Rök- och värmeutsug samt automatiserade ventilationssystem i Athletikzentrum OYM

I schweiziska Cham har man byggt ett toppmodernt kompetenscentrum för elitidrott och forskning. Här imponerar dörr- och fönstersystem från GEZE inte bara med användarvänlighet och automatiserad ventilation, utan levererar även topprestanda vad gäller brandskydd, rök- och värmeutsug samt säkra nödutrymningsvägar.

För topprestation: Athletik- und Ausbildungszentrum OYM

Athletikzentrum OYM i Cham i kantonen Zug betraktas som ett av världens modernaste idrottsanläggningar. Förkortningen OYM står för “On Your Marks” – ett begrepp lånat från friidrotten, som betyder ”på era platser”. Och platser finns det gott om: På en bruksyta om 30 300 m² har idrotts- och kurscentrumet bl.a. en ishall med läktare, tre sporthallar, fyra 80-meters sprintbanor och 3 000 kvadratmeter träningsytor. För idrottarna har hotellsektionen också 25 dubbelrum samt toppmoderna kurslokaler och en hörsal. 

OYM-fakta

 • Utkast: Lüscher Architekten AG, Zürich
 • Utförande: Axess Architekten AG, Zug
 • Byggvolym: 150 000 m³
 • Bruksyta inkl. underjordiskt garage: 30 300 m²
 • Antal våningar: 3 suterrängvåningar och 5 våningar ovan jord
 • Investeringssumma: 100 miljoner CHF
 • 95 % av dörr- och fönstersystemen kommer från GEZE

Topprestation: Automatiserad fönsterventilation och rök- och värmeutsug

Automatiserad ventilation och rök- och värmeutsug levererar topprestation i OYM Athletikzentrum.

Automatiserad ventilation och rök- och värmeutsug levererar topprestation i OYM Athletikzentrum.

Intelligenta fasader reagerar aktivt på påverkan utifrån.

Intelligenta fasader reagerar aktivt på påverkan utifrån. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Som alla vet: Prestation och koncentration på elitnivå kräver tillräckligt med syre. I Athletikzentrum OYM spelar en god friskluftstillförsel och ett sunt rumsklimat en viktig roll i ventilationskonceptet. Dessutom inrymmer brandskyddskonceptet även rök- och värmeutsugsenheter. Automatiska fönstermotorer förenar här de höga kraven på kombinationen av automatiserad naturlig ventilation och rök- och värmeutsug.

MER OM NATURLIG VENTILATION

Intelligent ventilation med automatiserade fönster

De automatiserade fönstren är kopplade till fastighetsstyrtekniken. Det går då att programmera in tider på vilka fönstren ska öppnas automatiskt. Det är energieffektivare än manuell ventilation, eftersom tekniken reagerar mer tillförlitligt på rumsluftkvaliteten och omgivningsförhållandena än vår mänskliga uppfattningsförmåga. Men vid behov kan de automatiserade fönstren förbigås manuellt. Om det regnar, och vatten kan tränga in, ger en ansluten väderstation ett kommando att snabbt stänga fönstren. 

MER OM AUTOMATISK VENTILATION

Toppteam: Rök- och värmeutsugsanläggning samt nödutrymningsdörrar

Brandklassade dörrar fungerar som nödutrymningsdörrar och sörjer för säkra brandcellsgränser i OYM.

Brandklassade dörrar fungerar som nödutrymningsdörrar och sörjer för säkra brandcellsgränser i OYM. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

ECdrive T2-FR från GEZE svarar för en säker nödutrymningsväg i det högfrekventerade entréområdet.

ECdrive T2-FR från GEZE svarar för en säker nödutrymningsväg i det högfrekventerade entréområdet. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Rök- och värmeutsugsanläggningar kräver brandgasventilation i det övre fastighetsområdet och samtidigt friskluftstillförsel i det nedre. Denna tilluft är viktig för brandbekämpningen: Den svarar för ett termiskt upptryck, den s.k. braskamineffekten, som drar ut rökgaserna snabbare genom de automatiserade rök- och värmeutsugsfönstren eller öppningarna i yttertaket. I det nedre fastighetsområdet genererar denna braskamineffekt samtidigt ett rökfattigt luftskikt så att nödutrymningsvägarna förblir fria. I OYM Athletikzentrum utgör de fönster- och dörrsystem som är uppkopplade med varandra via fastighetsstyrtekniken ett riktigt toppteam: Som naturligt verkande rök- och värmeutsugsanläggning svarar de tillsammans för rökfria utrymnings- och räddningsvägar.

MER OM SÄKRA NÖDUTRYMNINGSVÄGAR
 

Brandklassade dörrar för säkra utrymnings- och räddningsvägar

De brandklassade dörrarna i korridorerna samt in- och utgångarna i cafeterian utgör säkra brandcellsgränser i OYM, och fungerar även som nödutrymningsdörrar, enligt regelverket i Schweizer Brandschutznorm und Brandschutzrichtlinien der VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) (schweizisk brandskyddsstandard samt brandskyddsriktlinjer från VKF (Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen), ö.a.).

Powerdrive PL-FR skjutdörrssystem är särskilt dimensionerade för stora och tunga dörrar upp till 160 kg dörrbladsvikt i utrymnings- och räddningsvägar: De har en nödutrymningsfunktion med redundant drivenhetsutförande samt erforderlig integrerad nödströmsförsörjning så att nödöppningen av nödutgångarna säkerställs även vid ett strömavbrott.

Det gäller också för ECdrive T2-FR, som sörjer för en säker nödutrymningsväg i det högfrekventerade entréområdet. I kombination med profilsystemet GCprofile Therm förbättrar det automatiska skjutdörrssystemet också energieffektiviteten i OYM-fastigheten, eftersom värmeförluster i entréområdet minskas.

MER OM BRANDKLASSADE DÖRRAR

Rådgivning, installation och underhåll från en och samma källa: GEZE som fullservicepartner

GEZE assisterade med produktrådgivning till arkitekterna redan i planeringsfasen. Resultaten vidarebefordrades sedan till installatörer och andra berörda branscher. GEZE svarade även för installation och driftsättning. Och för att allting ska fungera friktionsfritt även i löpande drift tecknades ett underhållsavtal med fastighetsägaren.

GEZE-produkter i OYM Athletikzentrum

 • K 600 F fällspaksfönstermotor (24 V) för rök- och värmeutsug samt naturlig ventilation
 • Slimdrive EMD Invers slagdörrssystem för tilluftsöppningssystem för rök- och värmeevakuering med enkeldörrar
 • Powerdrive PL-FR automatiskt skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar för dörrar med upp till 160 kg dörrbladsvikt
 • TS 5000 ECline överliggande dörrstängare med glidskena för barriärfria enkeldörrar
 • TS 5000 ISM överliggande dörrstängare med glidskena för dubbeldörrar med integrerad koordinator
 • ECdrive T2 FR automatiskt skjutdörrssystem i utrymnings- och räddningsvägar för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 140 kg