Fallstudier

Milaneo Stuttgart: GEZE dörrteknik främjar energieffektiviteten i fastigheter

Fastighetskomplexet Milaneo har ett shoppingcentrum på tre plan och ligger mitt i Stuttgarts nybyggda Europa-distrikt. GEZE har utrustat gallerian med modern dörr- och säkerhetsteknik så att de höga kraven på komfort och energieffektivitet kan uppfyllas.

Automatiska dörrlösningar från GEZE i Milaneo

Inglasade automatdörrar från GEZE i vindfånget till Milaneo shoppingcentrum.

Minskad energiförbrukning: GEZE automatdörrar i vindfånget i entréområdet till Milaneo. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Tillsammans med det nya folkbiblioteket som öppnades 2011 befinner sig Milaneo-komplexet mitt i hjärtat av det nya Europadistriktret. Huvuddelen i projektet, som har kostat 550 miljoner euro, utgörs av den generösa shoppinggallerian som inrymmer mer än 200 företag på en totalyta om 43 000 m². Tre individuella byggnader uppfördes för shoppinggallerian, i linje med ritningarna från Düsseldorf-baserade arkitekterna RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Architektur + Städtebau. Med en form som påminner om satelliter är de sammanbundna till varandra via det sömlöst anslutna butiksområdet på bottenplanet. Varje satellit är tillgänglig utifrån på alla fyra sidorna via vindfång med standardiserade dörrsystem.
Som systemleverantör har GEZE utrustat gallerian, dess vindfång och parkeringsutrymmen med modern dörr- och säkerhetsteknik, som stöder fastighetens energieffektivitet.

Automatdörrar för barriärfritt tillträde genom vindfånget

De dörrar i gallerian som har höga nivåer av gångtrafik måste kombinera barriärfritt tillträde, säkerhet och tilltalande design. GEZE har levererat en skräddarsydd lösning för samtliga 12 vindfång i de tre sektionerna, och utrustat varje vindfång med fyra automatdörrar. De automatiska slagdörrarna med dubbla dörrblad med drivningssystem TSA 160 NT-IS öppnar och stänger dörrbladen på ett tillförlitligt och bekvämt sätt, vilket garanterar den säkerhet som krävs. Den integrerade säkerhetsdörrsstyrningen TZ 320 övervakar alla öppnings- och stängningsmanövrar och friger nödutrymningsdörrarna i händelse av fara. Nattlåsningen av ytterdörrarna aktiveras även den av TZ 320.

Säkra nödutrymningsvägar och certifierad energieffektivitet

Dörrarna i vindfånget fungerar även som tilluftsöppning eller ventilation för den naturliga rök- och värmeutsugsventilationen i händelse av brand. Fällspaksdrifterna K 600 öppnar dörrarna i händelse av brand och håller dem vidöppna för luftförsörjningen. De automatiska slagdörrarna erbjuder ytterligare en fördel i normaldrift: de stängs på ett tillförlitligt sätt för att förbättra energibalansen i fastigheten. Automatdörrarna var ett av de kriterier som bidrog till att ge Milaneo förhandscertifiering i guldkategorin från Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (tysk organisation för hållbart byggande).

Säkerhetssluss som lösning för parkeringsytor

Tillgänglighet, förebyggande brandskydd och säkra nödutrymningsvägar har högsta prioritet på källarens parkeringsområde som har plats för 1 200 bilar. Svaret var ett bekvämt slussystem. Dörrarna öppnas automatiskt i normaldrift men i händelse av fara skapar de en säker barriär mellan parkeringen och intilliggande hissar och trapphus.

GEZE Slimdrive drivenhet: komfort och säkra nödutrymningsvägar

I egenskap av automatiska brandskyddsdörrar med dubbla dörrblad utrustades ytterdörrarna i slussystemet med Slimdrive EMD F/R IS med integrerad rökdetektor och sekvensstyrning. Tack vare den låga installationshöjden på endast 7 cm skapar drivenheten en idealisk enhet tillsammans med rökdetektorn. Styrskenor och sensorlister integreras elegant och mycket diskret i dörrsystemet som sensorskenor. Slimdrive säkerhetslösning har utvecklats särskilt för dörrprofiler och områden med begränsat tillträde. Drivenheten Slimdrive EMD-F/R har tilldelats två Plus X-utmärkelser under 2014: innovationspriset och ”Product of the Year” i kategorin drivenheter.

Säkerhet i främsta rummet: uppställningssystem med panikdörrsstyrning

Säkrare dörrkomfort i alla lägen: brandskyddsdörrar med integrerad panikdörrsstyrning.

Dubbelbladig slagdörr i brandskyddsdesign, stängd © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

I normaldrift möjliggör ett uppställningssystem fritt tillträde genom slussens innerdörr. GEZE har implementerat ett avancerat komplettsystem bestående av dörrstängaren TS 5000 R-ISM med genomgående styrskena. Den dubbla brandskyddsdörren hålls öppen elektriskt och stängs på ett säkert sätt i händelse av brand – utlöst av branddetektorer. Alla komponenter i den flerfunktionella automatdörren är diskret integrerade i uppställningssystemet, vilket sparar massor med utrymme.

Anpassade dörrsystem i brandskyddsdesign

GEZE har utrustat de massiva skyddsdörrarna med dubbla dörrblad med helpanikfunktion i entréerna till teknik- och logistiksektionen av gallerian. De uppfyller högsta säkerhetskrav och är utrustade med drivningssystemet Slimdrive EMD F/R-IS och CB flex medbringare. Medbringarna ser till att stängningssekvensmekaniken i dörren stänger säkert varje gång, även i en paniksituation. När det passiva dörrbladet öppnas, öppnas det aktiva bladet fram till vänteläget för sekvensstyrningen, så att båda dörrbladen kan stängas i rätt ordningsföljd.

GEZE-produkter i Milaneo, Stuttgart

  • Automatiska dubbla slagdörrar med TSA 160 NT-IS drivningssystem
  • Integrerad panikdörrsstyrning TZ 320
  • K 600 fällspaksdrifter
  • Slimdrive EMD F/R-IS drivenheter med integrerad rökdetektor och sekvensstyrning
  • TS 5000 R-ISM dörrstängare