Fallstudier

Förebyggande brandskydd på tågstationen Wien West – med teknik från GEZE

BahnhofCity Wien West är mycket mer än bara en barriärfri järnvägsstation. Här finns även ett hotell, ett shoppingcentrum och en kontorsfastighet. Innovativa dörrsystem från GEZE levererar utomordentlig komfort, tillgänglighet för alla samt förebyggande brandskydd på alla områden. Med den sparsmakade designen passar de in perfekt i fastighetens arkitektur.

Modern arkitektur och teknik på den barriärfria centralstationen Wien West

Vy över tågstationen Wien West med det berömda arkitekturinslaget ”Wolkenspange”. Foto: Shutterstock

Vy över tågstationen Wien West med det berömda arkitekturinslaget ”Wolkenspange”. © Shutterstock.com

Efter moderniseringen har tågstationen Wien West kännetecknats av ”Wolkenspange” (himlabågar). Detta arkitektoniska landmärke från Wien-arkitekterna Neumann & Steiner väger mer än 430 ton och förbinder den stora, ljusa och nyrenoverade stationshallen. Idag anländer snabbtågen till den plats där den legendariska Orientexpressen en gång stannade på sin resa från Paris till Istanbul. Centralstationen Wien West är idag ett nav för regionala anslutningar, med ett trafikledningssystem och resekomfort som uppgraderas löpande så att stationen hålls barriärfri.

Briljant komfort tack vare automatiska dörrsystem

Ett 30-tal automatiska skjutdörrar med drivenheter i Slimdrive-serien från GEZE används i det moderna resekomplexet i Wien.

Skjutdörrssystemen Slimdrive harmonierar med fasaddörrarnas design i de breda och höga ingångarna till stationshallen och på shoppingplanen, till hotellet eller kontorsdelen. Med endast sju centimeters höjd integreras drivningssystemen diskret i fasaden och de invändiga ytorna.

Barriärfria järnvägsstationer med ”intelligenta” dörrsystem

Ytterdörrar till tågstationen Wien West med dörrsystem från GEZE. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Ytterdörrar till tågstationen Wien West med dörrsystem från GEZE. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Generösa passageutrymmen, tunna dörrprofiler och skjutdörrssystemet Slimdrive SL NT-FR i nödutgångsdesign säkerställer ett barriärfritt tillträde, säkra nödutrymningsvägar, ljusflöde och öppenhet. Där dörröppningsbredderna är mer begränsade i en nödutrymningsgång har maximala öppningsbredder kunnat åstadkommas tack vare teleskopdörrar med 4 dörrblad med drivenhetsvariant Slimdrive SLT -FR. ”Parkering” av dörrbladen är inget problem med denna lösning.

De diskreta drivenheterna Slimdrive döljer modern, intelligent styrningsteknik. De tysta, högpresterande drivenheterna är så gott som osynliga och klarar stora trafikflöden på ett briljant sätt. Öppethållandetiden anpassas automatiskt till användningsfrekvensen. När besökarflödet ökar hålls dörrbladen automatiskt öppna längre. Acceleration, öppethållandetid samt öppnings- och stängningsfart kan ställas in individuellt i dessa intelligenta dörrsystem.

Framtidsinriktat: dörrsystem kan integreras i fastighetsstyrsystemet

Den långa terminalen på tågstationen Wien West. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Den långa terminalen på tågstationen Wien West. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Styrningen av Slimdrive- och TSA-drivenheter gör dörrarna framtidssäkrade, vilket banar väg för systemintegration i fastighetsstyrsystemet. Exempelvis kan dörrfunktionerna övervakas och ändras på fjärrbasis, vilket förbättrar effektiviteten i fastighetsdriften.

Behovsbaserade kombinationer: Slagdörrsautomatik och dörrstängare

GEZE dörrsystem för universellt tillträde och förebyggande brandskydd. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

GEZE dörrsystem för universellt tillträde och förebyggande brandskydd. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Kombinationen av drivenheter och dörrstängare är en optimal lösning för stora och tunga dörrar med dubbla dörrblad i kontorskomplexet. Trots att olika tekniker används har båda dörrbladen samma tunna drivenhetsdesign. Det aktiva dörrbladet är monterat med en slagdörrsautomatik TSA 160 F-IS och det passiva dörrbladet med en manuell dörrstängare TS 5000 eftersom det öppnas endast när så krävs. Drivenhetshöljet rymmer även den sekvensstyrning som krävs för brandskyddsdörrar. Det garanterar att båda brandskyddsdörrbladen stängs igen korrekt på ett kontrollerat sätt efter passage, till exempel av personer som utrymmer i händelse av fara.

Flexibel och bekväm shopping – med manuella skjutväggssystem

Manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE på gallerian vid BahnhofCity Wien West. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE på gallerian vid BahnhofCity Wien West. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Manuellt skjutväggssystem (MSW) är huvudelementet när det gäller att skapa en inbjudande och öppen atmosfär i shoppinggallerior. Butiker och utomhusområden går ihop för att möjliggöra barriärfritt tillträde. För öppnandet av det manuella skjutväggssystemet infogas glaselementen helt enkelt i sidoparkeringsområdet – en praktisk och utrymmessnål lösning. Precisionskullager i löpvagnen gör att de stora glasbladen rör sig smidigt och tyst. Detta blir möjligt tack vare kombinationen av optimal kurvteknik i skenförgreningarna och böjarna, samt styrda löpvagnar som flyttar glaselementen enkelt och säkert. Det innebär att det knappt krävs någon kraft alls för att sätta i elementen i parkeringsområdet.

Manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE på gallerian vid BahnhofCity Wien West. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

Manuella skjutväggssystem (MSW) från GEZE på gallerian vid BahnhofCity Wien West. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Systemelement med olika manuella skjutväggssystemfunktioner från GEZE skapar utrymme för ett stort antal kombinationer för varje installationssituation. På tågstationen Wien West kan butiksfronten öppnas delvis tack vare designen med parkeringsområden till vänster och höger – särskilt användbart när vädret slår om.

Personer kan gå ut ur en butik när det manuella skjutväggssystemet är stängt tack vare en pendeldörr med en golvdörrstängare som placeras i parkeringsområdet och som utgör ett säkert fäste för den flyttbara glasskiljeväggen.

Dörrstängarteknik från GEZE för förebyggande brandskydd

En detaljerad vy över fönstret med rök- och värmeutsugsanläggning med avlastningstrycksdämpning med K 600 T fällspaksdrift. Foto: Sigrid Rauchdobler för GEZE GmbH

En detaljerad vy över fönster med rök- och värmeutsugsanläggning med avlastningstrycksdämpning med K 600 T fällspaksdrift. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Det finns mer än 100 manuella dörrar med enkelt och dubbelt dörrblad i GEZE dörrstängarprogram på järnvägsstationen i Wien. De stänger sådana brandskyddsdörrar som alltid måste hållas stängda och övervakade eller åtminstone i händelse av brand. Dörrstängarsystemen ger en kontrollerad, naturlig ventilation av rök och gas i händelse av brand, och en säker stängning i normaldrift. K 600 fällspaksdrifter i kombination med dörrstängare TS 5000 fungerar som till- eller frånluftsöppningar. Vid brand trycks dörrarna upp automatiskt och hålls brett öppna så att tilluft kan tillföras och rök och värme ledas bort.

GEZE dörrsystem för komfort och förebyggande brandskydd på tågstationen Wien West:

  • Automatiska skjut- och slagdörrssystem ger utmärkt tillträde och säkerhet för resenärerna samt tillförlitlighet under rusningstid. Dessutom kan intelligenta dörrsystem integreras i fastighetsstyrsystemet.
  • Manuellt skjutväggssystem ger en inbjudande och öppen shoppingatmosfär, samt flexibilitet och komfort.
  • Flexibla dörrstängarsystem på manuella dörrar och brandskyddsdörrar bidrar till ett förebyggande brandskydd.