Letar du efter en lämplig närvarodetektor? Du hittar den hos GEZE

Bekvämt, barriärfritt – och naturligtvis säkert: Dessa egenskaper kan du förvänta dig av automatiska dörrar. Som operatör av en automatisk dörr ansvarar du för att personer som går in eller ut kan passera dörren utan fara. Och då är det ju bra att det finns sensorer som med radar- eller IR-teknik känner av i rätt tid om någon eller något närmar sig dörren. Beroende på om den håller på att stängas eller öppnas stoppas rörelsen omedelbart, resp. friges passagen igen omedelbart.

Tillförlitliga sensorer för större säkerhet

Hermetiskt tättslutande skjutdörrsystem med Powerdrive HT-drivenheter för stora och tunga dörrblad

Hermetiskt-tättslutande skjutdörrsystem med Powerdrive Ht-drivenheter för stora och tunga dörrblad © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Den som vill säkra sin automatiska slagdörr eller skjutdörr på ett optimalt sätt, behöver helt klart en närvarodetektor. Inte minst eftersom den europeiska standarden EN 16005 för dörrar avsedda för persontrafik föreskriver att krossning, skärning och stötar ska förhindras med sensorik medan dörren öppnas resp. stängs. GEZE har ett stort och varierat sortiment: Vi hjälper dig gärna att välja närvarodetektorer som passar just dig.

Det finns fyra överordnade kategorier:

 • Sensorlister är medlöpande sensorer och använder sig av aktiv-IR-ljusstrålar för att övervaka rörelseområdet hos en automatisk slagdörr.
 • Laserscanners – eller medlöpande sensorer – håller koll dels på rörelseområdet, dels på huvud- och sidostängningskanten hos slagdörrar.
 • Aktiv-IR-sensorer säkrar sidostängningskanter och kan även användas som aktivering. Genom integrerade konfigurationer kan de ställas in på ett mycket flexibelt sätt.
 • Kombidetektorer, som passar för skjutdörrar, kombinerar en radarrörelsedetektor med en IR-ljusridå. De säkerställer att den automatiska skjutdörren öppnas i rätt tid och inte vidrör användarna.

Vi har olika varianter av var och en av dessa sensormodeller så att du kan välja den passar dig allra bäst. Vi hjälper dig gärna.

Med fyra frågor om närvarodetektorer

GEZE erbjuder olika sensorlösningar, anpassade till varje möjlig dörrlösning och passagesituation. Men vilken sensor passar till vilken automatisk dörr? Följande frågor fungerar som vägvisare till den produkt som passar för dig.

Utrustningen hos våra närvarodetektorer

Kriterium Detaljer Rekommendation
Installationshöjd <2 500 mm

GC 338 (länka samman alla produktbeteckningar)

GC 342 / GC 342+
  <3 850 mm

GC 342 / GC 342+

3 850 mm vid 1 200 mm dörrbredd

3 650 mm vid 1 600 mm dörrbredd
Dörrbredd <1 200 mm

Alla

  >1 200 mm GC 342 / GC 342+
Panikhandtagsstång? Nej Alla
  Ja GC 342/GC 342+, oberoende av dörrbredden
Funktion säkring sidostängningskant? Nej alla
Använd ev. fingerskyddsjalusi
  Ja

GC 342+ på anslagssidan

Använd ev. fingerskyddsjalusi för förskolor
Skyddsvärda personer i ”svängområde stängning”? Nej Alla
  Ja GC 342+ på gångjärnsmotsida
Komfortfunktioner

Utökad säkring huvudstängningskant

Virtuell knapp (funktionen möjlig endast om GC 342+ är direktkopplad med drivenheten som huvudmodul)

Inställningar via fjärrkontroll
GC 342+

Kriterium Detaljer Rekommendation  
Installationshöjd <3 500 mm Alla  
  >3 500 mm Specialsensorik (Business Solutions*)  
Dörrbredd Antalet sensorer beror på sensorns installationshöjd I utrymnings- och räddningsvägsdörrar (UR) kan man ansluta GC 363 SF endast i serie  
Antal dörrblad 1-blads Alla  
  2-blads Alla  
UR? (Utrymnings- och räddningsvägsdörrar) Nej

Säkring passagedörr

GC 363+ / GC 339+

GC 365/GC 341

Säkring sidostängningskanter

GC 339+

GC 341
  Ja

Säkring passagedörr

I utrymningsriktning:

GC 363 SF

GC 365 SF

Mot utrymningsriktning:

GC 363+

GC 365 R

Säkring sidostängningskanter

I vissa fall möjligt sett till sensoriken, eftersom en utrymnings- och räddningsvägsdörr alltid måste öppna hela utrymningsbredden på 3 sekunder
Böjd skjutdörr? Ja

GC 363+ / GC 339+

(Business Solutions*)
 
Komfortfunktioner

Parametersättning via fjärrkontroll

Detaljerad felvisning

Språkinställningar

Diagnos av aktiv-IR-sensorer

Hjälp-LED för lutningsvinkelinställning
GC 363+ / GC 339+  

* Denna typ av dörrsystem tillverkas individuellt enligt kundens önskemål.

Kriterium Detaljer Rekommendation
Säkring frontpelare Dörrblad och frontpelare Kontaktlister
  <3 500 mm GC 339+
  >3 500 mm LZR P220
Medlöpande säkerhet Radie >3 000 mm?

GC 338

GC 342
Hälskydd   Kontaktlister

Närvarodetektorer från GEZE i översikt

GEZE Powerturn med GC 338 sensorlist i experimenta i Heilbronn.

GEZE Powerturn med GC 338 sensorlist i experimenta i Heilbronn. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GC 338: Sensorlist med standbyläge för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar

 • Standardsäkring för automatiska slagdörrar och karuselldörrar från GEZE
 • Passar för inner- och ytterdörrar med smala dörrprofiler
 • Hög stabilitet även i komplicerade dörrsituationer och golvförhållanden
 • Energisparläge i GEZE Powerturn genom standby-läge (upp till 50%)
 • Integrerat döljande av objekt och vägg
 • Max. installationshöjd 3 500 mm
 • Automatisk programmering av systemet med knapptryck
 • Alla inställningar kan genomföras bekvämt med DIP-omkopplare
 • Klickmonteringen i sensorupptagningsprofilen möjliggör snabbare montering

Mer om GEZE 338 sensorlist

GC 335: Sensorlist med hög säkerhetsstandard för säkring av automatiska slag- och karuselldörrar

 • Passar för inner- och ytterdörrar med normala golvförhållanden
 • Har en hög säkerhetsstandard för säkring av den primära och sidostängningskanten
 • Max. installationshöjd 2 500 mm
 • Lutningsvinkel och skanningvidd kan ställas in mekaniskt

Mer om GEZE 335 sensorlist

GEZE Slimdrive EMD IS med GC 342 laserscanner i experimenta i Heilbronn.

GEZE Slimdrive EMD IS med GC 342 laserscanner i experimenta i Heilbronn. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

GC 342: Laserscanner för säkring av automatiska dörrar och fönster med integrerat döljande av vägg och objekt

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Kompakt och platsbesparande
 • För dörrbladsbredder upp till 1 600 mm
 • Max. installationshöjd 3 850 mm, beroende på dörrbredden
 • Hög stabilitet även i komplicerade dörrsituationer och golvförhållanden
 • Användning på dörrar med genomgående vertikal panikhandtagsstång
 • Säkring av huvudstängningskanten och den sidostängningskanten på automatiserade fönster

Mer om GC 342 laserscanner

GC 342+: Laserscanner för säkring av automatiska slagdörrar med integrerat döljande av objekt och vägg

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Kompakt och platsbesparande
 • För dörrbladsbredder upp till 1 600 mm
 • Max. installationshöjd 3 850 mm, beroende på dörrbredden
 • Hög stabilitet även i komplicerade dörrsituationer och golvförhållanden
 • Större säkerhet: Fyra laserljusridåer förhindrar att dörren stängs om någon befinner sig under karmen
 • Användning på dörrar med genomgående vertikal panikhandtagsstång
 • Virtuell knapp för aktivering via aktiv-IR-sensorer (funktionen möjlig endast om GC 342+ är direktkopplad med drivenheten)

Mer om GC 342+ laserscanner

Automatisk skjutdörrsautomatik ECdrive T2-FR installerad i Aldi Süd-filialen i Mühldorf

Automatiskt skjutdörrssystem i utrymnings- och räddningsvägar © Robert Sprang / GEZE GmbH

GC 339+: Skyddssensor för automatiska slagdörrar, karuselldörrar och böjda skjutdörrar samt fönster

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Säkrar sidostängningskanten hos automatiska skjutdörrar utan skyddsblad och huvud- och sidostängningskanten vid automatiska fönster
 • Installationshöjd upp till 3 500 mm
 • Har tio inställbara ljusridåkonfigurationer

Mer om GC 339+ skyddssensor

GC 341: Skyddssensor för automatiska dörrar

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Säkrar sidostängningskanten hos automatiska skjutdörrar utan skyddsdörrblad
 • Installationshöjd upp till 3 500 mm
 • Har fyra inställbara ljusridåkonfigurationer
 • Bekväm driftsättning med DIP-omkopplare

Mer om GC 341 skyddssensor

GC 363 kombidetektor är en radarrörelsedetektor med IR-ljusridå. Den uppfyller kraven avseende aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar.

GC 363 kombidetektor är en radarrörelsedetektor med IR-ljusridå. Den uppfyller kraven avseende aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

GC 339+: Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar med tio inställbara konfigurationer av ljusridån

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Har tio inställbara ljusridåkonfigurationer
 • Installationshöjd upp till 3 500 mm
 • Alla inställningar kan genomföras med fjärrkontroll
 • Genom att aktivering och säkring kombineras i en enda enhet underlättas installationsarbetet

Mer om GC 339+ kombidetektor

GC 365: Kombidetektor för aktivering och säkring av automatiska skjutdörrar med fyra inställbara konfigurationer av ljusridån

 • Passar för inner- och ytterdörrar
 • Installationshöjd upp till 3 500 mm
 • Har 4 inställbara ljusridåkonfigurationer
 • Känner av ett stort golvområde, därigenom krävs totalt sett färre sensorer
 • Lookback-funktion säkrar området mellan dörrbladen under öppethållandetid
 • Alla inställningar kan genomföras bekvämt med DIP-omkopplare
 • Genom att aktivering och säkring kombineras i en enda enhet underlättas installationsarbetet

Mer om GC 365 kombidetektor

Vi hjälper dig i din planering