Ämnen

Automatisk nattkylning – energieffektiv fastighetsventilation

Intensiv ventilation genom fönstren under natten är en kostnadsbesparande, energieffektiv metod att kyla fastigheter sommartid. Rätt fönsterteknik är ett absolut krav för automatiskt styrd nattkylning.

Reducerade prestanda på grund av värme

Rummen värms upp snabbt sommartid – i synnerhet med stora fönsterfronter.

Rummen värms upp snabbt sommartid – i synnerhet med stora fönsterfronter. © Exorbitart / GEZE GmbH

Kontor, skolor och offentliga byggnader blir ofta obehagligt varma sommartid. Människor, utrustning och belysning avger värme hela tiden. Dessutom kommer den heta solstrålningen in i rummet genom stora glasytor. Man tappar koncentrationsförmågan samtidigt som arbetskapaciteten försämras. Fastigheten måste kylas så att personerna i rummet mår bra och kan fungera som vanligt, trots höga utomhustemperaturer.

Klimatanläggningar kan dock vara dyra att investera i, det kostar att underhålla dem och fastighetens energiförbrukning ökar. Kontor och förvaltningsbyggnader behöver ofta mer energi för att kyla lokalerna under vår och sommar än vad som går åt för att värma upp dem under höst och vinter. Mekaniska ventilationssystem är också energiintensiva och verkliga strömslukare eftersom de alltid är igång.

Nattventilation sparar energi

Kontrollerad naturlig ventilation sparar in en väsentlig mängd energi i jämförelse. Den använder sig av de naturliga tryckskillnaderna mellan minst två öppningar (till exempel fönster, dörrar) i en fastighet mot utsidan för luftväxling. En sådan tryckgradient finns redan i svaga vindar. Motordrivna fläktar blir då överflödiga.

För nattkylningen styr de automatiskt styrda fönstren den värme som genereras av solstrålningen och interna källor utåt under natten och leder in sval luft i fastigheten. Tilluften ger ett behagligt inomhusklimat med behaglig temperatur och god luftkvalitet.

Sval nattluft som naturlig kylningskälla

Den svala nattluften fungerar som naturlig källa till kylning och det gör nattkylningen inte bara hållbar och energieffektiv utan även naturlig och miljövänlig.

I nya fastigheter kombineras denna luftkonditionering alltmer med aktivering av värmekärnan. Rören läggs in i fastighetskonstruktionen, till exempel betonginnertak. Vatten strömmar genom rören som värme- eller kylmedium. I idealfallet skulle detta eliminera behovet av mycket energikrävande klimatanläggningssystem.

Bekväm automation genom centralstyrning

Automatisk nattkylning – praktiskt för offentliga byggnader

Automatisk nattkylning – praktiskt för offentliga byggnader © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatisk nattkylning passar mycket väl i offentliga byggnader, kontorsfastigheter, idrottsanläggningar eller skolor. I dessa stora byggnader är energieffektiv ventilation, ett hälsosamt rumsklimat och övervakning av fönsterförhållanden centrala krav.

Modern fönsterteknik ger optimal nattkylning. Den säkerställer att hela fönsterfronter eller fönstergrupper styrs automatiskt när ingen är där. En centralstyrning svarar för olika ventilationsscenarier, till exempel kan man definiera och enkelt ändra ventilationsperioderna.

Nattkylning i moderna fastighetskoncept

Moderna, parallellöppnande ventilationsfönster underlättar nattkylningen.

Moderna, parallellöppnande ventilationsfönster underlättar nattkylningen.

Nattkylning kan även användas på moderna glasfasader med så kallad parallellöppnande fönster. Här öppnas fönsterbladen parallellt med fasaden som en helhet, vilket betyder att utseendet hos glasfasaden inte påverkas – till exempel av reflexer från tippade fönster.

Samtidigt ger den parallella uppställningen av fönstret en optimal luftväxling. Sval luft kan komma in underifrån, samtidigt som varm och kvav luft försvinner uppåt. Jämfört med tippade fönster uppnår parallellöppnande fönster en mycket högre luftväxlingstakt med samma öppningsbredd.

”Smart Buildings” genom hopkoppling

Den automatiska fönsterstyrningen för nattventilation kan kopplas samman med fastighetsstyrningen, som styr till exempel jalusier, markiser och luckor, samt system för uppvärmning, klimatanläggning, belysning och larm. Om en fastighetsteknik som har automatiserats på detta sätt reagerar automatiskt på klimatpåverkan och klimatförändringar gör den fastigheterna till ”Smart Buildings”.

Intelligenta styrningar och fönstermotorer från GEZE

De automatiska fönsterstyrningarna från GEZE möjliggör nattkylning – oavsett om de måste öppna små lätta eller stora tunga fasadfönster, takfönster eller ljuskupoler. Fönstermotorerna kan nämligen styras exakt, samtidigt som man kan ställa in öppningsbredden variabelt för varje fönster. Detta banar väg för individuella ventilationskoncept utifrån kundens behov.

Sensorerna svarar för fullständig säkerhet. Närvarodetektorer övervakar stängningskanterna och förhindrar personskador vid automatisk öppning och stängning.  Vind- och regnsensorer ger signaler att stänga fönstren och skydda byggnaden från skador.

Via gränssnittsmodulen IQ box KNX kan fönstermotorerna från GEZE Iq-serien anslutas till fastighetsbussen KNX. Det innebär att alla automatiska fönster kan övervakas och styras centralt.

Krav på automatisk fönsterbaserad nattkylning

 • Ett bekvämt klimat: Utomhustemperaturerna under natten måste ligga väl under temperaturerna i fastigheten under en tillräckligt lång tidsperiod.
 • God kvalitet på utomhusluften: Låg halt lukter, föroreningar, fint stoft
 • Inbrottsskydd: Fönstren kan styras separat i tillgängliga områden, till exempel markplanet. Fönstervakter eller specialkonstruktioner (parallellöppnande fönster) fungerar också som skydd
 • Vid kraftigt regn eller blåst: Strukturellt väderskydd eller automatisk stängning av öppnade fönster

Omfattande support

GEZE stöder projekteringsarbetet och anbudsförfarandet med hjälp av

 • projektkonsulter
 • offerttexter för arkitekter
 • CAD-ritningar
 • idéer för bättre fastighetseffektivitet
 • information om användandet av moderna fasadstrukturer

Snabbt och rak projektgenomförande

GEZE ger stöd till installationsföretag och installatörer med snabb och okomplicerad projekthantering i form av

 • konfigurationsprogramvaran WinCalc 2.0 för installationsföretag (beräkningsprogram för fönsterteknik)
 • rådgivning avseende fasadskydd för en hållbart vacker fasad
 • installationsanvisningar för fönstermotorer