Dubbeldörrssystem

Powerturn F-IS/TS * Halvautomatiserat system med slagdörrsautomatik på det aktiva dörrbladet och dörrstängare på det passiva dörrbladet för brand- och rökskyddsdörrar

Powerturn F-IS/TS
 • Smart swing-funktion för enkel manuell öppning av dörren
 • Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN4-7
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Mekaniskt tillslag i strömlöst läge och elektriskt tillslag på automatikenheten i normal drift, som accelererar dörren strax före stängtläge
 • Mekanisk och elektrisk integrerad koordinator håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
 • Low-energy-funktion öppnar och stänger dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
Visa mer
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Servofunktion för motorstöd vid manuell öppning av dörren
 • Radiomottagningskort (tillval) för trådlös aktivering via radiosändare
 • Anslutningsbar rökdetektor vars signal stänger dörren automatiskt vid brand
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Brand- och rökskyddsdörrar
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Anslagsdörrar upp till 3200 mm gångjärnsavstånd med standardarmsmontering
 • Anslagsdörrar upp till 2800 mm gångjärnsavstånd med montering med glidskena
 • Minsta gångjärnsavstånd 1415 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 615 mm (beroende på installationstyp)
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida
 • Uppställningssystem med integrerad uppställning - landspecifika krav måste beaktas

Produktspecifikationer

Powerturn F-IS/TS
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 600 kg
Minsta bredd passivt dörrblad 470 mm
Max. bredd passivt dörrblad 1400 mm
Bredd aktivt dörrblad min. 800 mm
Max. bredd aktivt dörrblad 1600 mm
Nischdjup (max.) 160 mm
Öppningsvinkel (max) 136 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1.2 A
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Driftssätt Automatik, Av, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Ja
Funktion Servo Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005
Lämplighet brandklassade dörrar Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00