Tillträdeskontroll och hygienisk säkerhet vid Rheinhausens grundskola med GEZE

Säkerhet och hygien får allt större betydelse i skolvärlden. I den nya fastigheten vid Rheinhausens grundskola ger GEZE automatiska dörrsystem ett säkert, bekvämt och hygieniskt tillträde utan beröring. Lösningen GEZE INAC tillträdeskontroll säkerställer att endast behöriga personer har tillträde till skolfastigheten, vilket gör det till en viktig del av skolans säkerhetskoncept.

Valet av GEZE INAC tillträdeskontrollsystem sparar både tid och pengar

MIFARE RFID-korten hålls mot GEZE INAC-läsaren vid entrén till Rheinhausens grundskola

Bekväm tillträdeskontroll: användaren behöver bara hålla upp sitt MIFARE RFID-kort mot läsaren i GEZE INAC. © Oliver Kern Fotografie / GEZE GmbH

Även innan den nya skolfastigheten uppfördes hade Rheinhausens kommun ett tillträdeskontrollsystem på plats i befintliga fastigheter, t.ex. kommunalhuset med rådhus, konserthus och ceremonisal, samt bibliotek och flergenerationshus med förskola, öppenvårdsklinik och café. Detta gav upphov till ett antal frågor för planerarna och fastighetsägarna. Skulle två olika system användas i befintliga och nya byggnader? Om ja, hur då? Eller skulle det gamla systemet bytas ut helt, så att samma system skulle användas i alla fastigheter? Ingetdera alternativt var särskilt tilltalande, eftersom båda innebar väsentliga investeringar i tid och pengar.

Men GEZE föreslog en kostnadseffektiv och framtidssäkrad lösning. Med hjälp av modern hybridteknik kunde man kombinera det nya GEZE INAC-systemet med det befintliga. Man behövde därför inte byta ut det gamla tillträdeskontrollsystemet, något som skulle ha varit både tidskrävande och kostsamt. En annan fördel är att regelbundna mjukvaruuppdateringar hjälper GEZE INAC att hålla sig uppdaterat, vilket gör det till en varaktig lösning som sparar tid och pengar i det långa loppet.

Bekväma kort för nyckelfritt tillträde

Infälld läsare GCVR 800 i GEZE INAC tillträdeskontrollsystem, monterad på yttervägg i Rheinhausens grundskola.

Den infällda läsaren GCVR 800 i tillträdeskontrollsystemet GEZE INAC smälter in på ett diskret sätt i fasadens design. © Oliver Kern Fotografie / GEZE GmbH

En prioriterad fråga för fastighetsägarna var att säkerställa att tillträdeskontrollsystemet är enkelt och bekvämt för alla att använda. Syftet var att tillåta en enskilt ID-kort att fungera som behörighetsbevis för både befintliga och nya system. GEZE lyckades klara denna utmaning på ett framgångsrikt sätt genom att tillämpa hybridteknik. Varje kort innehåller två slags chipteknik. Användarna av fastigheten behöver endast ett tillträdeskort för samtliga byggnader, eftersom korten fungerar i båda systemen. Den användarvänliga lösningen gjorde det möjligt att montera det nya GEZE INAC-systemet i den nya fastigheten utan att det befintliga systemet behövde ändras i övriga byggnader. Detta sparar tid och pengar – utan att kompromissa med användarvänligheten.

Monteringen och konfigurationen av tillträdeskontrollsystemet är okomplicerad

© Oliver Kern Fotografie / GEZE GmbH

Tillträdeskontrollsystemet GEZE INAC erbjuder briljant komfort – inte bara för användarna av fastigheten. Montörer och fastighetsägare har också fördel av denna mycket genomtänkta lösning från GEZE.

”Vår avdelning Smart Building Projects förkonfigurerade GEZE INAC-systemet enligt kundens specifikationer, och programmerade och levererade även alla ID-kort. Kunden hade då möjlighet att driftsätta tillträdeskontrollsystemet på mycket kort tid, med hjälp av den tillgängliga dokumentationen. Smärre justeringar kunde enkelt implementeras tack vare det lättfattliga systemet, och de genomfördes på plats av montörerna”, sade Christoph Keller, Key Account Manager Safety Technology vid GEZE.

Fördelarna för montörer och fastighetsägare är uppenbara: montering och idrifttagande av ett förkonfigurerat tillträdeskontrollsystem INAC sparar en hel del tid för kunden på byggarbetsplatsen, samtidigt som funktionssäkerheten tryggas.

Datasäkerhet som uppfyller GDPR

En viktig aspekt för fastighetsägare är att GEZE INAC tillträdeskontrollsystem fungerar i enlighet med EU:s dataskyddsföreskrift (GDPR). Systemet kan också enkelt anpassas till de enskilda företagens och institutionernas dataskyddskrav. Det är ju trots allt så att datasäkerheten är extremt viktig, oavsett sektor. RFID-korten MIFARE DESFire EV2, som gör det möjligt för användarna att identifieras beröringsfritt vid fastighetsentréerna, skapar ett extra skydd tack vare den krypterade kommunikationen.

Upptäck våra branschlösningar för utbildningsväsendet

Vi vill erbjuda våra kunder lösningar som är exakt anpassade till deras specifika behov. Därför är vi mycket stolta över att vårt automatiska skjutdörrsystem Slimdrive och vår tillträdeskontrollösning GEZE INAC gör det möjligt för oss att leverera användarvänliga, kostnadseffektiva lösningar.

Christoph Keller, Key Account Manager Safety Technology vid GEZE

Lösningar från GEZE för kundanpassade säkerhetskoncept

Invändig vy över entrén till Rheinhausens grundskola, utrustad med GEZE Slimdrive skjutdörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar, samt GEZE INAC tillträdeskontrollsystem.

En säker och hygienisk lösning: GEZE Slimdrive skjutdörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar öppnas och stängs automatiskt, vilket gör fysisk beröring överflödig. © Oliver Kern Fotografie / GEZE GmbH

Se till att dörrarna öppnas endast för de personer som skall ha tillträde. Tillträdeskontroller nekar tillträde på ett tillförlitligt sätt för ovälkomna gäster, och låter endast behöriga personer passera. GEZE har rätt tillträdeskontrollsystem för just dina specifika krav.

Läs mer om fastighetssäkerhet

Ladda hem produktbroschyr om tillträdeskontroll (PDF | 458 KB)

Bekvämt, säkert, hygieniskt: den nya skolentrén med GEZE skjutdörrsystem

Elever, pedagoger och besökare måste kunna passera genom skolornas ytterdörrar när som helst – och naturligtvis snabbt och säkert i en nödsituation.

Ursprungsplanen för entrén till den nya fastigheten vid Rheinhausens grundskola var att montera en karuselldörr. GEZE:s designrådgivare rekommenderade att kunden skulle välja en automatisk skjutdörr utrustad med ett GEZE Slimdrive SL NT-FR skjutdörrsystem för utrymnings- och räddningsvägar.

Genom att dörrbladet öppnas automatiskt åt sidan kan användarna bekvämt och smidigt passera igenom i båda riktningarna. Eleverna behöver inte kämpa med en freeswing-dörr när de går in i eller ut ur skolfastigheten. En annan stor fördel med den automatdörr som valdes är att den öppnas och stängs helt automatiskt – och därför utan någon som helst fysisk kontakt. Detta eliminerar spridning av bakterier, virus och baciller. Denna bekväma, säkra och hygienska lösning från GEZE imponerade lika mycket på planerarna som på kunden.

Upptäck andra lösningar från GEZE för entréområden (PDF | 396 KB)

Vi kände till GEZE:s tillträdeskontrollsystem och de olika användningarna från en del andra byggprojekt som vi hade genomfört. Därför var det mycket positivt för oss att GEZE:s projektledare föreslog att vi skulle fortsätta använda befintliga system i övriga fastigheter, och tillämpa hybridtekniken för integrationen av den nya skolfastigheten i det övergripande säkerhetssystemet. Vi blev imponerade av den framtidsinriktade expertrådgivningen vi fick. Beslutet att montera en automatisk skjutdörr lönade sig snabbt – eftersom säkerheten och hygienen får en allt viktigare roll i dagens skolor.

Dr Jürgen Louis, borgmästare

GEZE-produkter vid Rheinhausens grundskola

  • GEZE INAC tillträdeskontrollsystem, bestående av DC800-DR dörrstyrenheter, GCVR 800 infällda läsare, MIFARE RFID-kort och strömförsörjningsenhet, plus GEZE INAC programvara (app) för GEZE Cockpit
  • Slimdrive SL NT-FR automatiskt skjutdörrssystem för utrymnings- och räddningsvägar
  • TS 5000 R dörrstängare för brand- och rökskyddsdörrar, med elektrisk hållmagnet och integrerad rökdetektor