Fallstudier

Skräddarsydda lösningar för rök- och värmeutsug i historisk arkitektur

Slottskyrkan i Wittenberg är ett UNESCO-världsarv, ett imponerande exempel på nyklassisk arkitektur och ett viktigt besöksmål. GEZE installerade även förstklassiga dörrsystem som en del av en anpassad rök- och värmeutsugsanläggning i den kulturminnesmärkta kyrkan.

Förebyggande brandskydd i den historiska slottskyrkan

Ända sedan munken Martin Luther spikade upp sina 95 teser här har slottskyrkan (Luther-kyrkan) i Wittenberg symboliserat startskottet för reformationen. För att tusentals besökare skulle kunna besöka detta kulturella landmärke även fortsättningsvis, behövde man stämma av bevarandet av den skyddade byggnaden med moderna krav på säkerhet och förebyggande brandskydd. GEZE har levererat modern dörr- och säkerhetsteknik till detta projekt.

Komponenter i rök- och värmeutsugsanläggningar enligt senaste tekniska rön för trygga nödutrymningsvägar.

Utomhusfoto av tornets nödutrymningsdörr på yttertaket

Nödutrymningsdörr och RWA-komponenter

Kyrkan är ett exempel på hur rök- och värmeutsugsanläggningar kan installeras på ett harmoniskt sätt i historiska byggnader i kombination med modern lås- och dörrteknik. Som en del av renoveringen kan det nämnas att tornets trapphus måste anpassas för att klara vissa brandskydds- och säkerhetskrav. I händelse av brand är det viktigt att trapphuset hålls fritt från rök, så att utrymnings- och räddningsvägarna kan användas utan fara. Samtidigt måste dörren låsas enligt försäkringsföreskrifterna, och all obehörig användning måste rapporteras till inbrottsdetektoranläggningen. GEZE har uppfyllt dessa komplexa krav med ett kombinerat system av rök- och värmeutsugskomponenter, modern låsteknik och dörrsystem.

Nödutgångsdörr och ventilationsområde i ett

Närbild på dörrblad med IQ lock anti-panik-lås

GEZE IQ lock anti-panik-lås på nödutrymningsdörren i slottskyrkan.

Naturlig rök- och värmebortledning äger rum endast om det finns tillräckligt med utrymme för ventilationen av frånluft och tilluftssystem. Utrymmena för tilluftssystem återfinns i den nedre delen av kyrkan. Luft strömmar igenom dem så att rökgaserna stiger uppåt med värmen vid en brand och leds ut genom frånluftsområdena i byggnadens övre del. Dörren till takutgången i det fönsterlösa tornet fungerar som rök- och värmeutsugsöppning. Den öppnas utåt i händelse av brand och fungerar därmed även som extra nödutgång. Dörrsystemet stängs med ett självlåsande antipaniklås som kan öppnas manuellt inifrån när som helst vid en fara, vilket gör att kraven på en nödutgång är uppfyllda.

Kombinerat rök- och värmeutsugs- och nödutrymningssystem för slottskyrkan

Vid en brand utlöses branddetektorn manuellt eller via rökdetektorn. Samtidigt styr centralstyrningen i rök- och värmeutsugsanläggningen till- och frånluftsöppningarna i fastigheten automatiskt. Antipaniklåset låser upp torndörren på mindre än en sekund när larmet går, så att dörrsystemet kan öppnas manuellt. Samtidigt skickas en automatisk rapport till inbrottsdetektoranläggningen för att ange att dörren är öppen. Kombinationen av en centralstyrning i rök- och värmeutsugsanläggningen med IQ lock anti-panik-lås och den inverterat monterade dörrstängaren GEZE TS 5000 uppfyller de komplexa kraven i denna historiska byggnad. Rök och värme kan ledas bort snabbt och utrymningsvägarna är säkra.

GEZE-produkter i slottskyrkan

  • IQ lock anti-panik-lås
  • GEZE TS 5000 dörrstängare