Fallstudier

GEZE levererar förebyggande brandskydd i Wakefields stadshus

Brittisk byggtradition med toppmodern byggteknik. Moderniseringen av Wakefields stadshus tillför en ny funktionell aspekt till den viktorianska stilen. GEZE UK Ltd bidrar med komfort och förebyggande brandskydd i stadshuset med skräddarsydd dörr- och säkerhetsteknik.

Dörrkomfort och säkerhet i det historiska stadspalatset

Det kulturminnesmärkta stadshuset i Wakefield strålar i ny glans. Efter moderniseringen öppnade stadshuset i denna stad med 60 000 invånare i grevskapet Yorkshire sina portar för medborgare, bröllop, mottagningar och stadsfullmäktiges möten. Även personalen arbetar nu på en fräschare och bekvämare arbetsplats. Renoveringsarbetena syftade till att bevara den ursprungliga skönheten hos denna viktorianska byggnad som stod klar 1880. Moderna byggnadsstandarder tillämpades försiktigt för att interiörens autentiska charm inte skulle gå förlorad.

Bekvämt tillträde med skjutdörrar i glas

I de tidigare stora och öppna dörrvalven i entréområdet har man installerat två automatiska glasskjutdörrar med dubbla dörrblad, som ger tillträde till väntrum och kontor. Det nya vindfånget delar av entréområdet, som ändå förblir ljust och öppet. I kombination med skjutdörrsystemen Slimdrive SL NT ger de nya dörrlösningarna, som testats enligt brittiska Equality Act och British Standard BS 8300, barriärfritt och bekvämt tillträde, säkra nödutrymningsvägar och energieffektivitet genom att de håller kyla och frånluft ute.

Moderna brandskyddsdörrar med autentisk design

Automatisk skjutdörr i glas införlivad i det runda stenvalvet

Automatiska skjutdörrar i glas delar av entréområdet i stadshuset.

I ingångarna till varje våning smälter automatiska slagdörrar perfekt in i den historiska substansen. De demonstrerar på ett imponerade sätt hur man kan åstadkomma autentiska nya dörrkonstruktioner i viktoriansk stil genom att kombinera GEZE:s automatiska slagdörrsautomatiker med hantverkskunnande och tradition från Longden Doors Ltd. Även överljusen med blyram har reproducerats efter originalet och används i dörrarna som en fortsättning på de spröjsade fönstren. Mässingsbelagda höljen på slagdörrsautomatikerna, som anpassats till designen på omgivande dörrbeslag, kompletterar den nygamla dörrdesignen perfekt.

Förebyggande brandskydd med flerfunktionsdörrsystem

Två automatiska slagdörrar med dubbla dörrblad som utformats som brandskyddsdörr och branddörr med stängningsautomatik leder besökare och personal till nästa våning. Utrustade med slagdörrsautomatiken Slimdrive EMD-F i slank design på 7 cm erbjuder de både brandskydd och tillgänglighet. De stängs automatiskt vid brand och utgör ett säkert brandskydd. Materialet mellan karmen och dörrbladet bildar ett isolerande skikt som sväller upp och även på så sätt erbjuder en säker tätning mot rök. De tunga trädörrarna har testats som brandskyddsdörrar med brandmotstånd i 120 minuter och innehar ”Certifire Certificate of Approval CF 860”. Tack vare servostöd kan dörrarna öppnas bekvämt för hand i alla situationer. Alla rörelseparametrar såsom öppnings- och stängningsfart eller öppethållandetid kan ställas in individuellt av användaren.

Högsta krav på säkerhet, brandskydd och design

”Diskreta eller osynliga” var arkitekternas absoluta krav i fråga om de tekniska funktionerna på de konstfullt bearbetade dörrarna. Precis som på glasskjutdörrarna i entréområdet är drivenheterna på våningsdörrarna ytterst diskret integrerade mellan karm och överljus. Slimdrive EMD-F är den perfekta säkerhetslösningen för smala profiler och trånga utrymmen. Rökbrytaren som i regel sitter på utsidan av drivenheten är inbyggd i automatikkåpan. Även de elektriska hållmagneterna, som styrs av tillträdeskontrollsystemet, har byggts in helt i karmen. Behöriga personer beviljas tillträde till känsliga möteslokaler i byggnaden med hjälp av nyckeltaggar med beröringsfria läsare.