Perlan 140 KS trä

Kläminsats glasklämplatta 30 mm * Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)

Kläminlägg glasklämplatta 30 mm
  • Förhindrar kontakt mellan glasruta och klämbeslag
Kontakta oss

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)

Användningsområden

  • Kan användas för glasklämplatta 30

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00