Fallstudier

Fastighetssäkerhet med höga krav på design: GEZE i Leonbergs stadshus

Mellan gamla stan och den nya stadskärnan i Leonberg har det nya stadshuset blivit ett urbant kännemärke för den livliga staden. GEZE bidrog med fastighetssäkerhet och tillgänglighet i det öppna, moderna stadshuset med skräddarsydda brandskyddsdörrar och innovativ dörrteknik.

Moderna dörr- och fönsterlösningar till stadshuset

Det centralt belägna stadshuset i Leonberg är nu en rymlig, ny byggnad med tre öppna sidor och 9 900 m² bruksyta för invånarna och de drygt 200 anställda i stadsförvaltningen.

Fastighetskomplexet, som ligger mitt i ett grönt, parkliknande område, förkroppsligar levande traditioner och en hög livskvalitet. Det moderna stadshuset, med en puristisk framtoning i linje med planerna från arkitekturföretaget Schaller, kombinerar tillgänglighet, ökad fastighetssäkerhet och ett hållbart energikoncept.

GEZE bidrog till projektet från planeringsfaserna till slutförande, och levererade modern dörr- och fönsterteknik som understryker den inbjudande, transparenta atmosfären i stadshuset.

GEZE implementerar konceptet ”tillgänglighet”

Atriet, med ett stort glastak, utgör mittpunkten i detta komplex med sex våningar. Markplanet rymmer den centrala foajén, en delbar fullmäktigekammare, partigrupprum, en cafeteria samt entrén till de galleriliknande övervåningarna med fullmäktigekontor och kontaktpunkter för allmänheten.

GEZE utvecklade ett omfattande koncept för den tillgängliga användningen av Leonbergs stadshus, och gav arkitekterna från Schaller och generalentreprenören Wolff & Müller en viktig projekteringsgrund. Hit hörde även ekonomiska överväganden och naturligtvis en avvägning mellan behovet av tillgänglighet och kraven på brandskydd och säkra nödutrymningsvägar.

Powerturn sidohängda bladdrivenheter: funktionell och kreativ frihet

GEZE slagdörrssystem kombinerar brandsäkerhet och tillgänglighet i entréområdet. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Slagdörrar i entrén till Leonbergs stadshus. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatiska slagdörrssystem med de innovativa drivenheterna Powerturn från GEZE används i hela fastigheten – även i de två slagdörrarna med dubbla blad i vindfånget i huvudentrén.

Den kraftfulla drivenheten förflyttar det tunga, aktiva dörrbladet exakt, vilket ger tillträde till foajén och receptionen. Deras unika Smart swing-funktion gör att vem som helst kan öppna dem manuellt mycket enkelt. När slagdörrarna är helt öppna fungerar de som nödutgångar och som en öppning för tilluft i händelse av brand.

Tillgänglighet med strikta fastighetssäkerhetskrav

Slagdörr i glas till fullmäktigesalen Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Tillgänglig fasadentré som brandskyddsdörr © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Ett vindfång invid cafeterian fungerar som en andra fasadentré. Den utvändiga vindfångsdörren med dubbla dörrblad utrustades med den sidohängda bladdrivenheten Powerturn i varianten IS/TS, som öppnar det aktiva dörrbladet automatiskt.

Det passiva bladet hålls stängt med dörrstängaren TS 5000. Den inre vindfångsdörren med enkelt blad är utformad som en brandskyddsdörr och utrustad med Powerturn F/R drivenhet med inbyggd rökdetektor. Den slimmade, integrerade lösningen är perfekt till områden med begränsat tillträde. Utifrån sker ingången till vindfånget genom en radarrörelsedetektor. Utanför ordinarie öppettid öppnas dörren automatiskt via programomkopplaren vid receptionsdisken.

Den tredje fasadentrén återfinns i den stora delbara fullmäktigekammaren på bottenplanet. De två brandcells- och nödutgångsdörrarna med dubbla dörrblad och med Powerturn F/R-IS/TS sidohängda bladdrivenheter kombinerar säkerhet, tillgänglig komfort och modern dörrestetik. Det aktiva dörrbladet för varje dörr har automatiserats. Den integrerade styrningen av stängningssekvensen stänger brandskyddsdörrarna i rätt ordning efter varje öppnande, och säkrar brandskyddsstängaren.

Öppnande, uppställning och självstängning

Fullmäktigekammaren nås från foajén via två dubbelbladiga brandskyddsdörrar med Powerturn F/R-IS/TS sidohängda bladdrifter. De styrs av en armbågskontakt och stängs automatiskt i händelse av brand.

Den tredje entrén till fullmäktigekammaren är ett kompakt dubbelbladigt uppställningssystem med dörrstängaren TS 5000 R-ISM som erbjuder komfort på flera nivåer:

  • Långa öppethållningstider när så krävs
  • Free-swing-funktion för öppnande med minimal kraft
  • Den bekväma uppställningsfunktionen låser dörrbladet i slutet av free-swing-området
  • Självstängande vid brand
     

Samma dörrlösningar valdes som enkelbladiga slagdörrar till angränsande partigrupprum. Dessutom leder två nödutgångar utrustade med TS 5000 dörrstängare ut i det fria.

Intelligent rök- och värmeutsug – med bekväm ventilation

Nätverksbaserad fastighetssäkerhet: GEZE kontrollcenter för rök- och värmeutsugsanläggning. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Nätverksbaserad fastighetssäkerhet: GEZE kontrollcenter för rök- och värmeutsugsanläggning

För att ett kontrollerat utsug av rökgaser ska kunna säkerställas vid brand har fönstren under taket i fullmäktigekammaren automatiserats med de synkroniserade drivenheterna Slimchain. Solskyddet dras tillbaka omedelbart och fönstermotorerna öppnas vid ett larm från rökdetektorn eller en manuell signal.

Alla rök- och värmeutsugskomponenter samt knappar, rökdetektorer och sensorer är hopkopplade via busscentralen MBZ 300 RWA. Den flexibelt konfigurerbara styrningen övervakar och samordnar funktionen hos rök- och värmeutsugsanläggningen samt säkerställer dess strömförsörjning och backup. Tack vare anslutningen till byggföretagets KNZ-fastighetssystem svarar rök- och värmeutsugsanläggningen även för den dagliga ventilationen och för fastighetssäkerheten.

GEZE drivenheter för rök- och värmeutsug: tilluft – en säker nödutgång

Överljusen i atriet, som är automatiserade med Slimchain-drivenheter, försörjer även de interna pentryna på varje våning samt korridorerna med tilluft i normaldrift. Om en brand bryter ut stängs överljusen omedelbart så att rök och hetta inte når fram till våningsplanen. Samtidigt öppnar de synkroniserade Powerchain-kedjedrifterna flera stora fasadfönster på den första våningen för att säkerställa att tilluft strömmar in utifrån. De synkroniserade kraftpaketen medger en maximal fönsteröppning på mindre än 60 sekunder.

Tillgänglighet samt brandskydd med GEZE slagdörrssystem

Huvudentrén till cafeterian har utformats som en brandskyddsdörr med drivenheterna Powerturn F/R och öppningsknappar på båda sidor. Cafeterian kan nås från baksidan av hissen via ett uppställningssystem med dörrstängaren GEZE TS 5000 R. I kombination med ytterligare ett uppställningssystem som entré till den inre passagen med automater för dryck och tilltugg, direkt framför cafeterian, erbjuder cateringområdet ett tillgängligt brandskyddsområde inomhus.

Bekvämt och säkert tillträde till de övre våningarna

De övre våningarna är tillgängliga från hissen genom slagdörrar med enkelt dörrblad utrustade med GEZE-drivenheterna Powerturn F/R. Öppningsknappar på båda sidor om dörrarna ger enkelt tillträde. Utanför kontorstid öppnas trappavsatsens dörrar endast med centralt tillstånd efter att man har ringt på en klocka. Brandskyddsdörrarna kan enkelt öppnas inifrån tack vare smart swing-funktionen. En säker stängning av dörrarna är därmed tryggad i samtliga fall.

Uppställningssystem med enkla och dubbla dörrblad med dörrstängare TS 5000 R eller R-ISM återfinns på våningsplanen som brandcellsdörrar. Brandskyddsdörrarna med enkelt dörrblad i nödutgången till trapphuset öppnas på ett tillgängligt sätt med den flerfaldigt prisbelönta dörrstängaren GEZE TS 5000 ECline.

GEZE-produkter i det nya rådhuset i Leonberg