Fallstudier

Säker nödutrymningsväg med GEZE nödutgångsdörrar på den nya kryssningsterminalen i Rom

Den nya kryssningsterminalen i Civitavecchia har byggts särskilt för kryssningsfartyg. Den ska betjäna fartygen på ett effektivt sätt och säkerställa maximal komfort och säkerhet för passagerarna. Effektiva, automatiska nödutgångsdörrar från GEZE tryggar ett smidigt tillträde, nödutrymning och tillgänglighet.

Effektivt, bekvämt och tryggt – den nya kryssningsterminalen (RCT)

Tillträde till det stora passagerarutrymmet på markplanet med GEZE automatdörrar. Foto: Emanuele Sardi för GEZE GmbH

Tillträde till det stora passagerarutrymmet på markplanet med GEZE automatdörrar. © Emanuele Sardi / GEZE GmbH

Kryssningar blir allt populärare. Den nya kryssningsterminalen (RCT) i Civitavecchia invigdes precis i tid till semestersäsongen. Som förtöjningsplats för Medelhavets kryssningsfartyg och utflykter på land erbjuder terminalen maximal komfort för passagerarna – även före ombordstigningen. Till och med de största oceangående jättarna kan servas och klareras både snabbt och effektivt.

Europas modernaste terminal för kryssningsfartyg fick sitt namn efter den legendariske sjöfararen och upptäcktsresanden Amerigo Vespucci. Ägarnätverket bakom RCT (Costa Cruises, MSC Cruises och Royal Caribbean) har investerat 20 miljoner euro i den nya anläggningen på 11 000 m2.

Vårt bidrag till den nya kryssningsterminalen i Civitavecchia:

 • Tillgänglighet och smidigt tillträde med GEZE automatdörrar
 • Säkra nödutrymningsvägar tack vare GEZE nödutgångsdörrar med utbrytbart dörrblad
 • Med centralstyrning för bättre komfort och säkerhet i den dagliga driften och vid faror
 • Konstruerad för marin transportteknik – alla drivenheter från GEZE är korrosions- och vattenbeständiga
 • Stöd i konstruktionsfasen – samordning mellan alla parter inblandade i uppförandet

Med ett stort utbud av alternativ i skjutdörrssortimentet och med stöd av kompetensteamet i projektet har dotterbolaget GEZE Italia levererat briljanta och kostnadseffektiva dörrlösningar. Redan vid början av planeringen och implementeringen tog man hänsyn till de behov som passagerare, operatörer och alla övriga som jobbar vid terminalen har. Förutom den snabba och smidiga implementeringen av dörrlösningarna samordnade GEZE även arbetet mellan alla parter i projektet.

Perfekt avstämda dörrsystem

Passagerarnas första kontaktpunkt är bagageincheckningen på terminalens markplan. De automatiska skjutdörrarna med dubbeldörr vid främre entrén är i flitigt bruk. ECdrive-systemen öppnar och stänger dörrarna automatiskt och nästan helt ljudlöst – idealiskt för barriärfritt byggande. Skjutdörrarnas öppethållandetid är avhängig av antalet personer som passerar. Dörranvändare och operatörer drar fördel av egenskaperna hos drivenheterna ECdrive:

 • barriärfritt tillträde tack vare intelligenta, digitala styrningar och självövervakande sensorer
 • högsta säkerhetsstandarder genom certifiering enligt DIN 18650
 • kompromisslös tillförlitlighet med ett stort antal rörelsecykler tack vare briljant kvalitet
 • Individuellt justerbara rörelseparametrar (acceleration, uppställningstid, hastighet för öppning och stängning)

Alla GEZE drivenheter är utformade för kraven inom sjöfarten, samtidigt som de är korrosionsbeständiga och vattentäta. Alla elektroniska komponenter är försänkta invändigt i dörrarna. De robusta, tilltalande skjutdörrarna är stabila, även vid kraftig vindbelastning ute till havs.

Incheckning utan stress: Tillgänglighet för alla med GEZE automatdörrar

GEZE automatdörrar: Funktionalitet som imponerar med enhetlighet. Foto: Emanuele Sardi för GEZE GmbH

GEZE automatdörrar: Funktionalitet som imponerar med enhetlighet © Emanuele Sardi / GEZE GmbH

En smidig hantering av stora passagerarvolymer med bagage vid terminalens entréer har första prioritet. Automatiska skjutdörrar från GEZE säkerställer tillgänglighet för alla. Det finns 60 incheckningsdiskar på första våningen. Passagerare och personal drar fördel av tillgängligheten och det smidiga tillträdet mellan olika områden i terminalen och vid entréerna till terrassen – tack vare skjutdörrarna ECdrive. Dörrarna installeras bland annat i det bekväma och ljusa väntrummet med cafeteria, barer och VIP-lounge. En utställning om Civitavecchias och Latium-regionens historia, som tillsammans med huvudstaden Rom skapade hela kulturen i väst, är inrymd i ett litet museum – även här med barriärfritt tillträde.

BO-utrymningsdörrar: Maximal säkerhet i flyktvägen

Utrymningsdörrar med utbrytningsfunktion: maximal säkerhet i nödutrymningsvägar tack vare utrymningsdörrar med utbrytningsfunktion. Foto: Emanuele Sardi för GEZE GmbH

Utrymningsdörrar med utbrytningsfunktion: maximal säkerhet i nödutrymningsvägar tack vare utrymningsdörrar med utbrytningsfunktion © Emanuele Sardi / GEZE GmbH

Ett stort antal av skjutdörrarna med nödutrymningsfunktion har installerats i versionen med utbrytningsfunktion. I farliga situationer kan dörrbladet svängas ut manuellt tack vare extra dörrbeslag med rotationsfunktion. De särskilda vrid-tipp-beslagen på nödutgångsdörrarna skapar maximala öppningsbredder och gör att terminalen kan utrymmas så snabbt och säkert som möjligt.

Centralstyrda automatdörrar

Konstant överblick tack vare centralstyrning. Foto: Emanuele Sardi för GEZE GmbH

Konstant överblick tack vare centralstyrning. © Emanuele Sardi / GEZE GmbH

Tack vare de intelligenta digitala styrningarna kan automatdörrarna ECdrive länkas och anslutas med fastighetsstyrtekniken. Dörrfel kan rapporteras till en central punkt. Genom anslutningen till larmsystemet och systemet med säkra nödutrymningsvägar kan antingen enskilda eller samtliga automatiska nödutgångsdörrar fjärrmanövreras i händelse av fara.

GEZE-produkter vid hamnterminalen Amerigo Vespucci

 • ECdrive automatdörrar
 • GEZE skjutdörrar med utbrytningsfunktion Slimdrive SL-BO