Fallstudier

”Innovation möter känsla” – GEZE slagdörrar för Stuttgarts branschmässa

Den nya Stuttgart-mässan togs i drift 2007 med en perfekt planerad infrastruktur och med unika anslutningar för alla kommunikationsslag genom Europa. GEZE bidrog till den nya mässans funktion och komfort som komplettleverantör med moderna dörrsystem och dörrstängare.

Moderna dörrsystem i harmoni med mässans design

Glasslagdörrar i fasaden till den nya branschmässan.

Säkert och bekvämt: automatiska slagdörrar med osynligt integrerad styrning av stängningssekvensen. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

På basis av planerna från Stuttgart-arkitekterna Tobias Wulf och Kai Bierich har ett modernt, ekonomiskt och ekologiskt banbrytande mässlandskap tagit form – med 8 hallar och ett kongresscentrum på en yta om totalt 100 000 m². Den spektakulära bilparkeringen med grönt yttertak som mässpark sticker ut över motorvägen. Jurymedlemmarna vid Immobilien Zeitung (fastighetstidning) imponerades också av projektet vad gäller arkiktektur, ekonomi, innovation och användarvänlighet. De tilldelade den nya mässan utmärkelsen Immobilien-Award. GEZE levererade komplex dörr- och säkerhetsteknik till den nya mässbyggnaden, som passar in perfekt i den moderna designen.

Slagdörrar: säkert, enkelt tillträde i nödutrymningsvägar

Dubbelbladiga slagdörrar i brandskyddsdesign.

Enkelt tillträde, generöst och säkert: automatiska slagdörrar implementerade som brand- och rökskyddsdörrar. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

Huvudentréerna till mässkomplexet måste vara rustade för stora trafikflöden och har därför förhöjda säkerhetskrav. Av det skälet installerades de automatiska slagdörrarna GEZE TSA 160 i hallfasaderna och utrustades med den kompakta, högeffektiva hållmagneten MA 500 för nödutrymnings- och servicedörrar. Hållmagneten låser dörrarna utan att täta dem. I händelse av fara – till och med vid strömavbrott – kan dörrarna öppnas snabbt och säkert. Trapphusets dörrar i huvudhallen och fasaddörrarna vid det internationella kongresscentret har också utrustats med slagdörrar med drivenheter TSA 160. De ger mässbesökarna ett säkert och enkelt tillträde i en öppen, transparent atmosfär.

GEZE TS 5000 dörrstängare: bekväm och diskret design

Närbild av GEZE dörrstängare på brandskyddsdörren.

Mycket diskret integrerad i dörrbladet – GEZE Boxer dörrstängare med rökdetektor. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

Slagdörrarna i de anslutande passagerna i hallarna har utrustats med GEZE TS 5000 L överliggande dörrstängare med T-Stop styrskena. Den integrerade öppningsbegränsaren förhindrar att personer kläms fast mellan dörrblad och stopp, vilket förbättrar säkerheten. T-Stop dörrstängare svarar även upp mot estetiska krav då entréer och passager kan utformas utan störande dörrstoppar.

Brandskyddsstängare genom integrerade rökdetektorer

Dörrstängare i serien TS 5000 används även till dörrarna med dubbla dörrblad i försörjnings- och mediapassagerna under mässhallarna. GEZE TS 5000 R-ISM dörrstängare är utrustad med en integrerad rökdetektorstyrning och aktiverar rökdetektorn i händelse av brand, varpå dörren stängs automatiskt. Detta säkerställer en trygg och smidig logistik även i detta område av mässkomplexet.

Flerfunktionella slagdörrar med diskret design

Fastighetens brandskyddsdörrar i trä har installerats med GEZE Boxer EFS dörrstängare med integrerad rökdetektor RSZ6. Här kombineras förebyggande brandskydd och en elegant dörrdesign. Dörrstängare och styrskena är osynligt integrerade i dörrbladet och syns endast när dörren är öppen. Rök och brand identifieras tidigt av en anslutning till GEZE rökdetektor, och brandskyddsdörrarna stängs automatiskt.

Flexibla dörrsystem för modernt mässprojekt

Den nya mässan i Stuttgart är ett av Europas mest utmanande projekt. Fastighetskonceptet för dörrsystem, fönster- och säkerhetsteknik som GEZE implementerade på mässan säkerställer maximal komfort för internationella besökare och uppfyller högsta krav på säkerhet, funktion och design.

GEZE-produkter vid Stuttgart-mässan

  • GEZE TSA 160 automatiska slagdörrar
  • GEZE MA 500 högeffektiv hållmagnet
  • GEZE TS 5000 L överliggande dörrstängare med styrskena T-Stop
  • GEZE TS 5000 R-ISM dörrstängare
  • GEZE Boxer EFS dörrstängare med RSZ6 integrerad rökdetektor