Perlan 140 trä väggmontering

Sats Perlan SoftStop medellång version, dämpning i ena riktningen, upp till 80 kg * Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm

Perlan 140 Softstop För enkla eller dubbla skjutdörrar av trä, plast, metall och glasdörrar på högst 80 kg dörrbladsvikt
  • Kontrollerad indragning av skjutdörrbladet i respektive öppet eller stängt ändläge
Kontakta oss

Sats Perlan SoftStop medellång version, dämpning i ena riktningen, upp till 80 kg

Perlan Softstop ensidig dämpning för dörrbladsvikter upp till 80 kg och dörrbredder från 900 till 1 290 mm

Användningsområden

  • Perlan skjutbeslagsystem
  • Skjutdörrblad med dämpningsmekanism på ena sidan
  • För skjutdörrbladsbredder från 900 till 1 290 mm
  • För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00