Perlan 140 Glas

Perlan 140 Glas fast panel med 30 mm glasklämplatta Skjutbeslagsystem för glasdörrar med 80 kg dörrbladsvikt och 30 mm glasklämplatta monterad på innertaket

Perlan 140 Perlan 140 med 30 mm glasklämplatta för väggmontering / Perlan 140 glas, dold väggmonteringsvinkel med 30 mm glasklämplatta / Perlan 140 glas med 30 mm glasklämplatta takmontering / Perlan 140 glas / Perlan 140 glas fast panel med 30 mm glasklämplatta
  • Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 80 kg
  • För dörrblad i glas med 30 mm klämplatta och fast panel i sidan
  • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 80 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
  • Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
  • Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för glasdörrar med 80 kg dörrbladsvikt och 30 mm glasklämplatta monterad på innertaket

Användningsområden

  • Starkt trafikerade skjutdörrar inomhus
  • Bostäder, kontors- och konferenslokaler samt hotell
  • Beslagsmontering i alla synliga områden
  • Glasskjutdörrar med fast panel i glas med en eller två dörrblad
  • Montering på innertaket

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00