Fallstudier

Högbarock möter hi-tech: Rök- och värmeutsugslösningar i Frauenkirche, Dresden

Frauenkirche i Dresden har återuppbyggts efter de ursprungliga ritningarna och återinvigdes 2005 efter mer än tio års byggarbete. GEZE installerade en anpassad rök- och värmeutsugsanläggning som både passar in i den historiska strukturen och som uppfyller dagens byggkrav.

Säkerhetskoncept med modern fönsterteknik

Imponerande arkitektur, nu med ett professionellt säkerhetskoncept. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

Imponerande arkitektur, nu med ett professionellt säkerhetskoncept.

Efter att Frauenkirche i Dresden totalförstördes i en bombräd i februari 1945, har ruinerna utgjort ett antikrigsmonument. Återuppbyggandet av kyrkan inleddes 1994 under ledning av projekterings- och teknikbyrån IPRO Dresden och arbetet slutfördes 30 oktober 2005 med en invigningsceremoni.

Den skräddarsydda rök- och värmeutsugsanläggningen från GEZE utgör ett centralt förebyggande brandskydd i återuppbyggda Frauenkirche och uppfyller mycket högt ställda krav på skydd av personer och egendom.

Specialanpassad rök- och värmeutsugslösning för säkra nödutrymningsvägar

Runt barockfönster med rök- och värmeutsugsanläggning i Frauenkirche i Dresden. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

Imponerade barockfönster med en osynlig rök- och värmeutsugsanläggning.

Förutom den berömda kupolen är den nya byggnaden trogen originalet, med fönster i mycket höga och svåråtkomliga partier. Dessa skulle visa sig vara den svåraste tekniska utmaningen vid installationen av en modern rök- och värmeutsugsanläggning. Vid en brand måste systemet se till att rök, förbränningsgaser och hetta kan ledas bort på ett kontrollerat sätt, så att människor kan utrymma kyrkan utan panik och räddningsarbetet utföras utan hinder.

Historiska fönster med skräddarsydd fönstermotor

Halvbågsfönster i Frauenkirche med rök- och värmeutsugsanläggning. Foto: MM Fotowerbung for GEZE GmbH

Elektrolinjärdrift GEZE E206-RWA på ett rundbågsfönster i Frauenkirche.

Moderna rök- och värmeutsugsanläggningar består i regel av minst tre komponenter:

  • Ett öppningssystem, i detta fall fönstren i Frauenkirche
  • En nödströmscentral
  • En brandknapp

För att man i möjligaste mån skulle kunna återuppbygga kyrkan så som den ursprungligen såg ut, krävdes specifika tekniska anpassningar. Normalt används 24 V arbetsspänning till rök- och värmeutsugsanläggningar. Drivenheten till rök- och värmeutsugsanläggningen i de höga fönstren kunde emellertid strömförsörjas enbart med en lång matarkabel. Av estetiska skäl behövde man använda små kabeldimensioner som krävde endast mycket små ingrepp i innerväggarna. Här behövdes en skräddarsydd lösning. I samarbete med TÜV (tysk organisation för inspektion) valde projekteringsbyrån en välbeprövad rök- och värmeutsugsanläggning från GEZE som går på 230 V. Fönstren i kyrkans övre del utrustades med två fönstermotorer vardera, GEZE E206 på grund av vikten hos de botten- och topphängda bladen. Fönstertekniken inrymdes i en specialkonstruktion med en design som på ett diskret sätt smälter in i byggnaden.

Tillförlitligt rökutsug, även under strömavbrott

Ett viktigt säkerhetskrav som alla rök- och värmeutsugsanläggningar måste uppfylla är att arbeta oberoende av elnätet. Detta säkerställs av 24 V-system som använder ett återuppladdningsbart batteri, integrerat i rök- och värmeutsugsanläggningens nödströmscentral. Eftersom rök- och värmeutsugsanläggningen i Frauenkirche krävde en 230 V-variant installerades nödströmsstyrcentralen GEZE E260 N 2/1 i en specialversion. Hela rök- och värmeutsugsanläggningen är ansluten till den lokala reservströmsenheten för att upprätthålla funktionen i alla lägen. Frauenkirche i Dresden är ytterligare ett framgångsrikt exempel på hur toppmoderna rök- och värmeutsugsanläggningar från GEZE kan integreras i historiska byggnader med speciella behov.

GEZE-produkter i Frauenkirche i Dresden

  • Rök- och värmeutsugsanläggning (RWA)
  • GEZE E206 fönstermotorer
  • GEZE E260 N 2/1 nödströmsstyrcentral