Automatiska dörrar på Nya experimenta

Experimenta Science Center invigdes i april 2019 med fokus på lärande, forskning och experimenterande. Därför var automatdörrar från GEZE ett naturligt val. Den futuristiska arkitekturen hos den nya fastigheten och det konstant stora antalet besökare kräver automatiska skjutdörrar och slagdörrar av glas med mycket speciella egenskaper. GEZE med sitt flexibla standardprogram och professionella kunskaper står för leveransen av dessa dörrar, så att även komplexa slagdörrslösningar blir en enkel match. De automatiska slag- och skjutdörrarna passar in perfekt i glasfasaden och den öppna inredningen. De förbättrar tillgängligheten och ökar säkerheten i en fastighet där människor trivs att vistas.

Automatiska skjutdörrssystem i spektakulär arkitektur

GEZE automatdörrar på experimenta Science Center

GEZE automatdörrar på experimenta Science Center © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Experimenta: spännande program stimulerar lusten att lära och nyfikenheten att experimentera. Till och med arkitekturen hos den nya byggnaden är experimentell. De sex våningarna är vridna mot varandra som en ”rumslig spiral” – en öppen struktur med vardera fem fasadsidor som är gjorda helt i glas.

Skjutdörrar i glas skapar visuell överensstämmelse

Glasfasaden vid huvudentrén utgörs av ett automatiskt skjutdörrssystem som ett estetiskt inslag som samtidigt är diskret nog att inte bryta den löpande glasdesignen. GEZE levererade en innovativ automatisk skjutdörr med integrerade helglasblad (IGG). Dörrprofilerna är inte synliga på glasytan, eftersom de sitter mellan rutorna. Inte heller stör drivenheten det diskreta utseendet. Slimdrive SL NT IGG drivenhet är endast 7 cm hög och smälter lätt in i glasfasaden.

Dörrestetik kombinerad med energieffektivitet

Bland övriga fördelar med Slimdrive SL NT IGG skjutdörrssystem kan nämnas energieffektivitet och förhindrande av värmeförlust i atriet. Plastramen, osynligt integrerad mellan två infällda rutor och förstärkt med glasfiber, gör det möjligt att termiskt separera dörrprofilerna. Det innebär att de stora dörrbladen bidrar till den termiska isoleringen vid fasadentrén och därmed även till klimatskyddet.

Skjutdörrar tryggar tillgängligheten och säkerheten

Experimenta väntas ta emot 250 000 besökare varje år, vilket är mer än för den förra framgångsrika utställningen. När skolor, grupper och familjer vill passera snabbt genom den nya byggnaden på ett bekvämt och tillgängligt sätt måste dörrarna i huvudentrén klara verkliga stresstester. Automatiska skjutdörrssystem med de välbeprövade drivenheterna från serien Slimdrive har utformats för kontinuerlig öppning och stängning: tillförlitligt, smidigt och tyst.

Där stora grupper av människor samlas är säkerheten av allra största vikt. De stora och breda skjutdörrarna uppfyller högsta standard för personsäkerhet. Fastigheten, utrustad med drivenhetsvariant Slimdrive SL NT-FR för nödutgångar, kan utrymmas snabbt och smidigt i händelse av fara.

För bästa automatdörrar redan från start

Bakom nya Experimenta ligger fyra års projektering och byggande, vilket har skapat ett framtidsinriktat objekt. Under planeringen av byggnaden involverades experter från GEZE redan tidigt i projektet. Med sina expertkunskaper och erfarenheter från arkitektoniskt utmanande, högfrekventerade utställningsbyggnader kunde de bidra med idéer redan från start, utarbeta förslag till alla möjliga dörrlösningar och därefter ta fram ett effektivt nätverk för utbyte mellan arkitekter, specialprojekterare och övriga parter som medverkade i uppförandet. Detta resulterade i estetiskt tilltalande automatdörrar som även uppfyller strukturella och säkerhetsrelaterade krav på användningen.

Automatiska slagdörrar är flerfunktionella och ger ett enhetligt visuellt intryck

© Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Enhetlig design, bekvämt tillträde och funktionsduglighet är några av huvudkraven på det stora antalet automatiska slagdörrar i olika utföranden i den rumsliga spiralen, som leder in till utställningslokaler och kreativa ateljéer.

Höjdpunkten och allkonstnären i GEZE:s sortiment av drivenheter för slagdörrar har ett enhetligt utseende kombinerat med olika funktioner. Drivenheterna Powerturn har en kompakt design (7 cm höjd, exakt samma som Slimdrive drivenheter för skjutdörrar), en mängd funktioner och kan integreras i ett stort antal dörrsystem. De öppnar även stora och tunga dörrar helt ljudlöst och säkert – helt automatiskt, med tryckknapp eller manuellt. Till och med barn har lätt att öppna de ibland tyngre brandskyddsdörrarna för hand tack vare Smart swing-funktionen som öppningshjälp.

GEZE:s lösningsorienterade expertis för brandskyddsdörrar med individuell funktionalitet

© Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Tack vare de möjligheter som GEZE erbjuder vad gäller utveckling och utformning av dörrsystem har brandskyddsdörrar blivit en realitet med hjälp av drivenheterna Powerturn och deras mycket speciella funktionssätt. Exempel: I nödutrymningstrappor måste en strömlös, säker stängning av dörrarna vid brand kombineras med en tillgänglig öppning av dörrarna (detta fastställs i strikta brandskyddsföreskrifter!).

En av utmaningarna med detta var att det lufttryck som uppstår i händelse av brand för säkert rökutsug gör det svårare för personer som försöker ta sig ut att öppna dörrarna manuellt. Problemet löstes genom att dörrarna automatiserades tack vare installation av Powerturn drivenheter. Med en särskild styrning utvecklad av GEZE öppnas dörrarna automatiskt med en knapptryckning, även i händelse av brand, och stängs igen på ett säkert sätt efter användning.

Stilrena uppställningssystem

Uppställningssystem med diskreta golvdörrstängare mellan utställningsområdena som håller brandskyddsdörrarna öppna tills de stängs automatiskt i händelse av brand.

GEZE uppställningssystem © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Experimenta Science Center: ”Kunskap skapar förståelse”

Det är Tysklands största vetenskapscentrum. I denna unika värld av vetenskapliga äventyr på en yta om totalt 25 000 m2 får barn, ungdomar, skolor och familjer en bättre förståelse för teknik och vetenskap.

Visa mer Visa mindre

Experimentas världar

En höjdpunkt i ”Erlebniswelten” (upplevelsevärldarna) är vetenskapskupolen, med en 360° kupolformad skärm på 700 m2 och en roterande åskådarsalong. Åskådarna reser genom rymden i 3D eller hänförs av vetenskapliga fenomen i show-format. Observatoriet och de kraftfulla teleskopen är belägna på takterrassen.

I ”Entdeckerwelten” (upptäcksvärldarna) finns 275 interaktiva stationer som täcker in fyra huvudområden på fyra våningsplan. Här utforskas små vardagsting som ofta döljer någonting större. Det osynliga blir synligt.

  • Området StoffWechsel (ämnesomsättning) tar upp egenskaperna hos de material och element som omger oss. Vad händer till exempel med en bil när den krockar med ett föremål?
  • I området KopfSachen (vårt medvetande) upptäcker besökarna det komplexa och varierade sätt som vi människor uppfattar vår värld och hur vi rör oss i den.
  • På våningen WeltBlick (världsblick) kan alla bli vetenskapsmän. Vandra genom mikrovärldar eller upptäck direktsänd satellitdata och lär dig mer om hur naturen fungerar som modell för forskarna när de utvecklar något nytt.
  • ForscherLand (forskarlandet) är en unik äventyrslekplats där man kan experimentera, pyssla och forma. I ett vattenlandskap kan barnen testa hur ett slussystem fungerar och mycket mer.

Forscherwelten (forskarlandet) i den helrenoverade byggnaden erbjuder skolklasser och grupper toppmoderna laboratorier, ett experimentellt kök, centret för unga forskare Nord-Württemberg samt ett antal kurser för olika åldersgrupper. I Maker Space (hobbyverkstad) kan unga kreativa talanger hitta utrymme för sin fantasi och med hjälp av teknisk utrustning utveckla och implementera idéer.

GEZE i Experimenta i Heilbronn

GEZE-produkter på Experimenta Science Center

  • Automatiskt skjutdörrssystem med Slimdrive SL NT IGG drivenheter för skjutdörrssystem med integrerade helglasblad (IGG)
  • 30 automatiska slagdörrssystem med Powerturn drivenheter, även för brand- och rökskyddsdörrar med integrerad rökdetektor och GC 338 sensorlister eller GC 342 laserskannrar
  • 10 TZ 320 styrningar till nödutrymningsdörrar för övervakning av alla öppnings- och stängningsmanövrar samt frigivning av nödutrymningsdörrar i händelse av fara
  • 15 uppställningssystem för att hålla brandskyddsdörrar öppna tills de stängs automatiskt i händelse av brand, TS 550 IS golvdörrstängare, RSZ6 rökdetektorer för GEZE uppställningssystem och GEZE hållmagneter
  • Manuella brandskyddsdörrar: olika dörrstängare ur Boxer-serien integrerade i dörrbladet samt ytterligare dörrstängare från serien TS 5000