TSA 325 NT

Karuselldörrar i serie TSA 325 NT kännetecknas av sin höga flexibilitet. Vi kan realisera individuella, objektrelaterade lösningar med valfria diametrar från 1800 till 3600 mm. Karuselldörrar i helglas med trumväggar, dörrblad och tak av glas ger ett mycket imponerande intryck. Hastigheten för din automatiska dörr kan anpassas till passagefrekvensen med beaktande av alla säkerhetstekniska parametrar. Sensorer och aktiveringselement möjliggör säker passering av dörren.