efter avslutad planering?

Christian Schulze Dieckhoff: När man väl har hittat rätt produkt är det bara att sätta igång. Antingen använder kunden en systemlösning som består av enskilda GEZE-komponenter, eller så tar vi fram en helt skräddarsydd lösning som vi koordinerar direkt med kunden och sedan utvecklar den specifikt för denne. Detta gör det också möjligt för oss att uppfylla långtgående specifika krav.

Katrin Höfer: Vi stödjer detaljister, hantverkare och fastighetsägare med många olika tjänster: Webbplatsen (i själva produkten eller i nedladdningssektionen ger åtkomst när som helst till installationsbeskrivningar, inritningsplaner och bruksanvisningar, så att kunderna alltid har tillgång till all information om våra produkter. Dessutom erbjuder vi installationsvideor på ett flertal språk som en hjälp vid installationen av våra produkter. Vår driftsättningsväska är ett annat användbart verktyg för en enkel och problemfri installation av våra produkter. Och självklart erbjuder vi regelbundna kurser för våra installatörer för montering av GEZE-produkterna.

Och vad händer när fastigheten är uppförd och i drift?

Katrin Höfer: Vi ger fortsatt support till våra kunder – när allt kommer omkring är automatiska dörrar eller fönster en del av en maskin och de behöver regelbunden service och inspektion. Med vår teknikbaserade och sömlösa dokumentation av serviceresultaten hjälper vi kunderna att budgetera årliga investerings- och driftskostnader. Dessa data hjälper oss också att hitta den bästa tidpunkten för ett utbyte. GEZE serviceportal säkerställer att operatörerna alltid har översikt över alla sina system, så att de t.ex. alltid kan utvärdera fel – och överföra dem online. 

Vår regelbundna service säkerställer funktionaliteten och upprätthåller värdet i dina system – oavsett tillverkare.

Kathrin Höfer, VD vid GEZE Service GmbH

Christian Schulze Dieckhoff: Om oväntade problem dyker upp med lösningarna medan de är i drift, och våra frågor och svar inom felsökning inte kan lösa dem, finns vår GEZE-service redo dygnet runt. Ett felformulär online eller vår hotline kan användas för felrapportering, dag som natt. Felen korrigeras sedan snabbt efter att våra servicetekniker läser ut dem. I framtiden kommer en större del av detta arbete att hanteras via fjärrservice, så att fel kan läsas ut online, och teknikerna kan ge råd om hur de korrigeras. I framtiden kommer en större del av detta arbete att hanteras via fjärrunderhåll, så att fel kan läsas ut online, och teknikerna kan ge råd om hur de korrigeras.

Katrin Höfer: Till sist: våra GEZE serviceavtal erbjuder olika typer av skräddarsydda lösningskoncept för alla slags fastigheter. Och om en kund behöver reservdelar beställs de enkelt via GEZE-portalen med leverans nästa dag, om så önskas.

Tusen tack för denna intressanta och informativa diskussion!