Fallstudier

GEZE skjutdörrsystem för en terminal i en klass för sig

Dynamiska former, moderna material och en funktionell estetik utmärker den prisbelönta terminalen Madrid-Barajas på Spaniens viktigaste flygplats. De automatiska skjutdörrarna och säkerhetslösningarna från GEZE passar in perfekt i designkonceptet.

Iögonenfallande flygplatsarkitektur

I och med idrifttagandet av den nya flygplatsterminalen Madrid-Barajas slutfördes utvecklingen av Spaniens största och viktigaste flygplats efter en byggtid på tio år. Den toppmoderna byggnaden på 120 000 m² som uppfördes till en kostnad av 6 miljarder euro i enlighet med ritningarna från den spanske arkitekten Antonio Lamela och hans brittiska kollega Richard Rogers, är en av världens mest spektakulära flygplatsbyggnader.

En fastighet i en klass för sig – från yttertaket till drivenheterna

En generöst tilltagen men samtidigt avkopplad atmosfär skulle skapas där resenärerna kan röra sig bekvämt – det enorma byggnadskomplexet delades upp på flera strukturer enligt detta utrymmeskoncept. Huvudterminalen är uppdelad på tre nivåer och täcks av ett stort yttertak som stöds av ”träd” i stål. Den lätta, böjda takformen, den enkla materialpaletten, det stora flödet av dagsljus och den rumsliga klarheten ger arkitekturen en okomplicerad karaktär. Även den tekniska utrustningen förtjänar att nämnas för sin modernitet och maximala funktion, från incheckningsdisken till informationssystemet, till transporten av passagerare och bagage – och, givetvis, de automatiska skjutdörrssystemen – tekniken uppfyller högsta internationella standarder.

Exakta drivenheter – kraftfulla och visuellt diskreta

Entréområdena i terminalerna slussar besökare och passagerare genom generösa automatiska skjutdörrar med skjutdörrsautomatiken GEZE Econodrive EL-FR. De kraftfulla, extremt diskreta drivenheterna har framtagits för infrastrukturområden med intensiva trafikflöden. De stora dörrbladen i glas förflyttas tyst och exakt och alla rörelseparametrar kan ställas in individuellt. Med sin eleganta, minimalistiska design passar skjutdörrssystemen in i färgsättningen och hela designen i entréhallarna, säkrar ett enkelt tillträde och fungerar även som skydd mot blåst. Självklart har GEZE Econodrive EL-FR drivenheter typprovats enligt ZH 1/494 och AutSchR.

Säkra utrymningsvägar tack vare flerfunktionella dörrsystem

Slagdörr till utomhusområdet vid flygplatsterminalen

GEZE har också levererat flerfunktionella slagdörrar till den nya byggnaden.

Slagdörrar med drivenheten GEZE TSA-160 används också i fastighetskomplexet. De automatiska skjutdörrsautomatikerna erbjuder barriärfritt tillträde och kan också hållas öppna under långa perioder om de är så programmerade. Dörrarna i nödutrymningsvägarna kan öppnas på ett tillförlitligt sätt i händelse av strömavbrott, vilket innebär att utrymnings- och räddningsvägarna hålls säkra. Tack vare en integrerad rökdetektor öppnas slagdörrarna med TSA-160 drivenheter med RWA design automatiskt vid brand för fastighetens naturliga frånluft.

GEZE-produkter på Madrids flygplats

  • GEZE Econodrive EL-FR skjutdörrsautomatik (finns inte längre kvar i GEZE:s sortiment)
  • GEZE TSA 160 dörrdrivenheter