Sponsring

Ditzingen Race for Life: GEZE springer för ett gott ändamål

Det har blivit tradition för GEZE att delta i Ditzingens Race for Life genom stadsparken. Det sponsrade loppet bidrar till att finansiera projekt för behandling av och forskning inom cystisk fibros, samt för att öka medvetenheten om denna ännu kroniska ämnesomsättningssjukdom.

Insamling av donationer och ökad medvetenhet

Välgörenhetsloppet organiseras av Ludwigsburg-Heilbronns regionala avdelning av Baden-Württemburg Landesverband des Mukoviszidose e.V. (stiftelsen för cystisk fibros) för att samla in pengar för varje kilometer som tillryggaläggs. De pengar som samlas in går till projekt för att förbättra behandling av cystisk fibros samt till forskning och rehabilitering.

Ett lika viktigt mål för loppet är att öka medvetenheten om sjukdomen. Race for Life handlar inte om hastighet. Det är antalet kilometer som har betydelse, eftersom varje kilometer omvandlas till en donation.

GEZE har deltagit i Ditzingen Race for Life i många år och tack vare vår engagerade personal samlar tävlingen in ca 4 000 euro varje år.

GEZE-anställda från alla avdelningar deltar – med aktivt stöd från familj och vänner.

Vad är cystisk fibros?

Cystisk fibros (CF) är en av de vanligaste ämnesomsättningssjukdomarna i Centraleuropa.

Den orsakas av en genetisk defekt och kan ännu inte botas. Den påverkar framförallt luftvägarna och mag-tarmkanalen hos barn och ungdomar. 

Prognosen för personer med cystisk fibros har förbättrats stadigt genom bättre medicinsk omvårdnad och behandling. Många patienter lever ett nästintill normalt liv och är helt integrerade på arbetsplatsen. Dock behöver de intensiv fysioterapi samt andningshjälp varje dag och kräver konstant medicinering för förebyggande av infektioner. Även med intensivvård har patienterna lägre medellivslängd. Donationer från Ditzingens Race for Life används för att kontinuerligt förbättra den här situationen.