Fallstudier

GEZE dörrsystem för förhöjd livskomfort för de äldre

År 2009 öppnades ett modernt institut för assisterat, oberoende boende: Stuttgart-Killesberg Augustinum. GEZE dörrsystem och säkerhetsteknik uppfyller Augustinums strikta krav på tillgänglighet och förebyggande brandskydd och smälter in harmoniskt i arkitekturen.

Augustinum seniorboende i siffror

Stuttgart-arkitekterna Wulf und Partner utformade detta stora byggnadskomplex med fokus på att det skulle vara ljust och transparent, med tydliga former och med förstklassiga material.

 • Öppnades 2009
 • Komplex med fyra dubbeltorn med sex och sju våningar
 • Total bruksyta 35 000 m²
 • 290 lägenheter med en total yta om 23 000 m²
 • 16 000 m² utomhusanläggningar (parkområde, f.d. utställningsytor)

Tillgänglig nutida design för inner- och ytterdörrar

Vindfång med automatiska skjutdörrar i glas (foto: Dirk Wilhelmy för GEZE GmbH)

Automatiska designerskjutdörrar i glas med drivenhet GEZE Slimdrive SL NT © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

Ett generöst vindfång med automatiska, tillgängliga skjutdörrar i designat glas betonar den inbjudande, transparenta atmosfären i entréområdet till Augustinum och ger en vy över foajén och angränsande huvudkorridor. De automatiska skjutdörrarna förflyttas av effektiva drivenheter GEZE Slimdrive SL NT, med det kompakta måttet 70 mm, som passar in mycket diskret i glasfasadens design.

Flexibel funktionalitet tack vare GEZE Slimdrive EMD

I korridoren från huvudpassagen till utomhusanläggningarna finns automatiska fasadslagdörrar med drivenhetsversion Slimdrive EMD för tillgängligt och nästan ljudlöst, enkelt tillträde. Tack vare 70 mm-designen och styrskenstekniken är drivenheten Slimdrive EMD särskilt lämpad till tunna dörrprofiler och begränsade utrymmen. Dörrsystemen imponerar med sin flexibla funktionalitet,

 • Automatisk aktivering via rörelsedetektorer eller tryckknapp
 • Push&Go-funktion för automatiskt öppnande med en kort tryckning på dörrbladet
 • Servo-läge för manuellt öppnande – aktiveringssensorn upptäcker en hand som närmar sig och startar öppningsmotorn
 • Långa öppethållandetider för dörrblad via programomkopplaren
 • Individuellt justerbara parametrar såsom öppnings- och stängningsfart, tillslag, hinderavkänning eller öppethållandetid

ger säkert och enkelt tillträde till restaurangen och lounge-området

Vägen till restaurangen går genom två glasslagdörrar med dubbla dörrblad, med den välbeprövade slagdörrsautomatiken TSA 160 NT-F-IS och brandsäkerhetsversionerna NT-F-IS/TS. Dörrsystemen öppnas helt automatiskt tack vare integrerade rörelsedetektorer. Det aktiva dörrbladet har en automatisk funktion, det passiva dörrbladet har en dörrstängarfunktion och öppethållandeinställning. Båda dörrbladen kan också hållas i öppetläge under långa perioder med en programomkopplare.

Automatiska slagdörrar med integrerad rökdetektor

Glasdörr med dubbla dörrblad med uppställningsmekanism (foto: Dirk Wilhelmy för GEZE GmbH)

Barriärfritt tillträde: dörrsystemen med dubbla dörrblad kan ställas upp individuellt

Tre generösa slagdörrar med dubbla dörrblad och dörrstängarsystemet TS 5000 R-ISM och uppställningssystem erbjuder övergripande tillträde till restaurangen från bar/lounge-området. Dörrbladen kan hållas öppna individuellt 80–130 grader vid drift och uppställningsvinkeln kan förbikopplas när som helst för att säkerställa fullt öppnande vid fara.

Eftersom de fungerar som nödutgångs- och brandcellsdörrar är slagdörrarna utrustade med en integrerad rökdetektor. I händelse av brand utlöses en elektromagnetisk hållmagnet, så att dörren stängs automatiskt. Det förhindrar spridning av rök och brand.

Den integrerade styrningen av stängningssekvensen säkerställer att båda dörrbladen stängs igen utan fel – till exempel när utrymmande människor har passerat genom dem – så att dörren kan uppfylla sin funktion som brandcellsdörr på nytt. Alla de 123 korridors- och trapphusdörrarna i lägenhetskomplexet är även säkrade med dörrstängaren TS 5000 R eller TS 5000 R-ISM

Sofistikerad dörr- och säkerhetsteknik överallt

Dörrsystem med tillträdesstyrning och brandsäkerhetsfunktion i underjordiskt P-garage (foto: Dirk Wilhelmy för GEZE GmbH)

Tillträde till underjordiskt P-garage: dörrsystem med tillträdesstyrning och brandsäkerhetsfunktion © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

Boende, besökare och personal har universell tillgänglighet till de olika områdena i byggnaden och bostadstornen via den underjordiska parkeringen och hissarna i trapphusen.

För att uppfylla de kombinerade kraven på tillträdesstyrning och tryggandet av utrymnings- och räddningsvägar, har automatiska slagdörrar med drivenhetsversion TSA 160 NT-F och TSA 160 NT-F-IS/TS använts i dessa områden och anslutits till den nya dörrstyrningen TZ 320 från GEZE. Denna systematiska säkerhetslösning tillåter behöriga personer att passera, men öppnar utrymnings- och räddningsvägarna för samtliga via den röda nödknappen i händelse av fara.

Fastighetsadministratören kan titta på och individuellt kontrollera alla säkra nödutgångar när som helst via den centrala kontrollpanelen SecuLogic TE 220 i receptionsområdet.

Centralt styrd rök- och värmeutsugsanläggning: säkra utrymnings- och räddningsvägar

Dubbelt dörrsystem med brandskyddsdesign (foto: Dirk Wilhelmy för GEZE GmbH)

Tillträde till den stora aulan: dubbla slagdörrar med free-swing-funktion © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

Högsta prioritet i händelse av brand är att alla berörda kan evakueras på ett säkert sätt, och det innebär att röken måste hindras från att spridas till utrymnings- och räddningsvägar.

I Augustinum åstadkoms detta med en noggrant genomtänkt rök- och värmeutsugsanläggning (RWA) med motordrivna lamellfönster som öppningselement. Med sin verkningsfulla dragkraft säkerställer rök- och värmeutsugsanläggningen att röken leds bort från huvudpassager och restaurang – samtidigt som den fungerar som fläkt i den dagliga driften.

Busscentralen MBZ 300 RWA från GEZE fungerar som central rök- och värmeutsugsenhet – den säkerställer den dagliga ventilationen samt samordnar och övervakar alla anslutna komponenter i händelse av brand.

Free-swing-slagdörrar: tillgänglighet och brandskydd

Slagdörrar med free-swing-funktion ger ett enkelt tillträde till Augustinums stora aula. Slagdörrar med dubbla dörrblad med dörrstängare 5000 R-ISM EFS och ytterligare free-swing-funktion gör att det aktiva dörrbladet kan röra sig med ringa kraft när det öppnas och stängs när dörren har öppnats till ca 90 grader.

Trädörrarna med enkla dörrblad till de känsliga avfallsförvaringsutrymmena har också utrustats med dörrstängaren TS 5000 RFS med free-swing-funktion, vilket gör det enklare att passera genom dörren med soppåsar eller transportvagnar. Dörren fungerar även som brandskyddsdörr som stängs automatiskt vid brand.

Moduluppbyggda skjutväggar i glas ger ett flexibelt utnyttjande av utrymmet

Glasskjutdörr i entrén till köksområdet (foto: Dirk Wilhelmy för GEZE GmbH)

Köksområdet: automatisk skjutdörr med Ecdrive drivenhet © Dirk Wilhelmy / GEZE GmbH

Bottenplanets kiosk har flyttbara skjutväggar i glas och passar in perfekt i den moderna designen på Augustinum. Sex glaselement och ett sidohängt blad med golvmonterad dörrstängare skapar en butiksfront på nästan 7 meter. Varje glasskjutvägg kan förflyttas snabbt och med ringa kraft via ett tvångsaktiverat kurvsystem i skenan

Golvlåsningarna kan enkelt manövreras med foten. Om skjutväggssystemet i glas är stängt kan man gå in i kiosken via en extra slagdörr.

GEZE-produkter vid Augustinum

 • GEZE Slimdrive SL NT drivenhet
 • GEZE Slimdrive EMD
 • TS 5000 R-ISM dörrstängarsystem
 • TS 5000 R dörrstängarsystem
 • TZ 320 dörrstyrdon
 • TE 220 tablåenhet
 • MBZ300 RWA BUS-styrning
 • TS 5000 R-ISM EFS dörrstängare
 • Automatisk skjutdörr med Ecdrive drivenhet