GEZE Insights

Integrerad byggnadsplanering med våra BIM-specialister sparar tid och pengar

BIM är ett viktig digital fråga inom byggbranschen. I framtiden kommer denna metod att göra byggnadsplanering, konstruktion och drift effektivare och spara resurser. Detta är målet för BIM. Günther Weizenhöfer, teamledare för arkitektrådgivning, förklarar hur GEZE kan bidra till integrerad byggnadsplanering.

GEZE:s teamledare arkitektrådgivare civ.ing. Günther Weizenhöfer

Herr Weizenhöfer vilka är fördelarna med Building Information Modeling (BIM)?

Dessvärre används BIM fortfarande ibland som en synonym för 3D CAD-programvara som gör det möjligt för användare att uppleva och gå in i konstruktionsmodeller under planeringsfasen. Men BIM är ingen programvara, utan en metod. Och dess mål är att underlätta samarbete och partnerskap för digitala fastighetsmodeller. BIM gör det lättare att utbyta data och göra kollisionstester mellan arbetspaket. Det betyder till exempel att du kan avgöra tidigare om konstruktionskomponenterna inte kan kombineras. Om en vägg är brandsäker till exempel, men dörren som ska monteras i den inte är det.

När kommer BIM att användas vid planering av byggnader?

När du använder BIM-metoden kan du välja specifika strategier och processer under den tidiga projektfasen. Dessa definieras normalt i arbetsgivarens informationskrav (EIR) och i en BIM-genomförandeplan (BEP). I många fall samordnas dock BIM-utförandeplanen endast efter att arkitekten och experterna som deltar i planeringen anlitats. Och det är ofta nödvändigt att ha en dialog.

Hur kan GEZE stödja BIM-processen?

Vi är specialister på dörrplanering. Vi kan hantera CAD, vi har interna BIM-samordnare och vi har djup förståelse för byggplanering och en byggnads livscykel. Det innebär att GEZE kan agera som samarbetspartner och bidra med expertis till alla som arbetar med projektet – från brainstorming till planering, implementering och borttagning eller rekonstruktion. Vi hjälper dig att skapa BIM-planer och med de nödvändiga kraven för dörrobjekt för korrekt dörrplanering. Denna expertis, som vi kan bidra med, kan spara mycket tid och därmed pengar.

Kan man spara pengar och tid med BIM?

Ja, eftersom BIM använder digitaliserade objekt av konstruktionskomponenter. Utöver grafiska förberedelser innefattar detta även nödvändig information som beskrivningar, konstruktion och byggnadsplanering. Du kan till exempel lägga till information i en virtuell dörr och ange om den är brandsäker eller inbrottsskyddad, specificera vilket material den är tillverkad av och uppge om den har ett låsningssystem eller en drivenhet. Och man kan göra rätt mycket med den informationen: skapa dörrlistor, formge rumsböcker eller generera texter för anbudsinfordran eller till och med hela situationer som t.ex. evakueringsscenarier. Du kan mycket snabbt extrahera all information ur den centrala byggnadsmodellen.

Arkitektur, olika användningsområden för byggnaden, personalflöden, säkerhet, brandskydd och nödutrymningsvägar gör dörrarna till en mycket komplex del av planeringen – kan objekt avspegla denna komplexitet?

För att skapa en BIM-modell kan arkitekter och planerare faktiskt använda generiska konstruktionselement i vanliga CAD-program. I många länder måste en anbudsinfordran givetvis genomföras på ett opartiskt sätt vid byggnation av offentliga byggnader. Användning av generiska objekt från CAD-system uppfyller detta krav på opartiskhet. Nackdelen är att de ofta inte erbjuder all nödvändig utrustning och alla varianter.

Dörrplanering med BIM handlar om att använda rätt information under rätt fas!

Dipl. ing. Günther Weizenhöfer, teamledare för arkitektrådgivning vid GEZE

Våra konfigurerbara GEZE BIM-objekt kan användas här. Detta är dörrobjekt med alla nödvändiga komponenter samt vissa ospecificerade attribut. För att en dörr ska kunna planeras korrekt krävs ca 150 informationselement. Det kräver en kombination av flera informationselement som måste sorteras om du inte vill göra ett misstag. Utmaningen för planerare är att inte lägga till för mycket information i objekt under tidiga faser. Detta kan innebära problem under en senare fas i planeringen eller vid förändringar. Det betyder att planerare behöver rätt information i rätt fas! Med hjälp av våra anpassningsbara GEZE BIM-objekt kan vi göra just det: arkitekten/planeraren kan definiera egenskaperna successivt.

Läs mer om BIM