Ämnen

Energioptimerat byggande med smarta fasader

Den energi vi förbrukar är begränsad och dyrbar. Så vi försöker bygga på ett energioptimerat sätt. Det kräver bättre kommunikation och samarbete mellan produktgrupperna. Målet är att minska behovet av primär energi för driften av en fastighet till ett minimum – helst noll. Det betyder att energiförbrukningen för ventilation, belysning och kylning måste minskas – exempelvis genom intelligenta fasader som reagerar aktivt och automatiskt på miljön. Resurssnåla, energieffektiva fasadlösningar börjar därför med intelligent, övergripande planering och design.

Höga krav på moderna byggnadsmaterial

Tidigare var det fasadens utseende som stod i fokus. Det avspeglade ofta ägarens sociala status. Och även arkitektens estetiska stil!

Dagens byggnader måste vara tilltalande, men ägare och operatörer möts av mycket höga krav på byggnadsskalen: de ska skydda mot regn, väder, brand och inbrott, samtidigt som de ska reglera belysning och ventilation så automatiskt som möjligt, leverera skuggning mot solen och minimera effekterna av kyla och värme. Det är så de hjälper till att spara energi och kan bidra till energialstringen.

Men vad är det som gör en fasad smart? Här måste enskilda element kopplas ihop i fasaden. Lösningar som ventilation, uppvärmning eller tillträde kan självklart i sig vara intelligenta.

En fasad kan sägas vara verkligt ”intelligent” om den använder sig av naturliga, förnybara energikällor såsom solstrålning, luftflöde och geotermisk energi för att uppfylla fastighetens energibehov vad gäller värme, kyla, ventilation och belysning.

Andrea Compagno: Intelligenta glasfasader: Material, tillämpning, design, Birkhäuser 2002

En intelligent fasad måste vara utrustad med ett antal sensorer för att mäta samtliga externa faktorer, till exempel vind, och överföra dessa värden till en styrning. Gränssnittsmoduler gör det möjligt för hopkopplade enheter att kommunicera med varandra. Nätverket kan vara antingen tråd- eller radiobaserat.

För att få ett effektivt samspel mellan alla sensorer, ställautomatiker och fasadelement måste man koppla ihop dem – ungefär som i ett nervsystem. Alla komponenter och funktioner kombineras och integreras. Fastighetsautomationen fungerar som en central ”hjärna”. Alla data analyseras utifrån kraven så att fasadmodulerna styrs och regleras behovsanpassat. Exempel: elementventiler, ljusknappar, dimmers eller elektroniska enheter, samt hela säkerhetstekniken med automatiska jalusier eller inbrottsdetektoranläggningar samt ventilation kan styras på ett intelligent sätt.

Energialstring genom fasader

Det finns redan exempel på detta. Vanligtvis har de funktioner för ljudisolering, självreglerande värme, ventilation och solskydd som anpassas till varierande ljus- och klimatförhållanden. Vissa använder sig av solenergi för uppvärmning och luftkonditionering av fastighetens inre.

Här är glasfasader och solpaneler särskilt värda att nämna. Eftersom glasfasader kan generera energi direkt från solstrålningen i form av värme och dagsljus.

Bland forskare och i byggbranschen bedrivs ett allt intensivare arbete inom utveckling och tillverkning av energialstrande fasader. Intelligenta fasadsystem är en mycket lovande teknik för nybyggnationsprojekt och för energieffektiv renovering av fastigheter. Energibesparing med intelligenta fasader är en realitet redan idag. Exempelvis kan smarta fönster minska energiförbrukningen väsentligt tack vare automatisk ventilation, samtidigt som de ökar komforten för användarna av fastigheten.

Klimataktiva fasader med GEZE

Hopkopplade lösningar från GEZE för intelligenta fasader

Hopkopplade lösningar från GEZE för intelligenta fasader

I egenskap av systemleverantör kombinerar GEZE säkerhetssystem med drivteknik för dörrar och fönster för att skapa innovativa, hopkopplade och modulära lösningar. Det intelligenta samspelet hos automatiska fönstermotorer och specialsensorer som detekterar påverkansfaktorer utifrån med rumsklimatet resulterar i en hopkopplad, ”klimataktiv” fasad. Den bidrar till energieffektiviteten till exempel genom att öppna fönstren automatiskt en varm sommarnatt.

Solskyddet spelar också en viktig roll för fastigheternas energibalans och för användarnas välmående. Man kan använda väderregleringspaneler till exempel för att styra solskyddssystem. Klimataktiva fasader förbättrar också kvaliteten på inomhusluften: den övervakas med CO2-sensorer, rumsklimatet kontrolleras och drag undviks tack vare spaltventilation. Sist men inte minst så garanterar klimataktiva fasader en säker drift. Fönster och jalusier stängs automatiskt i blåsigt väder och den tidsavhängiga stängningen av fönstren ser till att inga fönster är öppna av misstag.

GEZE-broschyr Enkel systemintegration (3.13 MB)

GEZE drivningssystem för naturlig ventilation och rök- och värmeutsugsanläggning

GEZE fönstermotorer förflyttar många olika fönster – antingen för naturlig ventilation eller som lösningar för tilluft och frånluft, för snabbt och säkert rökutsug (NRA och RWA). I moderna glasfasader kan våra drivenheter användas till exempel för att automatiskt öppna mycket stora och tunga fönster och fasadelement (upp till 250 kg) samt parallelluppställningsfönster (PAF), även vid kraftig vind.

I händelse av brand måste rökgaser elimineras på ett tillförlitligt sätt för att människor ska överleva. Förutom funktionen för rök- och värmeutsug kan kontrollpaneler med digital bussteknik visualisera svarssignalerna från fönstermotorer och koppla ihop andra komponenter såsom vind- och regnsensorer, temperatursensorer och ventilationsknappar. Lösningar för rök- och värmeutsug kan också användas för ventilation – och förutom användning i händelse av brand kan de även användas för andra ändamål.

Branschkunnande för intelligenta fasader

GEZE stöder arkitekterna i projekteringsarbetet och har många års erfarenheter samt branschkunnande för framtagning av individuella koncept till intelligenta fasader!

Fasader är mycket viktiga för en fastighets utseende och utformning. GEZE står till tjänst med briljanta lösningar för arkitekter – allt från en och samma källa. GEZE ger stöd i uppfyllandet av byggkrav såsom tillgänglighet, energieffektivitet, brandskydd, nödutrymningsvägar samt design och komfort.

Hjälp med fönsterberäkningar och fastighetsautomation

GEZE Win Calc: beräkningsverktyget för fönsterteknik gör det möjligt att beräkna manuella ventilationslösningar, ventilationsfönster med elmotor, rök- och värmeutsugfönster samt NRWG och designen hos tillhörande nödströmsstyrcentral. Beräkningar av drivningar med konfigurerbart slag och andra speciallösningar kan också göras. Beräkningsrapporter och komponentlistor utgör belägg för dokumentationen.

Individuella servicelösningar och holistisk support

GEZE erbjuder mervärde genom det unika stödet till kunderna under produkternas hela livslängd. GEZE erbjuder tjänster såsom installation, eftermarknadspaket, underhåll och reparationer. GEZE står även till tjänst med rådgivning när det gäller renovering, modernisering eller efterhandsutrustning av befintliga byggnader.