Fallstudier

”Better City, Better Life” – GEZE slagdörrar på EXPO

”Better City, Better life” – den internationella utställningen EXPO ägde rum mellan maj och oktober 2010 under detta motto. I linje med hållbarhetskonceptet valde uppförarna av de olika internationella paviljongerna att använda automatdörrar och andra innovativa dörrsystem från GEZE.

GEZE slagdörrar i de internationella paviljongerna i Shanghai

EXPO, som täcker en yta om 5,28 km² och sträcker sig över båda sidorna av floden Huangpu, uppfördes enligt konceptet för hållbar stadsutveckling. I linje med detta koncept har ett flertal av deltagarna vid EXPO integrerat miljövänlig teknik i sina paviljonger. Vissa av byggnaderna bibehölls efter världsutställningen som en del av ett parkområde. Innovativa dörrsystem från GEZE användes bland annat i Kina-, USA- och Japan-paviljonerna.

Automatdörrar: EXPO-värden förlitar sig på GEZE

Kina-paviljongen, ritad av arkitekt He Jingtang, är den ”gröna symbolen” för EXPO tack vare den flexibla och energisnåla byggtekniken. En visuell höjdpunkt i tornstrukturen är LED-väggen i entréområdet med automatiska slagdörrar. Den kompakta och flexibla designen hos slagdörrdrivenheten GEZE TSA 160 NT smälter in perfekt i de olika karmmaterialen och förflyttar automatdörrar med en bredd på upp till 1 400 mm och en vikt på upp till 250 kg vikt på ett kraftfullt och exakt sätt. För Kina-paviljongen, som besöks av fler gäster än någon annan på EXPO, är enkelt tillträde, tillförlitlig drift och en praktiskt taget underhållsfri drift av drivenheterna TSA 160 NT till slagdörrarna ett måste.

GEZE dörrsystem definierar paviljongens komfort och funktion

GEZE dörrteknik används även i flera av Kina-paviljongens innerdörrar. Slagdörrarna i olika områden är utrustade med de överliggande dörrstängarna TS 1000 C, TS 2000 V och TS 5000. Tack vare de flexibla monteringsmöjligheterna och en unik design manövrerar de överliggande dörrstängarna alla slagdörrar utan att kompromissa med design eller estetik.

Besökarflöde vid USA-paviljongen

Med drygt 6 000 m² utställningsyta är USA-paviljongen en av EXPO:s största och mest välbesökta utställningsbyggnader. Den ”urbana” designen, undertecknad arkitekten Clive Grout, har tekniskt och arkitektoniskt en hållbar inriktning. Med sitt beslut att använda dörrsystem från GEZE valde arkitekten även ett säkert, funktionellt, enkelt tillträde genom hela byggnaden;

  • GEZE Powerdrive skjutdörrsautomatik har flera användningsområden för tunga automatdörrar, både inom- och utomhus, och är perfekt lämpad för användning i högfrekventerade områden såsom USA-paviljongen. Flerfunktionella GEZE Powerdrive är idealisk även till utrymnings- och räddningsvägsdörrar.
  • GEZE Slimdrive skjutdörrsautomatik levererar maximal designfrihet för smala dörrsektioner med klara designlinjer och en bygghöjd på endast 7 cm. Detta gjorde det möjligt att på ett problemfritt sätt leverera objektspecifika lösningar till USA-paviljongen.

Förutom dessa lösningar används även GEZE TSA 160 NT slagdörrsautomtik och GEZE TS 2000 överliggande dörrstängare till innerdörrarna i USA-paviljongen.

GEZE rök- och värmeutsugslösning för den andningsaktiva Japan-paviljongen

Kupol till Japan-paviljongen, EXPO-byggnaden.

Kupol till Japan-paviljongen vid Shanghai EXPO.

Att leva i harmoni med miljön är en del av den traditionella japanska kulturen. Denna princip utgör även grunden till arkitekturkonceptet bakom Japan-paviljongen. Moderna miljö- och materialtekniker gör att den 24 m höga paviljongen ”andas” som en levande organism. Det invändiga kupolformade skalet är omgivet av en ultralätt membranstruktur med solpaneler. Ihåliga pelare genom byggnaden absorberar solljuset, samlar upp regnvattnet och garanterar en naturlig luftcirkulation. Fönstren i kupolen ansluter Japan-paviljongen med yttervärlden, och utgör en huvudkomponent i den andningsaktiva byggnadspanelen.

Säkra utrymnings- och räddningsvägar tack vare intelligenta rök- och värmeutsugsanläggningar.

En modern rök- och värmeutsugsanläggning bidrar till den naturliga ventilationen i Japan-paviljongen och till säkerheten i händelse av brand. Frånluftsöppningarna i byggnadsskalet utrustades med de eleganta spindeldrifterna GEZE E 250 RWA för detta ändamål. Den tekniskt komplexa rök- och värmeutsugsanläggningen reagerar på rökdetektorer eller manuell aktivering, och öppnar frånluftsöppningarna i övre delen av paviljongen via elektromekaniska drifter. Det gör det möjligt för rökgaserna, som stiger uppåt, att försvinna ut nästan lika snabbt som de uppstår. Tilluftsöppningar i den nedre delen av byggnaden stöder rökgasutsuget ovanifrån, så att utrymnings- och räddningsvägarna blir säkra att använda och att hitta. GEZE E 250 spindeldrift levererar inte enbart otroliga energibesparingar utan stöder även den naturliga ventilationen funktionellt och gör Japan-paviljongen till en energisnål byggnad.

GEZE-produkter vid Shanghai EXPO

  • GEZE TSA 160 NT slagdörrsdrivenheter
  • TS 1000 C överliggande dörrstängare
  • TS 2000 V överliggande dörrstängare
  • TS 2000 överliggande dörrstängare
  • TS 5000 överliggande dörrstängare
  • GEZE Powerdrive skjutdörrsdrivenheter
  • GEZE Slimdrive skjutdörrsdrivenheter
  • GEZE E 250 spindeldrifter för rök- och värmeutsug