Sensorlist

Säker passage genom en automatisk slagdörr har största prioritet. Här används sensorlister som stöd genom att de övervakar rörelseområdet för en dörr. Öppnas din dörr mot en vägg? Inga problem. Sensorn kan detektera en vägg och automatiskt dölja den. Sensorlistens aktiv-IR-strålar bildar ett finmaskigt detekteringsfält och förhindrar därigenom kollisioner med människor eller föremål. Öppnings- resp. stängningsrörelsen stoppas omedelbart om något befinner sig i dörrområdet.