Dubbeldörrssystem

Powerturn F/R-IS * Elektromekaniskt slagdörrsautomatiksystem för brand- och rökskyddsdörrar med två dörrblad samt integrerad koordinator och integrerad rökbrytare

Powerturn F/R-IS
 • Smart swing-funktion för enkel manuell öppning av dörren
 • Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN4-7
 • Integrerad rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Mekaniskt tillslag i strömlöst läge och elektriskt tillslag i normal drift, som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Mekanisk och elektrisk integrerad koordinator håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
Visa mer
 • Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren
 • Radiomottagningskort (tillval) för trådlös aktivering via radiosändare
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Uppställningssystem med integrerad uppställning - landspecifika krav måste beaktas
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 3200 mm gångjärnsavstånd, 1600 mm dörrbredd och 600 kg vikt
 • Minsta gångjärnsavstånd 1657 mm
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida

Produktspecifikationer

Powerturn F/R-IS
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 600 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr standardarm 1657 mm - 3200 mm
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr glidskena 1657 mm - 2800 mm
Minsta bredd passivt dörrblad 800 mm
Max. bredd passivt dörrblad 1600 mm
Bredd aktivt dörrblad min. 856 mm
Max. bredd aktivt dörrblad 1600 mm
Nischdjup (max.) 300 mm
Öppningsvinkel (max) 136 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Elektrisk integrerad koordinator Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1.2 A
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Driftssätt Automatik, Av, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Ja
Funktion Servo Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Integrerad rökdetektor Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00