Slagdörrar – rätt val för din dörrprojektering?

Den klassiska slagdörren – som också kallas gångjärnsdörr eller anslagsdörr – är den vanligaste dörrtypen eftersom den uppfyller många olika strukturella krav, t.ex. brandskydd och tillgänglighet. Slagdörrar finns dessutom i många utföranden, till exempel för automatisk eller manuell passage. Men i vissa fall kan en karuselldörr eller en skjutdörr vara en bättre lösning. Vi hjälper dig att hitta rätt system för ditt objekt.

GEZE dörrteknik och drivenhetssystem för slagdörrar i en snabb överblick

Med den kraftfulla drivenheten GEZE Powerturn IS flyttas tunga aktiva dörrblad tryggt och säkert och med hög precision i Leonbergs stadshus.

Med den kraftfulla drivenheten GEZE Powerturn IS flyttas tunga aktiva dörrblad tryggt och säkert och med hög precision i Leonbergs stadshus. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Oavsett om det gäller brandskydd, tillgänglighet, komfort, design eller passerfrekvens uppfyller slagdörrar med motsvarande låsningssystem från GEZE och deras varianter i de flesta fall alla dessa viktiga krav. I samband med varje nytt projekt står projekterare och arkitekter dock inför uppgiften att välja den drivenhet och den dörrstängare som erbjuder den bästa kombinationen av egenskaper och funktioner ur detta komplexa utbud.

Slagdörrar har många olika användningsområden

Exempelvis kan slagdörrar med GEZE dörrstängare stängas säker, bekvämt och tyst. Våra dörrstängare med standardarm, styrskena eller integrerade i dörren garanterar högsta säkerhet vid brand och har blivit oumbärliga till följd av striktare lagstadgade säkerhetsbestämmelser. Med GEZE uppställningssystem går det dessutom enkelt att definiera en öppethållandetid för en brandskyddsdörr. Vi erbjuder många slagdörrslösningar även för ej brandklassade dörrar.

Golvmonterade dörrstängare och integrerade dörrstängare erbjuder mycket specifika möjligheter, särskilt när det gäller optiska aspekter. Dessa varianter används i de fall man vill möta höga krav på design och funktion. Båda varianterna smälter diskret in i dörr- och fasaddesignen och uppfyller samtidigt alla säkerhetskrav.

Våra slagdörrsautomatiker står för komfort, säkerhet, tillgänglighet och hygien eftersom man varken behöver använda handtaget eller brytaren för att gå in eller ut genom dörren. I bästa fall märker man inte ens att man passerat en dörr. Detta är en klar fördel, inte minst ur ett hygien- och tillgänglighetsperspektiv, och främjar moderna byggnadskoncept såsom läkande arkitektur.

Fördelarna med slagdörrar

Lösningar med slagdörrar efterfrågas överallt där säkert och barriärfritt tillträde till och inom en byggnad är ett krav. Om målet exempelvis är att sakta ned tillträdet eller skapa särskilt eleganta entréområden, kan en karuselldörr vara den lämpligaste lösningen. Om dörren ska användas för passerkontroll eller som en låslösning i entréområdet, rekommenderas en skjutdörrslösning.

GEZE slagdörrsautomatiker: en lösning för alla branscher

GEZE TSA 160 NT i en operationssal

GEZE TSA 160 NT i en operationssal i Children's Memorial Health Institute i Warszawa © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Vart vi än går stöter vi på slagdörrar – i köpcentra, kontorsbyggnader, på flygplatser, sjukhus och i privata hem. Med våra dörrstängare och dörrbeslag hittar du en passande lösning för att öppna och stänga slagdörrar med enkla eller dubbla dörrblad i din fastighet. I många typer av byggnader ska dubbeldörrar stå öppna för att människor eller transportmedel ska ha tillräckligt med utrymme, men samtidigt ska de kunna stängas säkert vid brand. Det är här som uppställningssystem från GEZE, som består av en dörrstängare och ett styrskenesystem, kommer in i bilden. Ett sådant dörrsystem kan öppnas utan ansträngning, men kan vid behov även utrustas med en permanent uppställare och stängas på ett säkert och tillförlitligt sätt vid fara. För de särskilda krav som råder på seniorboenden, sjukhus eller förskolor gör GEZE dörrstängare med elektrisk freeswing-funktion det möjligt att dörrarna öppnas och stängs praktiskt taget utan kraft. Free-swing funktionen hos dörrstängare innebär att en dörr kan flyttas med litet motstånd i öppnings- eller stängningsriktningen om den tidigare har öppnats en gång (t.ex. på morgonen) i en förutbestämd öppningsvinkel. Samtidigt stänger dörrstängaren dörren på ett kontrollerat sätt så snart strömförsörjningen bryts. På så sätt efterlevs gällande brandskyddsbestämmelser samtidigt som dörren är barriärfri.

Våra branschlösningar

Centrala krav och funktioner hos de tre dörrtyperna

  SLAGDÖRR KARUSELLDÖRR SKJUTDÖRR

Brandskydd

Ja, beroende på produktval, se här. Nej

Skjutbeslagssystem: Nej

Automatiska skjutdörrar: Ja

Tillgänglighet

Ja, men beakta användningsbegränsningarna samt undantag. Nej

Skjutbeslagssystem: tillval

Automatiska skjutdörrar: Ja

Nödutrymningsväg Ja, möjligt med de flesta slagdörrar, undantag listas här.

Manuell: Nej

Automatisk: Endast för utrymnings- och räddningsvägar (ej rökskydd): Ja, endast med varianten ”break-out” med vikblad

Skjutbeslagssystem: Nej

Automatiska skjutdörrar: Ja, om de är godkända som utrymnings- och räddningsvägar

Inner-/ytterdörr

Möjligt med inner- eller fasaddörrar, beroende på typ av slagdörr. Mer information finns här:

För uppställningssystem: Olika krav och funktioner som inte är tillämpliga enligt tabellen kan genomföras med hänsyn till det specifika objektet. Kontakta oss.
Både och

Skjutbeslagsystem: inomhus

Automatiska skjutdörrar: Båda, främst utomhus

Passerfrekvens Hög, undantag listas här.

Manuell: Låg till hög

Automatisk: Hög

Skjutbeslagssystem: Låg/medel

Automatiska skjutdörrar: Hög

Passande dörrsystem Dörrsystem med enkel- eller dubbeldörrar för de flesta typer av slagdörrar, höger- och vänsterhängda anslagsdörrar. Undantag listas här. Dörrsystem med tre eller fyra dörrblad Skjutdörrar med ett och flera dörrblad
Dörrbladsmaterial trä/glas/metall Trä och glas till de flesta typer av slagdörrar. Undantag listas här. Glas/lättmetall Trä + glas

Hitta rätt slagdörr för din produkt

Uppfyller slagdörrar kraven i ditt byggprojekt? GEZE erbjuder olika typer av dörrstängare och drivenhetssystem för att tillgodose specifika krav. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt slagdörr.

Se våra slagdörrar och alla detaljerade produktuppgifter här

Letar du efter en slagdörrsautomatik? Upptäck vårt sortiment!

Integrerad dörrplanering med BIM

Dörrar är en av de mest komplexa delarna inom fastighetsprojektering. Vi erbjuder omfattande rådgivning om BIM och kostnadsfria dörrobjekt med BIM. Du kan till exempel ladda ner slagdörrar med enkla eller dubbla dörrsystem i olika CAD-system och konfigurera dem som du önskar. Ett värdefullt verktyg för din integrerade fastighetsprojektering.

Läs mer om GEZE BIM objekt