Geze Insights

Två världsnyheter från GEZE i den digitala mässmontern

Även i dessa exceptionella tider blickar GEZE:s utvecklingschef Gerald Haas framåt med tillförsikt. Han redogör för nya produkter från GEZE, för sina förväntningar och för marknadsutsikterna – och vad han är riktigt stolt över.

Gerald Haas, i dessa tider av fysisk distansering är det svårt att upprätthålla kontakten med marknaden och berörda aktörer – hur handskas du som utvecklingschef med situationen?

För det första är det självklart väldigt tråkigt att vi för närvarande inte kan ha direkt kontakt med våra kunder och intressenter. Fast vi är ändå ett globalt företag – vilket innebär att vi är vana vid att hålla nära kontakt med anställda, kunder och partner genom andra kanaler. Det kan röra sig om nätutbildningar, virtuella möten eller vanlig telefon. På så sätt kan vi diskutera utvecklings- och marknadstrender, ta reda på mer om våra kunders behov och få mycket ärlig respons om våra produkter. Många av våra produkter är dessutom väl lämpade för den rådande situationen. Tänk bara på våra lösningar på området för tillgänglighet och hygien. Enkelt uttryckt så behöver jag inte ta på en dörr som öppnas automatiskt. Denna funktion är särskilt intressant just nu. Slutligen blir onlinekanaler såsom vår webbplats allt viktigare, och vi använder oss även av nya kommunikationsformer för att presentera nya produkter och lösningar, bland annat en digital mässmonter.

Gå till den digitala mässan

På tal om nya produkter och lösningar – vad kan besökarna vid den digitala mässmontern förvänta sig?

Med GEZE F 1200+ och GEZE NatVent tar vi tillfället i akt att ytterligare befästa GEZE:s ställning på området för fönsterteknik och automatisering. Vår F 1200+ automatiserar mycket stora och tunga fönster så pass att de även kan manövreras för hand. När fönster av denna storleksklass automatiseras kan de i dagens läge inte längre användas manuellt. F 1200+ har två driftlägen. I det ena läget kan fönstret automatiskt ställas i en tippställning och i det andra finns en manuell inställning som gör att fönstret kan manövreras som ett vanligt sidohängt fönster. Användaren kan därmed växla mellan de olika lägena utan nämnvärd fördröjning – något som är helt unikt på marknaden!

F 1200+ automatiserar mycket stora och tunga fönster så pass att de även kan manövreras för hand.

Gerald Haas, utvecklingschef hos GEZE
Gerald Haas har i många år arbetat på området för elektronik, mekanik och programvara – här tillsammans med en anställd ur sitt utvecklingsteam

Gerald Haas har i många år arbetat på området för elektronik, mekanik och programvara – här tillsammans med en anställd ur sitt utvecklingsteam.

Och vad är det speciella med GEZE NatVent?

Med GEZE NatVent anammar vi den globala trenden med att spara energi. Faktum är att uppvärmnings-, ventilations- och klimatanläggningsteknik alltid står för den största delen av energiförbrukningen i fastigheter. I tempererade klimat kan en enorm mängd energi sparas med hjälp av naturlig ventilation och automatisk nattkylning. Vi hade ett par avgörande pusselbitar i bagaget vad gäller detta: fönsterautomatisering å ena sidan och vår GEZE Cockpit-lösning å den andra. Det låg alltså nära till hands att kombinera dessa två – och nu kan vi exempelvis erbjuda vår nya F 1200+ med uppkopplad ventilationsstyrning. Självfallet fungerar GEZE NatVent även med GEZE Slimchain eller Powerchain. Sammanfattningsvis ska det bli mycket spännande att se hur våra båda nykomlingar tas emot på marknaden.

Mer om naturlig ventilation

Mer om automatiserad nattkylning

Med fokus på internationalisering: Riktar ni in er på specifika målmarknader?

Våra produkter når i allmänhet en internationell marknad. En särskild viktig tillväxtmarknad för oss är Kina. Vi har stor expertis när det gäller de nationella och internationella intyg som krävs för våra produkter.

Vad betyder rådgivningskompetens och serviceleverantörer för dig?

Frågan om rådgivning är extremt viktig. Inte minst digital rådgivningskompetens blir i allt större omfattning det avgörande köpkriteriet. Låt oss ta BIM som exempel. Här förklarar vi för arkitekter och operatörer hur våra produkter kan införlivas i dörrprojekteringsprocessen med hjälp av BIM-modeller. Och hur vi tillhandahåller de riktiga funktionerna i den praktiska tillämpningen för att möta många och ibland motstridiga behov. I Tyskland är behovet av rådgivning särskilt stort och den negativa utvecklingen av Berlins flygplats har fått oss att inse hur viktigt rätt brandskydd verkligen är. Rådgivning för installatörer blir också allt mer efterfrågat. Vi hjälper till vid val av produkter, installation och underhåll med utbildningar, workshoppar, installationsfilmer och mycket mer.

Mer om byggplanering med BIM

I Tyskland är behovet av rådgivning särskilt stort och den negativa utvecklingen av Berlins flygplats har fått oss att inse hur viktigt rätt brandskydd verkligen är.

Gerald Haas, utvecklingschef hos GEZE

Gerald Haas, en sista fråga. Vilken roll spelar aspekten ”design” för GEZE:s kunder – och vilken är din inställning till detta?

Vi tar frågan på allra största allvar – vilket intygas av alla våra internationella designpriser. Bra design är numera praktiskt taget en hygienfaktor, eftersom framför allt arkitekter förväntar sig ett visuellt tilltalande intryck som standard. Vi kan ta vår senaste produkt F 1200+ som exempel. Här har vi ett högvärdigt och elegant aluminiumhus med manöverelement i högglans för intuitiv användning i kapacitiv teknik – på en nivå som motsvarar den senaste smarttelefontekniken. Så gott som ett måste i våra dagar!

Gå till våra viktigaste produkter och lösningar