Ämnen

Tillgänglighet för fastigheter - större komfort och mer livskvalitet för alla

Tillgänglighet för byggnader: Tips om projektering, DIN-standarder och lagar. Att snabbt passera genom en dörr utan hjälp, eller att öppna ett tungt fönster utan problem - detta kanske inte alltid är så enkelt som det verkar. Detta gäller inte bara människor för i rullstol eller med andra fysiska handikapp. För den som har ett gipsat ben, bär tunga kassar eller har med sig en barnvagn kan enkla dagliga aktiviteter bli en verklig utmaning. Lösningen: projektering, byggande och boende utan barriärer.

Vad betyder tillgänglighet?

Tillgänglighet är en huvudfråga i samhället, en fråga som berör oss alla. Enligt den tyska grundlagen, lagen om likabehandling av funktionshindrade och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla personer rätt till obehindrat tillträde till alla boendeområden, oavsett deras personliga situation, fysiska förhållanden eller ålder. Tillgänglighet gör det möjligt för alla att leva som jämbördiga och självbestämmande och utan hjälp från andra.

Barriärfritt innebär mer än ”handikappanpassat”

Barriärfri utformning har därför många fördelar – inte bara för personer med fysiska funktionshinder. Följaktligen används begreppet ”handikappanpassat” allt mer sällan. Varför? Föreställ dig att du står framför en dörr med tunga kassar i händerna och måste öppna dörren med armbågen. Eller så behöver du ta hjälp av en ostadig pall för att vinkla ett fönster - inte så bekvämt, och ibland rentav farligt. Vi möts ofta av hinder i vardagslivet som gör allting svårare och tidskrävande.

Barriärfria byggnader underlättar vardagen för alla

Barriärfritt byggande och boende gör bara inte livet ”handikappanpassat” utan också fritt från hinder. Tillgänglighet är till fördel för alla och kan leda till en positiv förändring i allas våra liv. Tröskelfria entréer och breda dörrar hjälper inte enbart äldre personer eller personer med gånghjälpmedel eller andra begränsningar, utan även familjer med barnvagnar eller resenärer med tungt bagage. Tillgänglighet innebär komfort och en bättre livskvalitet för alla.

Barriärfria och hygieniska lösningar

GC 307+: Hög hygien och hinderfri tillgång.

GC 307+: Hög hygien och hinderfri tillgång.

Många barriärfria lösningar förbättrar inte bara användarkomforten utan ökar även hygiensäkerheten. Beröringsfria aktiveringskontakter ser t.ex. till att automatiska dörrar öppnas utan beröring. Detta förhindrar fysisk kontakt och därmed risken för överföring av bakterier och virus. Särskilt i starkt trafikerade områden, offentliga byggnader och hälso- och sjukvårdsinrättningar förbättrar detta hygien, säkerhet och komfort avsevärt.

Ett bra exempel från hälso- och sjukvårdsområdet: Beröringsfria aktiveringskontakter installerades i omsorgsboendet Fux Campagna. De säkerställer att dörrar som är utrustade med GEZE Slimdrive kan öppnas på ett beröringsfritt, barriärfritt sätt. De beröringsfria aktiveringskontakterna registrerar personer och föremål i ett avkänningsområde på 10 till 50 centimeter, vilket kan anpassas efter behov. Det innebär till exempel att personer som använder gånghjälpmedel eller rullstolar bekvämt kan öppna dörren utan att röra vid elslutblecket. Detta förbättrar den barriärfria komforten samtidigt som hygienen ökar.

Projektering, byggande och boende utan barriärer

Automatiska dörrar för barriärfritt tillträde

Automatiska dörrar för barriärfritt tillträde © Martin Jakob / GEZE GmbH

På senare år har allmänhetens medvetenhet om tillgänglighet ökat. Tillgänglig planering och uppförande av offentliga byggnader och privatbostäder spelar en särskilt viktig roll. Målet är att projektera och uppföra fastigheter och bostäder så att de kan användas av alla utan hjälp från andra och utan begränsning. Det finns tunga skäl till detta. Antalet människor som kan och vill leva ett oberoende liv vid hög ålder ökar.

Tillgänglighet underlättar inkludering

Kraven på tillgänglighet är inskrivna i den tyska grundlagen och ställs även i allt större utsträckning av personer med funktionshinder. Ett liv för dessa människor utan ständigt stöd från andra blir möjligt först när barriärerna avlägsnas. Dessutom har vi frågan om ”inkluderande”, alla människors rätt - med eller utan rörelsehinder - att kunna ta sig vart som helst.

Tillgänglighet för alla innefattar barriärfri utformning

Nya och hållbara livsstilar, med ett enkelt användande av fastigheter och utrymmen, är också en tydlig trend. Med enkla och praktiska anläggningar är tillgänglighet mycket nära förknippad med komfort och design. I detta sammanhang blir begreppet tillgänglighet för alla allt viktigare. Det internationella designkonceptet skapar boendeutrymmen som är tillgängliga, lättbegripliga och användbara för alla. Enligt detta koncept måste fastigheter vara enkla att beträda för så många olika slags grupper av människor som möjligt, och det måste vara möjligt att använda fastigheterna utan hjälp från andra. Tillgänglighet för alla riktar sig inte mot en specifik målgrupp utan gör snarare livet lättare för alla. Konceptet tillgänglighet för alla omfattar även planering och byggande utan barriärer.

Regelverk och standarder

Barriärfri utformning i arkitektoniskt skapade miljöer och fastigheter är ett krav i många lagbestämmelser och standarder. Föreskrifterna varierar från ett land till ett annat. I Tyskland finns kravet på tillgänglighet inskriven i den tyska grundlagen, i modellbyggnadslagen och i de statliga byggnadsbestämmelserna. Det är dessutom ett grundläggande kriterium för offentliga byggnader.

Kombinera brandskydd och tillgänglighet

Byggnader behöver inte bara uppfylla regelverket och standarderna för tillgänglighet: förebyggande brandskydd är också ett lagstadgat krav. Att kombinera brandskyddsåtgärder med barriärfri utformning är en komplex uppgift: brandskyddsdörrarmåste stängas snabbt i händelse av en brand och skapa säkra brandcellsgränser, men också erbjuda daglig, barriärfri användning.

Upptäck vårt kostnadsfria white paper om brandskydd

Ytterligare tips finns i vår presentation om brandskydd för dörrar i befintliga byggnader

Vår brandskyddsexpert, Peter Rürup, höll en presentation om vad man bör tänka på när man planerar barriärfria brandskyddsdörrar vid utställarforumet för digitala FeuerTrutz 2020:

SE VIDEON FRÅN FeuerTrutz HÄR

Tillgänglighet inom den privata sektorn

Alltfler människor önskar sig större komfort och livskvalitet inom de egna fyra väggarna. Därför söker många privata byggprojekt i allt högre grad efter barriärfria koncept såsom universell utformning. Intelligent boende i smarta hem blir också allt populärare. Förutom koncepten med universell utformning och smarta hem, finns det andra koncept inom den privata sektorn som har liknande målsättningar. De har en sak gemensamt: fokus på människor och lösningar för att skapa barriärfritt tillträde i vardagen.

Barriärfria dörr- och fönstersystem ökar komforten

Tillgängligheten skapar ett otal fördelar, oavsett var man befinner sig i livet. Tillgänglighet hjälper människor som är på väg tillbaka efter t.ex. olycksfall, personer med barnvagnar, bagage eller shoppingkassar och småbarnsfamiljer. Automatiserade dörr- och fönsterlösningar ger därför ökad användarkomfort – i synnerhet när det är svårt, obekvämt eller t.o.m. omöjligt att öppna dörrar eller fönster för hand.

Barriärfritt boende är en banbrytande fråga

Som komplement till komfortrelaterad optimering spelar ett oberoende liv och boende en viktig roll. Saker som vi ofta tar för givna blir mycket svåra eller omöjliga att utföra när vi blir äldre. De nästkommande åren kommer åldersstrukturen hos den tyska befolkningen att förändras väsentligt. Andelen människor som är 65 år och däröver ökar ständigt. År 2060 kommer en av tre medborgare att vara 65 år gammal eller däröver. Givet denna föränderliga åldersstruktur i Tyskland har framtidens äldre generation att tampas med ämnet tillgänglighet. Idag är äldre människor aktivare än någonsin tidigare och man vill leva självständigt långt upp i åren.

Utformning av barriärfria dörrar och fönster med GEZE

Barriärfria dörrsystem för större användarkomfort

Barriärfria dörrsystem för större användarkomfort © Martin Jakob / GEZE GmbH

Manövrering och passage genom dörrar samt öppnande och stängning av fönster är några av de viktigaste aspekterna av barriärfri utformning. Som pionjär på området tillgänglighet avlägsnar GEZE barriärer med hjälp av ett omfattande urval av innovativa, individuella lösningar för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik, i både offentliga och privata miljöer.

Förbättrad användarkomfort

GEZE lösningar erbjuder utökad säkerhet och komfort, tack vare ett enkelt och intuitivt handhavande. De tar hänsyn till personliga önskemål och individuella behov, och gör livet enklare och bekvämare. Konstruktionsrelaterade lösningar från GEZE harmonierar dessutom perfekt rent optiskt i den rumsliga designen.

Säkra och DIN-anpassade lösningar

Automatiska dörr- och fönstersystem från GEZE uppfyller mycket strikta säkerhetsstandarder och överensstämmer med direktiven i DIN-standarderna för barriärfria fastigheter. Med kompletta lösningar från en och samma källa är GEZE en expertpartner vid implementering av projekt enligt tillämpliga standarder – från planeringsfasen och fram till eftermarknadsservice.

Gå till GEZE automatiska slagdörrssystem

Gå till GEZE automatiska skjutdörrssystem

Gå till GEZE automatiska karuselldörrssystem

Läs mer om ytterdörrspaketet från GEZE

Individuell och projektspecifik projektering

För omfattande och genomgående tillgänglighet i en ny byggnad krävs att man tar itu med frågan om tillgänglighet redan i projekteringsfasen. GEZE erbjuder omfattande support, även i projekteringsfasen. Tillgänglighetskoncept tas fram utifrån behoven hos fastighetens olika användargrupper i enlighet med alla rättsliga krav, och i linje med DIN 18040 som projekteringsgrund för tillgänglighet.

Bred expertis från en och samma källa

GEZE erbjuder ett stort antal produkter inom barriärfritt byggande – från drivningsautomatik, uppställningssystem, free-swing-dörrstängare och aktiveringselement till tillträdesstyrning, paniklås, motordrivna fönsteröppningssystem, rök- och värmeutsugsanläggningar och naturligt verkande rök- och värmeutsugsenheter. Alla produkter kan monteras enkelt och säkert, och lämpar sig för användning i både offentliga och privata fastigheter.

Omfattande service från dag ett

GEZE främjar tillgängligheten för alla, i både befintliga och nya byggnader. Till skillnad från att säkerställa tillgänglighet för alla i nya byggnader, är anpassningen av befintliga byggnader en större utmaning sett till projektering och utformning. GEZE-experterna kan lösa dessa utmaningar på ett optimalt sätt med sitt specialistkunnande och mångåriga erfarenheter. I egenskap av professionell partner är GEZE med dig hela vägen från start. Tack vare det täta distributionsnätverket hos GEZE kan vi tillhandahålla konsulter som visar dig möjliga barriärfria lösningar på plats, även med kort varsel.