Smart Building: Lösningar för intelligent uppkoppling för mer energieffektivitet och hållbarhet

Smart fastighetsautomation och nätverksbaserad säkerhetsteknik banar väg för ett hållbart, säkert och bekvämt sätt att använda fastigheter. En utmaning och en möjlighet på samma gång för arkitekter. GEZE levererar energisparande och hållbara konnektivitetslösningar för framtidens smarta fastigheter. Våra experter har lång erfarenhet när det gäller automatisering av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik och ger stöd till arkitekter både i planeringen och genomförandet av sofistikerade projekt för fastighetsautomation.

Nå klimatmålen med Smart Buildings

Byggsektorn står för cirka 35 procent av den totala energiförbrukningen i Tyskland. De specifikationer och ambitiösa klimatmål som föreskrivs för befintliga fastigheter ställer arkitekter inför stora utmaningar. Med smart styrning och hopkoppling av fönster och dörrar kan en optimal kombination av hållbarhet och hög energieffektivitet uppnås. Integrerade drivningssystem för dörrar och fönster möjliggör barriärfri åtkomst och smarta ventilationslösningar skapar ett behagligt och hälsosamt rumsklimat. Med tillträdeskontrollsystem, lösningar för rök- och värmeutsug och säkra nödutrymningsvägar kan eventuella faror och risker minimeras eller elimineras redan från början.

Läs mer om Smart Buildings

Automatiserad ventilation för bättre CO2-balans

Smart fastighetsautomation kan inte bara förbättra energieffektiviteten utan också rumsluften. Smarta fönstersystem som är kopplade till fastighetsstyrtekniken möjliggör automatisk, naturlig ventilation. Fönstren öppnas och stängs vid bestämda tider eller i vissa situationer, t.ex. vid vind, regn eller solstrålning eller vid vissa rums- och utomhustemperaturer. Automatisk nattkylning är också möjlig, så att ett bra rumsklimat uppnås redan i början av dagen. Detta möjliggör även en mer målinriktad och effektiv användning av ytterligare luftkonditioneringsteknik som värme och kyla. Resultatet är energi- och kostnadsbesparingar tack vare en hållbar luftkonditionering i fastigheter. 

Mer om naturlig ventilation

Omfattande service från GEZE i alla servicefaser

Porträtt av Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology hos GEZE. © GEZE GmbH

"Arkitekter har i genomsnitt upp till 20 procent efterarbete inom området fönster och dörrar. I de flesta fall beror detta på otillräcklig eller felaktig planering. Därför bör automationsexperter från tillverkaren involveras i planeringen i ett tidigt skede. Vi stöder arkitekter i alla projektfaser, hela vägen från idé till dörrplanering med projektering eller delprojektering till övervakning före driftsättning och byggplatskoordinering. På så sätt kan de fastighets- och applikationsspecifika kraven samt önskemålen från byggherrar och operatörer implementeras optimalt redan från början", säger Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology på GEZE.

Vi stöder arkitekter i alla projektfaser, hela vägen från idé till dörrplanering med projektering eller delprojektering till övervakning före driftsättning och byggplatskoordinering.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Effektiva konnektivitetslösningar med den öppna standarden BACnet

GEZE:s konnektivitetslösningar är designade för att erbjuda kunderna bästa möjliga integrering och interoperabilitet av alla automatiserade system i en fastighet. Det är här nya, modulära Connectivity-Plattform myGEZE Control in i kommer in i bilden: Genom att upprätta den öppna kommunikationsstandarden BACnet är det möjligt att tillhandahålla en enhetlig, tillverkaroberoende standard för datautbyte mellan komponenterna i en fastighetsförvaltning. Detta gör att olika enheter för ljusstyrning, säkerhet, brandvarningsteknik, värme, ventilation och luftkonditionering kan integreras, styras och övervakas centralt. "Till skillnad från andra tillverkare har vi använt den öppna standarden BACnet i flera år och levererar hela integreringslösningen förkonfigurerad, vilket hittills visat sig vara ett unikt försäljningsargument. Andra, leverantörsspecifika lösningar på marknaden kan vanligtvis bara integreras i det överordnade fastighetsstyrsystemet, vilket är mycket mer omständligt, eller också hanteras parallellt", säger Christian Roßmeier.

Till skillnad från andra tillverkare har vi använt den öppna standarden BACnet i flera år och levererar hela integreringslösningen förkonfigurerad, vilket hittills visat sig vara ett unikt försäljningsargument.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Den nya plattformen har fördelar såsom automatiserade processer i fastigheten och central övervakning, något som gör användningen bekvämare och säkrare. Dessutom optimerar den energiförbrukningen för hela fastighetsdriften. Fel och störningar i dörrsystem rapporteras tillförlitligt och vidarebefordras snabbt till serviceteknikerna. Driftsrelevanta fel vad gäller fastighetssäkerhet kan elimineras i ett tidigt skede och servas eller repareras på ett mer målinriktat sätt. Detta främjar produktens livslängd och säkerställer mer hållbarhet. Beroende på vilken lösning som används kan viktiga funktioner övervakas, t.ex. kan man centralt övervaka att dörrar/fönster låses på rätt sätt, även efter kontorstid, och dessa kan styras vid behov, bland annat via mobilappar.

Ta reda på mer om anslutningsplattformen myGEZE Control

Fastighetsautomation med myGEZE Control erbjuder dessa mervärden

  • Scenarier som involverar åtkomstbegränsade områden är lätta att implementera i fråga om tillgänglighet, brandskydd eller utrymningsvägssäkerhet.
  • Smart styrning och nätverk för fönster och dörrar sörjer för hållbara fastigheter med hög energieffektivitet.
  • Smarta fönstersystem uppkopplade till nätverk genom myGEZE Control möjliggör automatisk, naturlig ventilation vilket innebär större komfort för slutanvändaren.
  • Kontinuerlig övervakning av byggnaden och ingrepp i byggprocesserna för ökad optimering är möjligt när som helst, även på distans.
  • Tack vare standardiserad BACnet-projektering är systemintegration helt oberoende av tjänsteleverantörer och kan enkelt genomföras i alla vanliga fastighetshanterings-, riskhanterings- eller CAFM-system
  • myGEZE Control är en skalbar lösning som kan växa i takt med fastigheten och ökande behov.