TSA 325 NT

TSA 325 NT BO * Automatiskt karuselldörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar med break-out-funktion

TSA 325 NT BO TSA 325 NT BO automatiskt karuselldörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar med break-out-funktion. Denna funktion möjliggör uppslagning av blad- och sidodelar i utrymningsriktningen. Fastighetens entré har ett stort ljusinfall, glasfasaderna har högsta designkrav. Det finns en hinderavkänning som stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen om ett hinder upptäcks genom beröring.
 • Funktionen BO gör det möjligt att svänga upp dörrbladen och sidoelementen i utrymningsriktningen
 • Integrerade elektriska låsningar för driftsättet "natt"
 • Mycket tyst drivenhetslösning med lågt slitage och minst 200 mm kranshöjd
 • Precist avslut på dörrbladet med sidoväggarna
 • Hög isoleringseffekt mot frånluft, väderpåverkan och buller
 • Inställbar automatikhastighet som anpassas till passerande trafik
Visa mer
 • Dörren kan manövreras manuellt, till exempel för rengöringsarbeten
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning vid säkerhetsrelevanta fel, t.ex. strömavbrott
Kontakta oss

Användningsområden

 • Tre- och fyrflygliga dörrsystem i utrymnings- och räddningsvägar
 • Inner- och ytterdörrar med högsta säkerhetskrav
 • Representativa ingångar med stort ljusinsläpp
 • Fasader med smala karm- och profilkonstruktioner
 • Glasfasader med högsta anspråk på design
 • Innerdiameter från 1800 till 3600 mm
 • Lämpliga profilsystem är profilsystem med smala profiler och ISO- och monoglas

Produktspecifikationer

TSA 325 NT BO
Manuell användning Nej
Med varvtalsbegränsare (tillval) Nej
Med positioneringsautomat (tillval) Nej
Helautomatiserad användning Ja
Funktion Servo Nej
Lämplighet för utrymnings- och räddningsvägar Ja
Funktion Break-out (BO) Ja
Innerdiameter (min.) 1800 mm
Innerdiameter (max.) 3600 mm
För dörrsystem med treflygliga dörrar Ja
För dörrsystem med fyrflygliga dörrar Ja
Fri genomgångshöjd 3000 mm
Kranshöjd (min.) 200 mm
Utförande sidodelar 10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm panelfyllning, 34 mm slät panel, Specialglas på förfrågan
Utförande takkonstruktion Dammskyddstak med träkåpa, Optisk plåtkåpa, Vattentätt tak med vattenutkast
Belysning vid variant med yttertak
Golvbeläggning golvmatta, dörrmatta enligt kundens önskemål
Luftridåanläggning Elektrisk luftridå, Varmvattenluftridå, Möjligt beroende på takkonstruktion
Nattlåsning anordning Inomhus, Utomhus
Nattlåsning typ Manuell
Nattlåsning modell 10 mm laminerat säkerhetsglas, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelfyllning, Specialglas på förfrågan
Låsning Manuell, Stång, elektromekanisk
Horisontella eller vertikala dörrhandtag Ja
Golvring Ja
Undergolvautomatik Nej
Armbågskontakt Ja
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00