Fallstudier

Komfort och tillgänglighet för det nya folkbiblioteket i Stuttgart

Det nya folkbiblioteket i Stuttgart rymmer 500 000 mediaenheter på två våningar under jord och nio ovan jord. GEZE har bidragit till tillgängligheten och säkerheten på det nya folkbiblioteket med högkvalitativa skjutdörrssystem och brandskyddslösningar.

En innerstadsmonolit som en ”lugnets oas”

Folkbiblioteket på Mailänder Platz som en ”lugnets oas”. Foto: Lazaros Filoglou för GEZE GmbH

Folkbiblioteket på Mailänder Platz © GEZE GmbH

”Folkbiblioteket på Mailänder Platz” är den officiella benämningen på det nya stadsbiblioteket i Stuttgart som invigdes i slutet av oktober 2011. Köln-arkitekten Eun Young Yi har utformat det som en fristående, monolitisk byggnad med 44 m långa sidor och en höjd på 40 m.

Byggnadsskalet består av en dubbel fasad med en yttre fasad som ett skikt av glastegelstenar och en invändig karm och profilkonstruktion som värmeisolering för byggnaden. Med denna andra fasad har Young Yi, som designade det nya biblioteket som en struktur med inåtriktat fokus, separerat böckernas och kulturens värld från den stressiga omvärlden utanför. Passagerna mellan byggnadstaken kan användas som promenadstråk. Nattetid är de upplysta i blått och utgör en fascinerande syn.

Ljus och tillgänglighet kännetecknar byggnadskomplexet

Vy av läsesalen och överljuset på Stuttgarts folkbibliotek. Foto: Lazaros Filoglou för GEZE GmbH

Ljust och öppet: vy av läsesalen under det centrala överljuset © GEZE GmbH

Det finns tre centrala, rymliga områden placerade ovanpå varandra i bibliotekets kärna:

  • Konferensrummet är i källarplanet
  • En fyrkant på 14x14x14 m med ett helt neutralt utformat centralt rum som sträcker sig över fyra våningar. Detta utgör bibliotekets symboliska hjärta och fungerar som byggnadens spatiösa och meditativa mittpunkt.
  • Ett öppet läsgalleri på fyra våningar sträcker sig tvärs över det centrala rummet som en terrass. Gallerierna och bokhyllor går från golv till tak, vilket skapar ett intryck av att galleriet öppnar sig mot himlen.


Inspirationen bakom detta imponerande designkoncept var 1700-talets ”Bibliothèque Nationale de France” i Paris. Modern dörr- och fönsterteknik kompletterar den ljusa och öppna estetiken på Stuttgarts folkbibliotek.

Tillgänglig komfort i reducerad design

Besökarna kommer in i den ringformade foajén genom höga dörröppningar med vindfång på alla fyra sidorna av byggnaden. De dubbla, helautomatiska slagdörrarna med två dörrblad med sidohängda drivenheter GEZE Slimdrive EMD F-IS manövreras tyst och bekvämt och hanterar alla besökare vid in- och utpassage. Dörrarna står nästan symboliskt för det som besökarna förväntar sig: komforten hos ett modernt bibliotek, säkerhet, tystnad och puristisk design.

Tack vare aktiveringsbrytarna som är integrerade i dörrknapparna räcker det med en lätt tryckning för att de höga dörrarna ska börja öppna sig tyst. Radarrörelsedetektorer och sensorlister är diskret integrerade i dörren och därigenom undviks kollisioner mellan besökare och dörr. Den kompakta sidohängda dörrbladsdrivenheten med en höjd på endast 7 cm hög och en osynligt integrerad styrning av stängningssekvensen, betonar den diskreta dörrdesignen och den vita, avskalade designen hos hela entréområdet.

Automatiska sidohängda bladdrivenheter för förebyggande brandskydd

Kombinationen av tillgänglighet, brandsäkerhet och design som skapas av GEZE systemprodukter har på ett skickligt sätt implementerats nästan överallt på biblioteket. Brandskyddet spelar en avgörande roll i denna komplex struktur, där det alltid vistas hundratals personer. Automatiska brandskyddsdörrar med enkelt dörrblad och med aluminiumram och de diskreta, kompakta sidohängda bladdrivenheterna Slimdrive EMD-F återfinns i entréerna till läsesalsvåningarna. Samma dörrlösningar valdes till korridor- och brandcellsdörrarna på de enskilda våningarna. De välbeprövade dörrstängarna från GEZE, i synnerhet de i serien TS 5000, har installerats på ett antal dörrar på samtliga våningar.

Smidiga skjutdörrsystem i brandskyddsdesign

En samarbetsprodukt från GEZE och Hörmann: automatiska, tillgängliga skjutdörrssystem T30 i brandskyddsdesign. Foto: Lazaros Filoglou för GEZE GmbH

Skjutdörrsystem i entrén till läsesalen © GEZE GmbH

De fyra välfrekventerade entréerna till läsesalen på första våningen, direkt ovanför bibliotekets ”hjärta”, har utrustats med helautomatiserade skjutdörrar. Härifrån förflyttar sig besökarna mellan våningsplanen med hjälp av de förskjutna trappstegen. De helglasade, automatiska, brandskyddsskjutdörrarna T30 kombinerar tillgänglighet och förebyggande brandskydd med komfort och bekvämlighet. Frånvaron av styrskenor i korridorområdet gör att skjutdörrarna är enkla att passera och barriärfria i normaldrift.

I händelse av brand stängs dörrarna automatiskt och tryggar brandskyddet – även om uppställningsfunktionen hos automatdörren var aktiv tidigare. De smala drivenheterna har integrerats på ett diskret sätt i dörrens överstyckskåpa, tillsammans med den kombinerade radarrörelsedetektorn för aktivering och säkring av dörren. En displayprogramomkopplare med en nyckelknapp för säkrande av dörren mot obehörig användning integrerades i dörrnischen och i sidoväggen i bokhyllorna.

GEZE-produkter vid Stuttgarts folkbibliotek

  • Slimdrive EMD F-IS sidohängda bladdrivningar
  • Slimdrive EMD F sidohängd bladdrivning
  • GEZE TS 5000 serie dörrstängare
  • Displayprogramomkopplare med nyckelknapp