Sats Perlan 140 för dörrblad i glas

Sats Perlan SoftStop kort version, dämpning i ena riktningen, upp till 80 kg * Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm

Perlan 140 Softstop För enkla eller dubbla skjutdörrar av trä, plast, metall och glasdörrar på högst 80 kg dörrbladsvikt
  • Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet eller stängt ändläge
Kontakta oss

Perlan SoftStop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 575 till 900 mm

Användningsområden

  • Perlan skjutbeslagsystem
  • Skjutdörrblad med dämpningsmekanism på ena sidan
  • För skjutdörrbladsbredder upp till 900 mm
  • För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00