Passerkontroll – säker styrning av maximalt antal tillåtna personer i lokaler

De lagstadgade reglerna för hur många personer som får vistas i ett rum samtidigt ger upphov till nya utmaningar för operatörer av offentliga fastigheter. Hur kan man säkerställa att människor väntar utanför när det maximalt tillåtna antalet personer inomhus redan har nåtts? Och hur kan ett automatiseringssystem med största precision signalera när det är tillåtet för personer att gå in i fastigheten igen?

Styrning av rutter och persongrupper

Kundflödet i köpcentra regleras delvis via dörrsystemen.

Automatiskt dörrsystem i köpcentret Akbati i Istanbul, Turkiet © Tarık Kaan Muşlu / GEZE GmbH

Kundflödeskontroll och koncept för att hålla människor i offentliga fastigheter isär har alltid spelat en viktig roll för butiksoperatörer. Mot bakgrund av coronapandemin har dessa frågor alltmer börjat hamna i förgrunden. Kundflödeskontroll innebär nämligen att man analyserar antalet kunder och de rutter som de tar, och styr och kontrollerar dessa på lämpligt sätt. Flödeskontrollen reglerar tillträdet till fastigheter – även för ett stort antal personer. Detta sker i regel med hjälp av särskilda flödeskontrollsystem som vändkors eller karusselldörrar. Den huvudsakliga uppgiften för flödeskontrollsystemen är att se till att endast behöriga personer kan ta sig in i en fastighet eller en lokal på ett kontrollerat och säkert sätt.

Sakta ned och få en bättre shoppingupplevelse

Koncept för kundflödeskontroll och personseparering är till för att ge utrymme åt kunder eller besökare. Karuselldörrar vid entréer till flygplatser, butiker eller köpcentra saktar till exempel in på tillträdet – och säkerställer ett kontinuerligt flöde av besökare. Om många personer skulle ta sig in i ett köpcenter samtidigt skulle det orsaka regelrätta trafikstockningar, vilket i sin tur skulle ge sämre shoppingupplevelse. Kundflödessystemet ser i detta fall till att varje kund kan ta sig in i området individuellt och inte omgiven av andra personer. Det gör det lättare för kunderna att överblicka vilka butiker som finns runt omkring dem. Dessa system kombineras visserligen ofta med personräkning, men i regel av rent statistiska skäl i syfte att optimera kundflödet. Följande uppgifter är av intresse för butiksägare: Hur många kunder besöker butiken och vid vilken tidpunkt? Vilka rutter tar mina kunder och vid vilken tidpunkt? Många av dessa system erbjuder dock för närvarande ingen passerkontroll där dörrarna stängs automatiskt när ett visst antal besökare har passerat.

Fritt tillträde? Traditionell passerkontroll kontrollerar behörigheten

Vi känner väl alla till den vänliga herren vid receptionen, den eleganta teatervärdinnan eller den biffiga dörrvakten. Ibland är passerkontroll fortfarande en rent manuell arbetsuppgift. Eftersom den ofta är kopplad till ett privilegium eller en tjänst är det viktigt att endast behöriga personer ges tillträde. I ett bredare sammanhang sköts behörighetskontrollen i allt högre grad av digitala tillträdeskontrollsystem, t.ex. vid ingångarna till idrottsarenor eller på flygplatser. En särskild tillträdeshantering som upprätthåller avståndet människor eller begränsar antalet besökare i syfte att förhindra smittspridning har hittills inte spelat någon större roll. Det främsta målet är att kontrollera tillträdesbehörigheten på ett säkert och snabbt sätt. Dörrarna öppnas först efter godkänd kontroll.

Kontroll och behörighet i ett. Nya behov främjar kreativiteten

Många butiksägare använder inslag av klassisk passerkontroll för att reglera antalet personer i butiken eller köpcentret. Dessutom finns det ytterligare personal vid entréerna som räknar hur många personer som befinner sig i en fastighet. Om en kund lämnar butiken får en annan komma in – på det hela en tidskrävande uppgift där risken för misstag är stor. En del butiksoperatörer tillhandahåller ett begränsat antal shoppingvagnar eller varukorgar för att reglera antalet personer. Alternativt förlitar de sig på självtillverkade trafikljussystem som visar om tillträde till butiken för närvarande är tillåtet.

GEZE Counter – den professionella lösningen för digital passerkontroll

Med GEZE Counter erbjuder vi en lösning som på ett intuitivt sätt förenar möjligheterna till auktorisering och kundflödeskontroll. Genom att koppla GEZE Counter till de traditionella dörrfunktionerna i butiker uppnås effektiv kontroll av kundflödet samtidigt som tillträde utöver de föreskrivna begränsningarna förhindras. Detta gör det möjligt för detaljhandlare att följa gällande restriktioner, till exempel under coronapandemin, samtidigt som de fullt ut kan koncentrera sig på sin verksamhet.

GEZE Counter – nytta och fördelar

 • Att använda dörren som en tydlig fysisk barriär för tillträdeskontroll avlastar personalen och eliminerar behovet av säkerhetstjänster
 • Modulärt och minimalt invasivt system som kan integreras i befintliga system
 • Flexibel inställning av maximalt tillåtet antal personer (övre gräns)
 • Effektiv och säker efterlevnad av föreskrifter
 • Valfri visuell indikering av besöksstatus för kunder via en trafikljusfunktion i entréområdet

Hur fungerar passerkontroll med GEZE Counter?

Sensorerna i GEZE Counter registrerar varje person som går in i eller ut ur en butik. Så snart det maximalt tillåtna antalet personer har nåtts förblir ytterdörren stängd från utsidan. Det går fortfarande att lämna butiken – och nödutrymningsvägarnas säkerhet upprätthålls. När det maximalt tillåtna antalet personer i ett visst utrymme uppnås ändrar LED-remsan vid automatdörren färg till rött – som en visuell signal för personer som väntar utanför. Så snart lokalerna är tomma låses dörrarna upp. Displayen vid dörren växlar till grönt – och signalerar till de personer som väntar utanför att de nu kan gå in i butiken.

Smart hopkoppling och alternativ för eftermontering

GEZE Counter Connect kopplas upp i ett nätverk och gör det möjligt för användaren att utföra många inställningar och utvärderingar i realtid. Det innebär att operatörerna kan reglera det maximalt tillåtna antalet personer bekvämt från sina smarta telefoner, visa aktuell kapacitet och hämta statistik om kundflöden i olika visualiseringar. GEZE Counter Connect kan installeras som komplett lösning eller som uppgradering till befintliga system. Den är kompatibel med alla automatiska dörrsystem från GEZE och med många system från andra tillverkare*.

*Alla skjutdörrssystem från GEZE kan utrustas med GEZE Counter Connect. Kompatibiliteten för produkter från tredje part måste först kontrolleras.

Hämta produktblad för GEZE Counter (PDF | 438 KB)

GEZE Counter kan anpassas flexibelt till ändrade regler och säkerställer att detaljhandelsföretagen kan fortsätta sin verksamhet. Tack vare den automatiska passerkontrollen kan personalen återgå till sina faktiska uppgifter i filialen.

Sebastian Krannich, Business Solutions Manager/Product Manager för GEZE Counter

Det modulära passerkontrollsystemet GEZE Counter

GEZE Counter består av två komponenter som bygger på varandra – GEZE Counter Connect och GEZE Counter Connect extension.

GEZE Counter Connect

GEZE Counter räknar alla personer som går in i eller ut ur en fastighet.

GEZE Counter räknar alla personer som går in i eller ut ur en fastighet. © GEZE GmbH

I grundpaketet ingår räknesystemet (counting management) med

 • räknarsensorteknik och hög precision

 • Mjukvara för bestämning av maximalt tillåtna antalet personer

 • Upprättande och utvärdering av besöksflöden

Dörranslutningen sker som uppgradering till det befintliga automatiska dörrsystemet via en logikbox med dörren som fysisk barriär.

GEZE Counter Connect extension

Rött ljus innebär att tillträde inte är tillåtet just nu.

Rött ljus innebär att tillträde inte är tillåtet just nu. © GEZE GmbH

Den valfria utökningen till GEZE Counter Connect omfattar även följande:

 • Statusvisualisering med hjälp av trafikljusfunktion
 • Tydlig signalering huruvida tillträde är tillåtet

En investering som lönar sig på lång sikt

En allmän pluspunkt för GEZE Counter: Antalet personer i en fastighet kan anpassas när som helst så att det känns bekvämt för de som befinner sig inomhus. Butiksoperatörerna kan när som helst och individuellt fastställa specifika övre gränser för att förhindra risken för spridning av covid-19 på grund av att butiken exempelvis är överfylld. En möjlighet till långsiktig användning av GEZE Counter är i säsongs- eller dagspecifika tillämpningar. Om ett företag till exempel är underbemannat på grund av personalbrist kan systemet användas för att ställa in maximalt antal kunder i butiken. Slutligen kan de uppgifter som samlats in med GEZE Counter utvärderas på många sätt. Det är här som experter på smart försäljning och marknadsföring kommer in i bilden. Det går till exempel att jämföra kundflöden med köpbeteende, eller kundflöden med en viss tidpunkt på dagen.

Sektorspecifika komplettpaket

GEZE ger dig specifika, branschspecifika förslag på hur du kan integrera system för digital passerkontroll, oavsett om du planerar ett nytt dörrsystem eller kontrollerar och utökar ett befintligt system.

Det fullständiga tjänstepaketet från GEZE består av följande:

 • Rådgivning
 • Utveckling av lösningar
 • Projektplanering
 • Produkter
 • Installation
 • Eftermarknadsservice.

Vår mångåriga erfarenhet på marknaden och våra expertkunskaper återspeglas i våra individuellt utvecklade lösningar.

Kontakta oss

Fullständigt genomförande och underhållsservice

GEZE erbjuder omfattande tjänster vid installation och service av system. Självklart står vi även till tjänst med tillhörande monteringsanvisningar.

Gå till GEZE:s verktyg och resurser

Omfattande service från dag ett

Vid sidan av projektering, installation och service av systemen erbjuder GEZE även individuella råd och tjänster för speciallösningar. Dina krav och behov när det gäller genomförandet av moderna passerkontrollsystem är utmaningar som vi gärna antar.

Gå till GEZE:s tjänster