Fallstudier

GEZE trådlösa uppställningssystem tillämpade vid fastighetssanering

Byggnationsprojekt som involverar historiska byggnader innefattar normalt även komplex kabeldragning för brandskyddslösningar, till exempel rökdetektorer monterade i innertak. Vårt unika, välbeprövade trådlösa tillval FA GC 170 för uppställningssystem, som redan har rönt framgångar vid renoveringen och moderniseringen av det kulturminnesmärkta huvudkontoret för metallarbetarfacket i Dortmund, är det perfekta trådlösa alternativet.

Fördelarna med det trådlösa tillvalet FA GC 170 för uppställningssystem:

 • kabelrännor till innertaksmonterade detektorer behövs inte
 • ingen separat kabeldragning, ingen håltagning i väggar
 • enkel eftermontering
 • byggjobb och kostnader undviks
 • idealisk lösning för kulturminnesmärkta byggnader och/eller om strukturella ändringar är ogenomförbara/inte önskvärda
 • Planeringssäkerhet: ändring av brandskyddskonceptet och ändring i användningen av dörrar
 • flexibel systemdesign för särskilda strukturförhållanden: provat i enlighet med den europeiska standarden DIN EN 54 25 för brandvarningsanläggningar
 • Trådlöst tillvalssystem med ett allmänt byggnadslov (DIBt) för GEZE uppställningssystem
 • minskat underhåll: batterilivslängd 5 år

Modernisering av den minnesmärkta patriciervillan från grundartiden (Gründerzeit)

Metallarbetarförbundets huvudkontor i Dortmund är inhyst i en kulturminnesmärkt, klassisk villa. Det arbete som utförs i tegelbyggnaden, en kvarleva från ”den gamla goda tiden”, är högst relevant och man jobbar med de viktiga frågor som är förknippade med dagens arbetsmiljö. Byggnaden uppfördes 1894 under en period med snabb industriell expansion i Tyskland. Med sin dekorerade fasad, sin välvda entré med burspråksfönster ovanför och höga innertak, var detta den första industrimagnatvilla som byggdes i det välmående distriktet Prinz-Friedrich-Karl-Strasse uppfört runt 1900. Idag är detta stadspalats en kulturminnesmärkt fastighet – och det innebär utmaningar när det gäller underhåll, renovering och modernisering.

Bättre komfort tack vare nya dörrsystem och optimalt brandskydd

Trådlöst tillval FA GC 170, den idealiska lösningen för skyddade byggnader.

Trådlöst tillval FA GC 170, den idealiska lösningen för skyddade byggnader. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Fackförbundets residens kunde inte längre uppfylla kraven på modern teknik och användning. Renoverings- och upprustningsprojektet blåste nytt liv i de tjugotals rum som ryms i denna trevånings kontorsfastighet. GEZE dörrteknik gör fastigheten trivsammare, eftersom användare och besökare möts av modern dörrkomfort och optimal säkerhet, enligt erforderligt brandskydd.

Nytt brandskyddskoncept med automatiska brandklassade dörrar

Eftersom fastigheten skulle användas i ett nytt syfte behövde man se över brandskyddskonceptet avseende nödutrymningsvägar och brandskyddsstängare. För att åstadkomma ett smidigare tillträde och en öppen atmosfär måste de nya brandskyddsdörrarna stå öppna med hjälp av hållmagneter under dagtid samtidigt som de måste kunna stängas automatiskt i händelse av fara. Detta blir möjligt med uppställningssystemen. De automatiska hållmagneterna håller brandskyddsdörrarna öppna tills de antingen stängs manuellt eller – i händelse av brand – stängs säkert genom frigivning av rökdetektorn.

Större säkerhet och smidigt tillträde med GEZE panikhandtag och uppställningsmekanismer

Tillförlitligt brandskydd och tillgänglighet för brandstängning med automatiska och manuella slagdörrssystem:

 • Öppet och tillgängligt under dagen tack vare automatiska hållmagneter och panikhandtag
 • Automatisk stängning av brand- och rökskyddsdörrar i händelse av brand

Renovering av historiska byggnader är en utmaning

Det trådlösa tillvalet FA GC 170 skapar utrymme för en flexibel systemdesign för särskilda byggnadsförhållanden.

Det trådlösa tillvalet FA GC 170 skapar utrymme för en flexibel systemdesign för särskilda byggnadsförhållanden. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Snart dök denna fråga upp: Hur uppfyller man bäst de särskilda krav som ställs på brandskyddsdörrar med uppställningssystem i denna kulturminnesmärkta, historiska och arkitektoniska klenod? På grund av de höga innertaken och eftersom utrymmet mellan överstycket och innertaket var mycket större än en meter, behövde man installera ytterligare innertaksmonterade rökdetektorer på båda sidor om dörren. Normalt går det inte att undvika extra kabelstyrningar i innertaket i denna situation. Fastighetsägare, dörrkonstruktörer och projekterare ställdes inför utmaningen att lämna de historiska innertaken – av vilka en del har balkar - intakta.

© GEZE GmbH

Lösningen: ett trådlöst tillval för uppställningssystem

GEZE trådlösa tillval FA GC 170 har den stora fördelen att inte behöva ytterligare kablar. Kabelanslutningar mellan karmmonterade och innertaksmonterade detektorer och/eller manuella stängningsknappar blir överflödiga, vilket gör installation, eftermontering och återuppbyggande mycket enklare.

Enkel installation av trådlösa tillval för uppställningssystem

GEZE Service monterade snabbt och enkelt de extra rökdetektorer i innertaket vilka behövdes för brandskyddet. Alla komponenter i det trådlösa tillvalet FA GC 170 för uppställningssystem anslöts till befintligt dörrstängarsystem via en trådlös modul. FA GC 170 är därför en optimal eftermonteringslösning. Innertaksmonterade rökdetektorer och utlösningsmekanismer kan också anslutas utan kablar till den trådlösa modulen på de överstycksmonterade detektorerna till andra brandskyddsstängare i fastigheten – utan att kostsamt kabeldragningsarbete behövs.

Gå till trådlöst tillval FA GC 170

Installationen av brandskyddsdörrarna kunde inte varit enklare eller gått snabbare. De behövde också vara tillgängliga och hållas öppna om så krävdes. Med GEZE trådlösa uppställningssystem behövde man inte ta hål i väggar för kablage till de extra innertaksmonterade rökdetektorer som krävdes i de höga innertaken. Vi kunde lämna strukturen intakt i den kulturminnesmärkta byggnaden, vi använde oss av ett säkert och godkänt system och vi sparade in på både arbete och kostnader.

Gerhard Kämper, intern tekniker och assisterande renoveringssamordnare

DIN-testade trådlösa tillval med allmänt byggnadslov

FA GC 170 trådlöst tillval för uppställningssystem

FA GC 170 trådlöst tillval för uppställningssystem

Vi erbjuder en unik lösning för uppställningssystem med trådlösa komponenter, testade enligt den europeiska standarden DIN EN 54 25 för brandvarningsanläggningar. Tack vare det innovativa trådlösa tillvalet från GEZE med allmänt bygglov (DIBt) för GEZE uppställningssystem kan man både undvika alternativa tillvalslösningar och tillvalslösningar som inte uppfyller riktlinjer och godkännanden och tillhörande processer för godkännanden och tillstånd med åtföljande kostnader och tidsåtgång.

Det trådlösa tillvalet FA GC 170 för uppställningssystem garanterar

 • provning i enlighet med den europeiska standarden DIN EN 54 25 för brandvarningsanläggningar
 • system med trådlöst tillval med allmänt byggnadslov (DIBt) för GEZE uppställningssystem
 • låga underhållskostnader tack vare den långa batterilivslängden på åtta år

Individuella servicekoncept för dörrstängarsystem och brandskydd

Det finns något som gjorde att vi på GEZE kunde bidra med optimala brand- och rökskyddsstängare, nämligen den kontakt som vi upprätthåller hela tiden med våra kunder och partners. Vi för löpande diskussioner med kunder och samarbetspartners om utmaningarna i kommande och framtida projekt så att vi kan bidra med vårt expertkunnande och våra erfarenheter av de olika fastighetstyperna och användningsområdena, ända ifrån start – så att bästa möjliga lösning kommer på plats.

Samarbete för att koppla ihop expertis för optimala lösningar

Vi involverade samtliga yrkeskategorier från allra första projektdagen. Detta säkerställde att inga krav eller teman glömdes bort, att inga inspirerande idéer tappades bort och att processerna kunde gå hand i hand i ett effektivt nätverk. För denna historiska byggnad med dess särskilda förhållanden samarbetade vi med dörrexperterna hos Dömer Metallbau GmbH i Nordwalde för att implementera manuella och automatiska brandskyddsdörrar och ett trådlöst tillval av uppställningssystem med trådlösa detektorer.

Omfattande service för dörrsystem från GEZE

Vår service upphör inte när de trådlösa tillvalen har levererats. Vi erbjuder support för tillgängliga brandskyddsdörrar och hållmagneter genom hela livslängden med kundanpassad service och underhåll för alla komponenter.

GEZE erbjuder ett ”fullödigt, krångelfritt paket” till alla dörrstängarsystem, med

 • konsekvent hög tillgänglighet
 • tillförlitligt säker användning
 • bevarande av värde samt utökad livslängd

GEZE-produkter i fastigheten ”industrimagnatens villa” i Dortmund

 • Manuella och automatiska slagdörrar med rökdetektor (integrerad och osynlig): TS 5000 dörrstängare och Slimdrive EMD-F/R drivningssystem för slagdörrar
 • FA GC 170 trådlöst tillval – element per dörr: 1 GC 171 radiomodul för trådlös kommunikation och 2 GC 172 takmonterade rökdetektorer