Fallstudier

GEZE dörrsystem: En fräsch interiör för en Zürich-symbol

Zürichs huvudpostkontor, Sihlpost, anses vara en historisk symbol i staden. GEZE deltog i hela renoveringen av denna kulturminnesmärkta byggnad och levererade flerfunktionsdörrsystem och nödutgångsdörrar för en säker och bekväm användning av fastigheten.

Automatiska skjutdörrar i nödutgångsdesign

Sihlpost Schweiz

Även sidofasaderna har nödutgångsdörrar med barriärfritt tillträde. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Den 123 meter långa, fyrkantiga byggnaden, uppförd i stilen ”Neues Bauen” (nytt byggande), med sitt klocktorn som är synligt på långt håll, var det första moderna postkontoret i världen när arbetet slutfördes 1930. Swiss Federal Railway (SBB), som äger fastigheten, har investerat 45 miljoner franc i en omfattande renovering av Sihlpost. Den skyddade byggnaden uppgraderas till senaste standarder och inredningen helrenoverades under ledning av Max Dudler Architekten AG. Idag har Sihlpost-fastigheten en fräsch exteriörfasad och fungerar inte enbart som postkontor utan även som ett modernt centrum för detaljhandel, restauranger, utbildning och affärsverksamhet.

De tre stora iögonenfallande glasportalerna på byggnadens framsida fungerar som entréer till huvudvindfånget och till det separata postfacksområdet. De dubbelbladiga automatiska skjutdörrarna, ca 300 cm höga och 320 cm breda, ger ett generöst, barriärfritt tillträde.

De tunga dörrbladen, med smala profiler och ett diskret utseende, rör sig kraftfullt och tyst. GEZE Slimdrive SL FR drivningssystem för utrymnings- och räddningsvägar säkerställer trygga nödutrymningsvägar i händelse av fara.

Automatiska dörrsystem med intelligent styrningsteknik

Teleskopdörr vid ingången till Zürich Business School. Foto: Lorenz Frey för GEZE GmbH

Maximal dörröppning med begränsat utrymme: automatisk teleskopdörr med fyrdubbelt blad © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Den intelligenta styrningstekniken är dold inuti de tillförlitliga drivenheterna Slimdrive, som är endast 7 cm höga. Dörrarnas öppethållandetid anpassas automatiskt till användningsfrekvensen. Alla rörelseparametrar, till exempel acceleration, öppethållandetid samt öppnings- och stängningsfart kan ställas in individuellt.

Med sin framtidsinriktade design kan Slimdrive dörrsystem även integreras i fastighetsstyrsystemet så att dörrfunktioner kan övervakas eller anpassas från en central plats.

En teleskopdörr för maximala öppningsbredder

Vindfångsentré till restaurang Piu, från utsidan. Foto: Lorenz Frey för GEZE GmbH

Den automatiska skjutdörren i entrén till Piu fungerar som nödutgångsdörr. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Den nya designen innebär att fler människor använder Sihlpost-byggnaden än någonsin tidigare. Under renoveringen skapades direkttillträde till byggnaden KV Zürich Business School genom den nyligen omdöpta Sihlpostgasse (Sihlpost-gatan).

GEZE installerade en fyrbladig, automatisk teleskopdörr med specialdesignade drivningssystem Slimdrive SLT i en nödutrymningsversion i det begränsade utrymmet i fastighetens entré. En maximal öppningsbredd på 250 cm kan åstadkommas om så krävs, och dörrbladet kan ”parkeras” i öppet läge på ett enkelt sätt. Överljus ovanför teleskopdörren ger ett optimalt utnyttjande av dagsljuset.

Nödutgångsdörrar: Säkerhet och effektivitet i servicesektorn

Vindfångsentré till restaurang Piu, från insidan. Foto: Lorenz Frey för GEZE GmbH

Nödutgång för ”enkelt tillträde” i händelse av brand. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Byggföretagen förlitar sig på den välbeprövade kvaliteten på GEZE brandskydds- och brandstängardörrar även i fastighetens restaurangområden. Helautomatiska skjutdörrar med brandmotståndsklass EI30 skapar en säker barriär mot brand, rök och värme i källaren till den traditionella vegetariska restaurangen Hiltl.

Den kraftfulla drivenheten GEZE Powerdrive PL förflyttar de stora och tunga metallskjutdörrarna in till livsmedelsförvaringen. En metallskjutdörr med dubbla dörrblad och tittfönster i passagen mellan köket och serveringsområdet hanterar det konstanta flödet av personal som passerar in och ut snabbt, tyst och med barriärfritt tillträde – tack vare drivenheten Slimdrive SL NT. Båda dörrsystemen är brandskyddsdörrar och stängs automatiskt i händelse av brand, även om de hållits öppna automatiskt. Brandskyddsstängaren är säkrad i händelse av strömavbrott, eftersom dörrsystemen stängs med hjälp av ackumulerad energi.

GEZE-produkter vid Sihlpost Zürich

  • GEZE Slimdrive SL-FR drivningssystem
  • Automatiska teleskopdörrar
  • Slimdrive SLT drivningssystem
  • GEZE Powerdrive PL drivenhet