Fallstudier

Dubai-operan: automatiska slagdörrar i maritim arkitektur

Teater, konserthall, utställningsområde och träffpunkt: Dubai Opera, det första flerfunktionella landmärket i Dubai, får kulturälskarnas hjärtan att klappa lite extra. Funktionella slagdörrar från GEZE passar in perfekt i den unika byggnadens postmoderna arkitektur.

Traditionella former, futuristisk design, modern fastighetsteknik

Som ett jättelikt fartyg i glas reser sig Dubai-operan över Dubai city i närheten av komplexet Burj Khalifa och Dubai-fontänerna, som är världens största. Janus Rostock från den internationellt verksamma teknik- och arkitekturkoncernen Atkins har utformat den spektakulära byggnaden i en form som baseras på båttypen dhow. Den traditionella arabiska fartygsformen hyllar emiratens historia och kombinerar tradition med nutida design och funktionella behov. Detta tar sig också uttryck i de automatiska slagdörrarna med drivenheter Powerturn, som passar in harmoniskt i den postmoderna arkitekturen.

Kreativ frihet, tack vare GEZE slagdörrar med Powerdrive drivenhet

Det är ett absolut krav för Dubai-operan att med förstklassiga framträdanden underhålla och berika både den inhemska befolkningen, den internationella kolonin som bor och arbetar här, samt besökare från jordens alla hörn. Med en salong som rymmer 2 000 personer och med bankettutrymmen för upp till 1 000 gäster, har flexibilitet, komfort och säkerhet högsta prioritet när det gäller dörrlösningar. GEZE Powerturn slagdörrsautomatik kombinerar ett antal funktioner, en diskret design och maximal dörrdesignflexibilitet i ett stort antal fastighetsmiljöer. De är den perfekta dörrlösningen för de lutande glasfasaderna, som även de baseras på den böjda formen hos dhow-fartygen.

Slagdörrar i fasaden: komfort och säkerhet

Totalt 13 slagdörrssystem med dubbla dörrblad garanterar besökarna barriärfritt tillträde till Dubai-operan. Powerturn sidohängda bladdrivenheter förflyttar de stora och tunga glasdörrbladen tyst, lätt och säkert. Den unika Smart swing-funktionen gör att Powerturn-dörrarna enkelt kan öppnas manuellt från insidan. Den typiska GEZE-drivenheten, endast 7 cm hög, är lika diskret som funktionell. De breda nödutgångarna gör det möjligt att utrymma byggnaden så snabbt som möjligt i händelse av till exempel brand – även vid strömavbrott.

Säkra nödutgångar tack vare GEZE FTV 320 nödutrymningsdörrlås

Om fasadens slagdörrar inte drivs automatiskt, hålls de stängda av nödutrymningslåset FTV 320. Det kompakta nödutgångslåset upptar minimalt med utrymme i de mycket smala dörrsektionerna. När öppningsknappen inne i byggnaden aktiveras, eller om en signal tas emot från branddetektorn, friges nödutgångslåset och drivenheterna Powerturn öppnar dörrbladen. Med totalt tre låskolvar erbjuder dörrlåset en mycket kraftig och säker upplåsning även vid hög belastning – när utrymmande personer trycker mot dörren i till exempel en paniksituation.

GEZE uppställningssystem: flexibilitet och säkerhet i byggnader

De många manuella slagdörrarna med dubbla dörrblad som leder från trapphallarna till de tre övre våningarna svarar för ett barriärfritt, enkelt tillträde, brandskydd och diskret design. GEZE uppställningssystem valdes som dörrlösning, så att dörrarna kan lämnas öppna men stängas automatiskt i händelse av brand. De håller dörrarna öppna elektriskt tills att de stängs antingen manuellt eller med aktivering av en branddetektor.

Slagdörrar som kan hållas öppna individuellt – GEZE dörrstängarsystem

Detaljerad närbild av dörrstängare GEZE TS 5000.

Diskret design för moderna slagdörrar: dörrstängare GEZE TS 5000. © Nicolas Thome / GEZE GmbH

Dörrstängarsystem GEZE TS 5000 E-ISM svarar för elektromekanisk uppställning med justerbar inställning på båda slagdörrbladen inomhus. Uppställningsvinkeln för dörrbladen kan ställas in individuellt inom ett område från 80 till 130 grader, vilket gör att dörrarna kan anpassas till varierande strukturförhållanden. Styrskenan E-ISM, som är synlig endast när dörren är öppen, säkerställer en genomgående, diskret dörrdesign. Här finns den elektromagnetiska (E)-uppställningsfunktionen för båda dörrbladen och en integrerad styrning av stängningssekvensen, som kan ställas in på olika stängningskrafter upp till EN 6. Om dörrbladens uppställningsfunktion utlöses automatiskt i händelse av brand, garanterar sekvensstyrningen en tillförlitlig och säker stängning. Självklart uppfylls aktuella europeiska standarder och säkerhetsnormer av alla GEZE-produkter på Dubai-operan. Det innebär att systemen TS 5000 E-ISM också är godkända för brand- och rökskyddsdörrar.

GEZE-produkter på Dubai Opera

  • GEZE Powerturn slagdörrsautomatik
  • FTV 320 nödutgångslås
  • Uppställningssystem med GEZE TS 5000 E-ISM dörrstängarsystem
  • GEZE TS 5000 dörrstängare