Smart fastighetsautomation på GAG-huvudkontoret i Köln med GEZE Cockpit och BACnet

Precis som GEZE tror GAG Immobilien AG – Kölns största hyresvärd – på bovänliga byggnader. Smart byggnadsautomation innebär att moderna kontors- och bostadsfastigheter blir alltmer bekväma, effektiva och trygga. Det är därför helt logiskt att det nya GAG-huvudkontoret i Köln nu är utrustat med ett fastighetsstyrsystem (BMS) som använder GEZE:s smarta lösningar i kombination med BACnet.

Mångsidig, varierad användning: GAG-huvudkontoret i Köln

Kontors- och bostadsfastighet på mark tillhörande GAG Immobilien AG i Köln © Jens Willebrand/GEZE GmbH

GAG Immobilien AG kombinerar moderna kontors- och bostadsfastigheter. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Huvudkontoret vid GAG Immobilien AG är beläget i en fem- till sexvåningsbyggnad med totalt 12 400 m2 hyrd kontorsyta. Fastigheten rymmer även andra hyresgäster. Förutom kontoren finns här även 159 lägenheter, ett flertal lekplatser för barn, en offentlig lekplats och ett underjordiskt P-garage på den 15 000 m2 stora fastigheten.

Ökad säkerhet, komfort och effektivitet tack vare smart fastighetsautomation

Exteriör vy av huvudentrén till GAG Immobilien AG Köln

GEZE Cockpit tryggar smart fastighetsautomation vid GAG:s huvudkontor. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

När en byggnad används på så många olika sätt spelar säkerheten, effektiviteten och komforten en viktig roll. För att kunna svara upp mot dessa krav med smarta lösningar beslutade man sig för att införa ett automatiskt fastighetsstyrsystem. Ett av kriterierna var att det överordnade fastighetsstyrsystemet (BMS) från Priva också skulle kunna erbjuda övervakning och visuell presentation av alla ytterdörrar, dvs. huvudentré och sidodörrar samt nödutgångsdörrar.

Lyckad integration av GEZE Cockpit i Priva fastighetsstyrsystem med BACnet

Generalentreprenören nesseler bau gmbh använde sig av lösningar från GEZE för att länka samman dörrkomponenterna: GEZE Cockpit överför data via BACnet-IP till Priva:s fastighetsstyrsystem.

Det som gör BACnet så speciellt är den smidiga kommunikationen

Receptionen på huvudkontoret hos GAG Immobilien AG © Jens Willebrand/GEZE GmbH

En inbjudande atmosfär på GAG:s huvudkontor. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Om ett system använder sig av produkter från flera olika tillverkare och de måste kombineras i ett nätverk som tillämpar ett protokoll, kan BACnet automatiseringsstationer på dörrar och fönster samt i system för uppvärmning, luftkonditionering, belysning och skuggning från olika tillverkare utbyta information inbördes utan att det uppstår kostnader för licensavgifter avseende specialmaskinvara för dataöverföring. GEZE nätverkslösningar med BACnet underlättar projektering och drift och gör processerna okomplicerade och effektiva.

GEZE Cockpit levererar bekväm kontroll och överblick

När alla fastighetssystem delar samma nätverk måste uppdaterad statusinformation, driftsätt eller förprogrammerade funktioner övervakas och fjärrstyras mycket smidigt med GEZE Cockpit – och även tidsstyras.

Bättre säkerhet med länkade dörrar

GEZE Cockpit-panel med användarvänligt gränssnitt © GEZE GmbH

GEZE Cockpit erbjuder optimal transparens och intuitivt handhavande. © GEZE GmbH

En annan fördel är att övervakningsfunktionerna kan konfigureras för att uppfylla specifika krav, till exempel avisering via e-post som fungerar som ett larm, om dörrar öppnas utan behörighet eller om nödutgångsknappen aktiveras. Huvudkontoret på GAG kan då reagera snabbt om en dörr öppnas utan behörighet eller i händelse av en nödsituation.

Dessutom kan även uppvärmning, luftkonditionering, belysning och skuggning integreras i det smarta fastighetsnätverket med GEZE Cockpit och BACnet. Detta gör fastigheterna ännu smartare och trevligare.

Fördelarna med GEZE:s smarta systemintegration – den är öppen, lätthanterlig och minskar kostnaderna

  • Okomplicerad systemintegration: GEZE Cockpit är fullständigt integrerat i Priva fastighetsstyrsystem. Dessutom är den lätt att integrera i Priva-apparna – en smart och flexibel lösning.
  • Optimal transparens: Lösningen med en panel ger en enklare överblick eftersom dörrstatusen kan övervakas och kontrolleras via BMS i receptionen – det gör GAG-huvudkontoret säkrare och effektivare.
  • Effektivitet: En väsentlig minskning av IT-infrastrukturen innebär klart reducerade kostnader under drift. En anpassning av direkttelefonen för service innebär en möjlighet att ytterligare spara driftskostnader.

GEZE Cockpit med BACnet garanterar perfekt integration i Priva BMS. Dessutom blev vi imponerade av det optimala projekteringsstöd som GEZE erbjöd och hur snabbt de sjösatte projektet. Det genomtänkta och välfungerande samarbetet mellan GEZE och Schrupp – det företag som utförde installation och idrifttagande – fungerade precis så bra som vi som kund kunde ha önskat oss.

Norbert Klein, nesseler bau gmbH

Smarta lösningar från GEZE gör byggnaderna bovänligare i framtiden – ett fortsatt samarbete och specifika projekt är redan planerade.

GEZE-produkter på GAG-huvudkontoret i Köln

  • GEZE dörrstyrdon på 35 dörrar runtom om fastigheten
  • GEZE Cockpit (förhandskonfigurerad enligt kundens och styrsystemets specifikationer och integrerad i det centrala kopplingsskåpet)