TSA 325 NT

TSA 325 NT RC2 Automatiskt karuselldörrssystem med inbrottsskydd enligt motståndsklass 2

Webbplats produktbild karuselldörr TSA 325 NT RC2 TSA 325 NT RC2, ESO Supernova Garching, produktbild karuselldörr på webbplatsen
 • Certifierat inbrottsskydd enligt motståndsklass RC2 (Resistance Class)
 • Funktionen RC2 är tillgänglig endast i driftsätt ”Natt”
 • Utrustad med stånglåsning och förstärkta profilkomponenter
 • Mycket tyst likströmsautomatik med lågt slitage och minst 200 mm kranshöjd
 • Precist avslut på dörrbladet med sidoväggarna
 • Hög isoleringseffekt mot frånluft, väderpåverkan och buller
Visa mer
 • Inställbar automatikhastighet som anpassas till passerande trafik
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
Kontakta oss

Automatiskt karuselldörrssystem med inbrottsskydd enligt motståndsklass 2

Användningsområden

 • Tre- eller fyrflygliga dörrsystem
 • Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Innerdiameter från 2500 till 3400 mm möjlig
 • Lämpliga profilsystem är profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas

Produktspecifikationer

TSA 325 NT RC2
Manuell användning Ja
Med varvtalsbegränsare (tillval) Ja
Med positioneringsautomat (tillval) Ja
Helautomatiserad användning Ja
Funktion Servo Ja
Lämplighet för utrymnings- och räddningsvägar Nej
Funktion Break-out (BO) Nej
Innerdiameter (min.) 2500 mm
Innerdiameter (max.) 3400 mm
För dörrsystem med treflygliga dörrar Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar Ja
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 200 mm
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas
Utförande takkonstruktion Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning vid variant med yttertak
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Elektrisk luftridå, Varmvattenluftridå, Möjligt beroende på takkonstruktion
Nattlåsning anordning Inomhus
Nattlåsning modell 10 mm laminerat säkerhetsglas
Låsning Manuell, Stång, elektromekanisk
Horisontella eller vertikala dörrhandtag Ja
Golvring Ja
Undergolvautomatik Nej
Armbågskontakt Ja
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00