Ämnen

Överljusöppnare: ljus och luft från ovan

Vi behöver ljus för att må bra. Överljusen uppfyller detta krav genom att leda in dagsljuset från yttertaket eller ytterväggarna djupt in i fastigheten via takreflektion. Förutom belysningsfunktionen ger de också god ventilation av rummet.

Mer ljus tack vare användningen av dagsljus

Glasfasader och överljus: ska öppnas vid höga temperaturer.

Glasfasader och överljus: ska öppnas vid höga temperaturer.

Under de senaste åren har arkitekter lagt ett allt större fokus på belysning – och det med rätta. Dagsljuset har en direkt inverkan på vårt välbefinnande, men trots det tillbringar vi den mesta delen av tiden inomhus. Slutsats: det behövs mer dagsljus i byggnader.

Arkitekter och byggprojekterare har insett detta. Dagsljuset kan ökas med till exempel överljus. Överljusen förser rummen med dagsljus ovanifrån. I byggbranschen avser begreppet överljus horisontellt eller lutande, inglasade öppningar i yttertaket. Begreppet används också för vertikala fönster längst upp på ytterväggen.

Dörrar med överljus: en stängd dörr som ändå släpper in mycket ljus.

Dörrar med överljus: en stängd dörr som ändå släpper in mycket ljus.

Överljus är fönster som sitter ovanför en dörr, ovanför bladen i fasadfönster eller upptill på ytterväggar eller glasfasader. I Tyskland kallar glasmästarna dessa fönster för kamferfönster. Skälet till det är att de i äldre byggnader hölls uppe av kamferträ, en horisontell tvärbalk mellan ett fönsters eller en dörrs övre del och det aktiva dörrbladet därunder.

Denna typ av vertikal inglasning designas och används med tanke på det naturliga ljuset. Överljus ovanför dörrar leder in dagsljuset utifrån och in i fastighetsentrén bakom dem, eller leder ljuset ut från rummen och in i en korridor. Överljus i fönster gör den totala fönsteröppningen högre. Ljuset leds djupt in i alla rum – även större – via innertaksreflektionerna, så att mindre artificiellt ljus behövs. Eftersom överljuset är inbyggt behöver fönsterbladen inte vara alltför stora.

Överljus ökar säkerheten i skolor

Överljus används ofta i skolor eller idrottsanläggningar där de ger ett väsentligt bidrag till användarnas säkerhet. Deras placering gör att de inte kan öppnas på ett vårdslöst eller farligt sätt – det är extremt osannolikt att någon skulle kunna falla ut genom eller kollidera med ett överljus och det finns ingen risk att någon fastnar tack vare höjden. Ingen bländas av solens strålar i en sporthall. Bekväm ventilation kan levereras när som helst och behovsbaserat.

Riskfri ventilation: överljus i en idrottshall i en skola.

Riskfri ventilation: överljus i en idrottshall i en skola. © Exorbitart / GEZE GmbH

Fördelar med överljus

  • Ett bekvämt rumsklimat åstadkoms med ventilation och luftutsug, utan drag.
  • Dagsljuset når ned (djupare) i rummen, rummen blir ljusare.
  • Deras placering och begränsade öppningsvinkel förhöjer säkerheten.
  • Överljus kan på ett optimalt sätt användas för att betona fasaderna eftersom de finns i många utföranden och beslagsvarianter.

Överljusöppnare – manuella och automatiska

Tilltalande design: GEZE E 170 saxdrift för överljusöppnare

Tilltalande design: GEZE E 170 saxdrift för överljusöppnare

Överljusfönster kan öppnas eller ha fast inglasning. För enkel och säker drift är överljus utrustade med speciella fönsterbeslag:  överljusöppnare. De viker ned eller tippar överljusen utåt eller inåt. De arbetar manuellt via till exempel tryckstänger, som manövreras med handspakar eller vevstänger. Alternativt kan överljus öppnas automatiskt med elektrolinjärdrifter.

GEZE överljusöppnare: passar alla användningsområden

De manuella överljusöppnarsystemen från GEZE i form av inåtgående och utåtgående topphängda fönster fungerar smidigt och tillförlitligt och säkerställer daglig ventilation. De kan användas på många rammaterial (trä, plast eller lättmetall) och för många fönsterformer (rektangulära, lutande, triangulära, runda fönster eller plattbågsfönster). Manöverelement som handspakar eller vevstänger möjliggör flexibla inställningar och bekväm manövrering av olika fönsterformer och installationssituationer.

Manuellt manövrerade överljusöppnare kan kombineras med GEZE elektroniska drivenheter. Det gör fönstren kraftmanövrerade, dvs. automatiskt öppnande överljus. Drivenheterna öppnar överljusen för ventilation med brytare för enkelt handhavande. Det innebär att flera fönster, eller till och med stora och tunga fönster, enkelt kan öppnas samtidigt.

Överljusöppnarsystem från GEZE

  • De påverkar inte fasadeffekten eftersom den platta saxdesignen och armmontaget kräver endast minimalt med utrymme.
  • De levererar optimal ventilation och luftutsug via en öppningsbredd på upp till 320 mm.
  • De kan användas för bekväm ventilation varje dag.
  • De öppnas enkelt och tillförlitligt, antingen manuellt eller elektroniskt.
  • Även breda och tunga blad kan öppnas.
  • De kan användas med många olika material (fönster i trä, plast eller metall) och många fönsterformer (rektangulära, lutande, trekantiga, runda eller plattbågsfönster).

Diskret fönsterteknik för tidlös arkitektur

Överljus släpper in mängder av dagsljus, vilket skapar ett vackert ljusflöde i fastigheten. För en bibehållen exteriör har GEZE ett flertal överljusöppningssystem – i både manuella och automatiska versioner. Dessa kan monteras nästan osynligt på fönsterramarna. Vi sammanställer tillämpningsspecifika lösningar utifrån fönstertypen.

Med styrd, optimerad ventilation kan automatiska fönster även bidra till att förbättra en fastighets energieffektivitet.

GEZE står till tjänst med råd och stöd vid fastighetsprojektering.

Mycket enkel användning och installation

GEZE överljusöppnarsystem kännetecknas av enkel användning och installation. GEZE erbjuder även support genom installationen och kan leverera installationsanvisningar till kund.

Säkerhet genom service

Regelbunden service och kvalificerat underhåll av automatiska system är en viktig förutsättning för tryggandet av den personliga och funktionsrelaterade säkerheten.

GEZE erbjuder skräddarsydda serviceavtal för alla fastigheter. Eftermontering av överljus är också möjlig. Vi hjälper dig gärna med råd och stöd i dina projekt på grundval av våra erfarenheter.