GEZE ventilations- och brandskyddslösningar uppfyller strikta design- och säkerhetskrav i Kvæsthusmolen underjordiska P-garage i Köpenhamn

Underjordiska P-garage behöver särskilda tilluftslösningar – de ska leverera tilluft både för den allmänna ventilationen och om brand och rök skulle uppstå. GEZE Danmark utvecklade anpassade ventilationslösningar för Kvæsthusmolen underjordiska P-garage i Köpenhamn. Dessa lösningar reglerar luftförsörjningen genom hela anläggningen och säkerställer att tillräckligt med tilluft transporteras snabbt till alla sektioner, inkl. de lägre planen.

Kvæsthusmolen underjordiska P-garage – modern design, komfort och säkerhet

Trapphus som leder till Kvæsthusmolen underjordiska P-garage.

Trapphusen som leder ned till Kvæsthusmolen underjordiska P-garage pryder området Ofelia Plads på piren. Specialdesignade elektriska kedjedrifter från GEZE har monterats på fönstren.

Parkeringsutrymmet i stadskärnor är begränsat och ofta utnyttjat till bristningsgränsen, i synnerhet i större städer. Parkering ovan jord tar upp alltför mycket av utrymmet och påverkar också stadsbilden. I Köpenhamn har ett underjordiskt P-garage på tre våningar med totalt 500 platser bidragit till att råda bot på problemet ända sedan det öppnades i juni 2016. P-garaget drivs av Jeudan, Danmarks största börsnoterade fastighets- och servicekoncern och har ritats av Lundgaard & Tranberg Arkitekter. P-garaget ligger mitt i den danska huvudstaden, under en del av ombyggda Kvæsthus Pier, även känd som Ofelia Plads. Det räknas till de mest moderna byggnadsverken i Köpenhamn och erbjuder bekväm kvalitet, modern design och enastående säkerhet.

Kedjedrift med tilltalande design: GEZE Slimchain säkerställer tillluftstillförsel

Trapphusens unika design maskerar fönstren.

Trapphusens unika design maskerar fönstren.

Tryggandet av tilluftstillförseln för den dagliga ventilationen samt snabbt rökutsug i händelse av brand är oavvisliga krav i moderna fastigheter såsom Kvæsthusmolen underjordiska P-garage. Rök- och värmeutsugssystem är ett lagstadgat krav i många fastigheter. Ventilationssystem för underjordsanläggningar kräver särskilt noggranna överväganden och intelligent integration. Av den anledningen involverades GEZE Danmark i planeringsprocessen från första början tillsammans med arkitektbyrån Lundgaard & Tranberg.

Besökarna har åtkomst till rulltrapporna via de rostbruna kuberna på markplanet ovanför parkeringsgaraget. Svartlackerade elektriska kedjedrifter Slimchain har monterats vertikalt på sidohängda fönster, och svarar för både tillräcklig ventilation som effektivt rökutsug. Dessa kedjedrifter uppfyller strikta krav på både funktion och estetik. GEZE Product Management team vid företagets huvudkontor i Leonberg, Tyskland, hjälpte också till att utveckla denna speciallösning.

GEZE bistod med ett fantastiskt stöd genom hela projektet, både till arkitekter och byggare, och till oss förstås. GEZE hjälpte oss säkerställa att optimerade processer fanns på plats och man uppvisade stor flexibilitet i ett projekt som präglades av strikta krav vad gäller design och funktion.

Martin Steen, projektledare, Jeudan

Elektriska dörrdrivenheter levererar frisk luft när rök bildas eller temperaturen ökar

Den andra lösningen från GEZE som installerades i anläggningen har en särskild inneslutning av entréområdet och sex gångjärnsförsedda dubbelglasade dörrar. De inglasade dörrarna skyddar entrén mot rulltrapporna mot regn och snö. Tack vare GEZE Slimdrive EMD Invers öppnas dessa dörrar automatiskt på några sekunder i händelse av brand eller röklarm, och hålls öppna tills brandlarmet avaktiveras manuellt. Dörrautomatiseringssystemen och turbinerna som är installerade på de lägre planen samverkar för att säkerställa att all rök avlägsnas snabbt. De särskilda ventilationslösningarna säkerställer att en stor volym utbytesluft kommer fram till de lägre planen, tryggar ventilationen i den dagliga driften samt i händelse av brand och rökbildning.

Läs mer om brandklassade dörrar

GEZE lösningar för rök- och värmeutsug (SHE)

Vid en brand eller rökbildning är det av yttersta vikt att få bort de giftiga rökgaserna från fastigheten. GEZE levererar smarta rök- och värmeutsugslösningar som samverkar sömlöst:

 • Elektriska öppningssystem för fönster och dörrar, inkl. kedje- och spindeldrifter
 • Låsningsdrifter för extra säkerhet för stora rök- och värmeutsugssystem eller ventilationsfönster
 • Öppnings-/låsningssystem bestående av en elektrisk spindeldrift och en mekanisk beslagssats
 • Luftförsörjningssystem som möjliggör den erforderliga tvärsventilationen i händelse av brand
 • GEZE nödströmscentral för alla rök- och värmeutsugskomponenter
 • Gränssnittsmoduler, förenklar smart hopkoppling
 • Ytterligare tillbehör såsom knappar och sensorer

Ofelia Plads och det underjordiska P-garaget är ett demonstrationsprojekt, och stora investeringar har lagts på designen av dem. Därför behövde vi en anpassad inglasad inneslutning. GEZE bidrog med expertrådgivning och utvecklade snabbt lösningar med automatisk ventilation som matchade fastighetens design och färgsättning. Dessutom uppfyller lösningarna fullt ut de höga säkerhetskrav och standarder som nya fastigheter måste svara upp mot när det gäller rök- och brandskydd.

Martin Steen, projektledare, Jeudan

En översikt: GEZE lösningar i Kvæsthusmolen underjordiska P-garage i Köpenhamn

 • GEZE RWA K 600 F: Fällspaksdrift för installation på fönster
 • GEZE Slimchain: Elektromekanisk kedjedrift
 • Slimdrive EMD Invers: Elektromekaniskt slagdörrssystem för rök- och värmeutsug för enkeldörr samt ventilationsöppningssystem.
 • GEZE MBZ 300 N24: Nödströmscentral för rök- och värmeutsugsdrivenheter