Fallstudier

GEZE karuselldörrar: Dörrteknik för framtidens universitet

Med strikta krav på design, komfort och funktion benämns nya City of Glasgow College ”framtidens universitet”. GEZE UK åstadkom ett viktigt bidrag till teknikhögskolans utseende och atmosfär med anpassade dörrlösningar, inkl. karuselldörrar och slagdörrar.

Moderna dörrsystem för City of Glasgow College

Exteriörfoto, City of Glasgow College.

Modern arkitektur med stora krav på funktionaliteten: City of Glasgow College.

Detta projekt, med en prislapp på 228 miljoner pund, genomfördes av byggföretaget Sir Robert McAlpine. Skolan har 40 000 studenter och 1 300 anställda. Entréområdena på de västra och södra sidorna utformades med GEZE dörrteknik för att avspegla den strukturella estetiken hos City Campus.

Den mycket moderna nya byggnaden med drygt 1 000 klassrum har en slående utformning och uppfyller samtidigt strikta krav på funktion och säkerhet.

Manuell karuselldörrar säkerställer trafikflödet

De västra och södra flyglarna imponerar med moderna fasader i stål och glas, med två manuella karuselldörrar. Ytterligare en automatisk slagdörr installerades omedelbart bredvid var och en av karuselldörrarna.

Manuella karuselldörrar med drivenheterna TSA 325 NT är den idealiska lösningen till fastighetens specifika krav vad gäller funktion och enkelt tillträde. De generösa dörrbladen förflyttas lätt och den integrerade styrmekanismen stoppar tryckningen bakom en person som går in i slagdörren. Dessutom skyddar karuselldörrarna lobbyn från drag, damm och buller på ett effektivt sätt.

Automatiska slagdörrar, utformade som nödutgångar

De automatiska slagdörrarna direkt intill karuselldörrarna har utrustats med de elektromekaniska slagdörrsautomatikerna GEZE Slimdrive EMD-F för att erbjuda maximal flexibilitet. De aktiveras med en knapptryckning, vilket ger barriärfritt tillträde för personer med begränsad rörlighet. Drivenheten är endast 7 cm hög, integreras diskret i dörrkarmen och förflyttar dörrbladet exakt, tillförlitligt och extremt tyst. I händelse av brand fungerar slagdörrarna också som barriärfria nödutgångsdörrar.

Användningen av GEZE-produkter på ett sådant dynamiskt och arkitektoniskt banbrytande designinstitut är ett verkligt bevis på arkitekternas tillit till våra lösningar. City of Glasgow College erbjuder enastående möjligheter för både elever och lärare och vi är väldigt stolta över att våra lösningar är en del av detta.

Kaz Spiewakowski, VD GEZE UK

Automatiska skjutdörrar: dörrkomfort utan ansträngning

Automatisk slagdörr med drivenheten Slimdrive EMD-F.

Barriärfritt tillträde: Automatiska slagdörrar kan aktiveras med en tryckknapp.

En enkel automatisk skjutdörr med drivenheten GEZE Slimdrive SL NT leder in elever och besökare till Riverside campus. Den mycket moderna fastigheten, nominerad till det prestigefyllda Stirling Prize, rymmer bostäder för de drygt 3 000 studenter som läser fartygskonstruktion och marinteknik.

De tunna drivenheterna Slimdrive SL NT (endast 7 cm höga) integreras nästan osynligt i det moderna, pelaromgärdade entréområdet, och förflyttar dörrbladen som väger upp till 125 kg på ett tyst och kraftfullt sätt. Det gör dem till en idealisk lösning för en offentlig byggnad med konsekvent mycket trafik i båda riktningarna – i synnerhet eftersom Riverside även används som bostadsfastighet. GEZE:s moderna dörrlösningar har spelat en nyckelroll för studenternas möjligheter att röra sig bekvämt och säkert i miljön. 

GEZE-produkter på City of Glasgow College

  • TSA 325 NT manuell karuselldörr
  • Slimdrive EMD-F drivningssystem för slagdörrar
  • Slimdrive SL NT automatiskt skjutdörrssystem