Fastighetsautomation

Intelligenta fasader

Intelligenta fasader analyserar automatiskt alla omgivningsdata: för dina krav och för energieffektivitet. Fönsterventilationssystem regleras på ett optimalt sätt för att uppfylla kraven på skalet hos moderna byggnader. Energieffektivt byggande är ett måste mot bakgrund av klimatförändringarna. Miljö- och energifrågor kräver intelligent samspel i fasadtekniken i Smart Buildings. Särskilt för glasfasader utvecklas autarkt reagerande system och uppkopplade fastighetsstyrningar.